Majątek Gminy

Majątek Gminy Złota


Załączone pliki:
mienie_komunalne2011.pdf (mienie_komunalne2011.pdf - 315.063 KB)
Data publikacji: 2012-05-18 14:05:06 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Złota na dzień 31.12.2011r.
mienie_komunalne_2012.pdf (mienie_komunalne_2012.pdf.pdf - 341.147 KB)
Data publikacji: 2013-06-05 10:36:10 Redaktor: Przemysław Płatek
mienie_komunalne_2013 (mienie_komunalne_2013.pdf - 3375.136 KB)
Data publikacji: 2014-07-31 09:02:00 Redaktor: Paweł Bochniak

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl