Rok 2005
Rok 2005

Załączone pliki:
UchwałaIV43-2005 (UchwalaIV43-2005.PDF - 32.587 KB)
Data publikacji: 2006-04-13 14:58:16 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
UchwałaIV44-2005 (UchwalaIV44-2005.PDF - 19.777 KB)
Data publikacji: 2006-04-13 14:58:58 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie wysokości stawek opłaty targowej.
UchwalaIV45-2005 (UchwalaIV45-2005.PDF - 25.884 KB)
Data publikacji: 2006-04-13 14:59:22 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie określenia podatku od posiadania psów.
UchwalaIV46-2005 (UchwalaIV46-2005.PDF - 21.953 KB)
Data publikacji: 2006-04-13 14:59:41 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wynagrodzeń za inkaso.

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl