Rok 2006
Rok 2006

Załączone pliki:
UchwałaIII10 (UchwalaIII10.pdf - 662.459 KB)
Data publikacji: 2007-03-02 12:37:31 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie stawek opłaty targowej.
UchwałaIII11 (UchwalaIII11.pdf - 710.515 KB)
Data publikacji: 2007-03-02 12:38:30 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
UchwałaIII12 (UchwalaIII12.pdf - 392.641 KB)
Data publikacji: 2007-03-02 12:40:29 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości.
UchwałaIII13 (UchwalaIII13.pdf - 633.118 KB)
Data publikacji: 2007-03-02 12:41:22 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie podatku od posiadania psów.
UchwałaIII14 (UchwalaIII14.pdf - 546.409 KB)
Data publikacji: 2007-03-02 12:42:01 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i lesnego w dordze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności i wynagrodzenia za okaso.
UchwałaIII15 (UchwalaIII15.pdf - 738.004 KB)
Data publikacji: 2007-03-02 12:44:00 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowej.
UchwałaIV18 (UchwalaIV18.pdf - 294.505 KB)
Data publikacji: 2007-03-02 12:53:05 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie określenia górnych stawek apłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl