Rok 2007
Rok 2007

Załączone pliki:
uchwalaV2507 (uchwalaV2507.pdf - 67.702 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 07:59:02 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Złota.
uchwalaXI5207 (uchwalaXI5207.pdf - 24.705 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 08:49:25 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
uchwalaXI5307 (uchwalaXI5307.pdf - 40.501 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 08:49:46 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
uchwalaXI5407 (uchwalaXI5407.pdf - 27.074 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 08:50:05 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
uchwalaXI5507 (uchwalaXI5507.pdf - 92.111 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 08:50:26 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
uchwalaXII582007 (uchwalaXII582007.pdf - 27.275 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 08:52:44 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomosci za uslugi w zakresie odbierania adpadów komunalnych.
uchwalaXII592007 (uchwalaXII592007.pdf - 21.049 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 08:53:12 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: W sprawie zmian uchwały Nr XI/55/2007r. Rady Gminy w Zlotej z dnia 5 grudnia 2007r w sprawie określenia stawek podatku od śrpdków transportowych.

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl