Rok 2008
Rok 2008

Za³±czone pliki:
uchwala13622008 (uchwala13622008.pdf - 58.256 KB)
Data publikacji: 2008-11-03 09:34:29 Redaktor: Pawe³ Bochniak
Opis: W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania ¶cieków na terenie Gminy Z³ota.
Uchwa³aNrXX1032008 (UchwalaNrXX1032008.pdf - 26.317 KB)
Data publikacji: 2009-06-02 09:41:26 Redaktor: Pawe³ Bochniak
Uchwa³aNrXX1042008r (UchwalaNrXX1042008r.pdf - 31.409 KB)
Data publikacji: 2009-06-02 10:14:03 Redaktor: Pawe³ Bochniak
Uchwa³aNrXX1052008 (UchwalaNrXX1052008.pdf - 43.693 KB)
Data publikacji: 2009-06-02 09:42:29 Redaktor: Pawe³ Bochniak
Uchwa³aNrXXI1152008 (UchwalaNrXXI1152008.pdf - 45.513 KB)
Data publikacji: 2009-06-02 10:29:01 Redaktor: Pawe³ Bochniak
Uchwa³aNrXXI1162008 (UchwalaNrXXI1162008.pdf - 34.21 KB)
Data publikacji: 2009-06-02 10:30:22 Redaktor: Pawe³ Bochniak
Uchwa³aNrXXI1172008 (UchwalaNrXXI1172008.pdf - 22.016 KB)
Data publikacji: 2009-06-02 10:32:00 Redaktor: Pawe³ Bochniak

Urz±d Gminy Z³ota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Z³ota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl