Rok 2009
Rok 2009

Załączone pliki:
UchwałaNrXXII1232009 (UchwalaNrXXII1232009.pdf - 54.428 KB)
Data publikacji: 2009-06-02 14:08:25 Redaktor: Paweł Bochniak
Uchwała nr XXIV/134/09 (uchwała nr XXIV_134_09.pdf - 373.571 KB)
Data publikacji: 2011-03-08 09:59:00 Redaktor: Łukasz Sęsoła
Opis: w sprawie ustalenia opłaty za centralne ogrzewania.
Uchwała nr XXVIII/151/09 (uchwala nr XXXVIII_151_09.pdf - 232.758 KB)
Data publikacji: 2011-03-10 13:46:52 Redaktor: Łukasz Sęsoła
Opis: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Uchwała nr XXVIII/152/09 (uchwala nr XXVIII_152_09.pdf - 473.005 KB)
Data publikacji: 2011-03-10 13:49:13 Redaktor: Łukasz Sęsoła
Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała nr XXVIII/153/09 (uchwala nr XXVIII_153_09.pdf - 1185.882 KB)
Data publikacji: 2011-03-10 13:52:10 Redaktor: Łukasz Sęsoła
Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu.
Uchwała nr XXVIII/155/09 (uchwala nr XXVIII_155_09.pdf - 652.466 KB)
Data publikacji: 2011-03-24 13:16:43 Redaktor: Łukasz Sęsoła
Opis: w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl