Rok 2010
Rok 2010

Załączone pliki:
UchwałaXXXI-165-2010 (nr_165_10.pdf - 49.134 KB)
Data publikacji: 2010-12-07 13:52:07 Redaktor: Łukasz Sęsoła
Opis: W sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Uchwała Nr III/7/2010 (Uchwala_nr_III_7_2010.pdf - 477.064 KB)
Data publikacji: 2011-05-16 11:28:40 Redaktor: Łukasz Sęsoła
Opis: w sprawie obniżenia średniej oceny skupu żyta do celów wymiaru podarku rolnego.
Uchwała Nr III/8/2010 (Uchwala_nr_III_8_2010.pdf - 1008.964 KB)
Data publikacji: 2011-05-16 11:30:37 Redaktor: Łukasz Sęsoła
Opis: w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr III/9/2010 (Uchwala_nr_III_9_2010.pdf - 1022.629 KB)
Data publikacji: 2011-05-16 11:32:15 Redaktor: Łukasz Sęsoła
Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr III/10/2010 (Uchwala_nr_III_10_2010.pdf - 2535.38 KB)
Data publikacji: 2011-05-16 11:35:44 Redaktor: Łukasz Sęsoła
Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl