Rok 2011
Rok 2011

Załączone pliki:
Uchwała Nr IX/42/2011 (uchwala_nr_ IX_42_2011.pdf - 23.222 KB)
Data publikacji: 2011-11-09 12:30:50 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: w sprawie wysokości opłat za centralne ogrzewanie.
Uchwała nr VI/24/11 (Uchwala_nr_VI_24_2011.pdf - 2224.739 KB)
Data publikacji: 2011-06-07 12:12:46 Redaktor: Łukasz Sęsoła
Opis: w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności i wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała nr VI/25/11 (Uchwala_nr_VI_25_2011.pdf - 3598.673 KB)
Data publikacji: 2011-06-07 12:17:36 Redaktor: Łukasz Sęsoła
Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złota.

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl