Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków

Przyjmowanie w Urzędzie obywateli w sprawach indywidualnych, w tym również w sprawach skarg i wniosków odbywa się w dniach i czasie pracy Urzędu.

Wójt lub Sekretarz przyjmują:

  • poniedziałki, w godzinach od 07:30 do 16:00.
  • od wtorku do piątku, w godzinach od 07:30 do 15:30.

Tryb oraz organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków określają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz akty wykonawcze wydane na jego podstawie.

Wydział Organizacyjny prowadzi rejestr skarg i wniosków.


Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl