Wybory samorządowe 2014
W załączeniu Uchwała Rady Gminy Złota w dniu 30.10.2012r.


Załączone pliki
uchwala_nr20_109_2012.pdfuchwala_nr20_109_2012.pdf (uchwala_nr20_109_2012.pdf - 165.22 KB)
Data publikacji: 2012-10-31 10:00:48 Redaktor: Paweł Bochniak
zarzadzenie14ogl.pdfObwieszczenia i plakaty (zarzadzenie14ogl.pdf - 24.478 KB)
Data publikacji: 2014-09-02 13:29:17 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Złota miejsc na umieszczanie bezpłatnych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych.
uchwala_nr_118_12.PDFuchwala_nr_118_12 (uchwala_nr_118_12.PDF - 213.605 KB)
Data publikacji: 2013-09-19 09:18:33 Redaktor: Adrian Oziębłowski
Opis: w sprawie podziału gminy Złota na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
komunikat_gkw2014.pdfKomunikat GKW (komunikat_gkw2014.pdf - 2711.086 KB)
Data publikacji: 2014-09-26 13:59:24 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej
uchwala_nr1_2014gkw.pdfUchwała nr 1/2014 GKW (uchwala_nr1_2014gkw.pdf - 2666.191 KB)
Data publikacji: 2014-09-26 14:03:42 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej
Zgodanaprzyjeciepelnomocnictwa.docZgodanaprzyjeciepelnomocnictwa.doc (Zgodanaprzyjeciepelnomocnictwa.doc - 585.216 KB)
Data publikacji: 2014-10-07 09:07:48 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: Zgoda na przyjecie pełnomocnictwa
wniosekosporzadzenieaktupelnomocnictwa.docWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa (wniosekosporzadzenieaktupelnomocnictwa.doc - 589.312 KB)
Data publikacji: 2014-10-07 12:09:28 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
Obwieszczenie_obwody_2014.docObwieszczenie obwody 2014 (Obwieszczenie_obwody_2014.doc - 61.952 KB)
Data publikacji: 2014-10-15 12:09:51 Redaktor: Paweł Bochniak
uchwala32014.pdfuchwala32014 (uchwala32014.pdf - 607.992 KB)
Data publikacji: 2014-10-20 14:37:26 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
uchwala4_2014.pdf Uchwała 4/2014 (uchwala4_2014.pdf - 246.063 KB)
Data publikacji: 2014-10-21 10:18:32 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy ZŁOTA zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Obwieszczenie_radni14.pdfObwieszczenie_radni14 (Obwieszczenie_radni14.pdf - 34.144 KB)
Data publikacji: 2014-10-23 12:53:45 Redaktor: Paweł Bochniak
Obwieszczenie_wojt14.pdfObwieszczenie_wojt14.pdf (Obwieszczenie_wojt14.pdf - 25.821 KB)
Data publikacji: 2014-10-23 12:58:00 Redaktor: Paweł Bochniak
obwieszczenie_z3listopada_2014.pdfObwieszczenie z 3 listopada (obwieszczenie_z3listopada_2014.pdf - 255.598 KB)
Data publikacji: 2014-11-03 13:46:20 Redaktor: Paweł Bochniak
Opis: OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Złotej z dnia 3 listopada 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Złota w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl