Regulamin Pracy Urzędu Gminy Złota
Regulamin pracy Urzędu Gminy Złota zwany dalej Regulaminem ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Złota.

Załączone pliki:
Regulamin Pracy Urzędu Gminy (regulamin_pracu_urzedu.doc - 2.213 KB)
Data publikacji: 2017-01-02 09:49:35 Redaktor: Paweł Bochniak

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl