Taryfy - woda i ścieki
Taryfy - woda i ścieki
Załączone pliki:

Taryfy woda i ścieki 05.2018r.
(taryfybip052018.pdf - 133.061 KB) Data publikacji: 2018-05-23 11:39:41 Redaktor: Paweł Bochniak
Zatwierdzone taryfy dla zbiorowego w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Złota - 2021
(taryfy2021.pdf - 420.713 KB) Data publikacji: 2021-04-20 13:52:12 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: Decyzja znak: KR.RZT.70.13.2021 z dnia 17 marca 2021 r. o zatwierdzeniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Złota.

Taryfy - woda, odprowadzanie ścieków
(taryfy_gmina_zlota2021.pdf - 418.379 KB) Data publikacji: 2021-06-10 12:05:57 Redaktor: Paweł Bochniak
Decyzja znak: KR.RZT.70.126.2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. o zatwierdzeniu cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Złota
(KR.RZT.70.126.2022 gm. Złota decyzja BIP.pdf - 2262.463 KB) Data publikacji: 2022-12-23 17:42:42 Redaktor: Paweł Bochniak
Decyzja znak: K.RZT.70.42.2024 z dnia 8 maja 2024 r. o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Złota.
(taryfa2024.pdf - 450.797 KB) Data publikacji: 2024-05-27 13:26:40 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: Decyzja znak: K.RZT.70.42.2024 z dnia 8 maja 2024 r. o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Złota,na okres 3 lat. Wnioskodawca: Gmina Złota Data wydania decyzji: 8 maja 2024 r.

NOWA TARYFA OBOWIĄZUJE OD 01 CZERWCA 2024 R.

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl