Związki i stowarzyszenia
Gmina Złota należy do następujących stowarzyszeń:
  • Lokalna Organizacja Turystyczna w Pińczowie
  • Lokalna Grupa Działania w Pińczowie
  • Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego w Kielcach
  • Stowarzyszenia Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Poznaniu

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl