Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej

28-425 Złota, Złota 221

Kierownik: Ryszard Paździor
Telefon: 41 356 16 34

Załączone pliki:

Zarządzenie nr 2/2020
(zarzadzenienr2_komunalka032020.pdf - 1592.748 KB) Data publikacji: 2020-03-23 12:36:09 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: ZARZĄDZENIE NR 2/2020 Kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Złotej. W związku z ogłoszeniem przez Premiera Rządu stanu epidemii w Polsce związanej z korona wirusem zarządzam do wykonania następujące prace i wprowadzenie nowej organizacji pracy w siedzibie zakładu i na obiektach eksploatowanych przez zakład.

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl