Kluby Radnych

Kadencja 2024 - 2029

Radni mogą tworzyć kluby radnych, przy czym radny może być członkiem tylko jednego klubu radnych. Warunkiem  utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału co najmniej trzech radnych.

 

Uprawnienia

  • wyrażenia opinii w sprawach będących przedmiotem sesji.
  • zgłaszania interpelacji, zapytań i składania oświadczeń.

 

KlubyUrząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl