Rok 2020

Interpelacje i zapytania Radnych - 2020 r.

Lp.

Imię i nazwisko Radnego

Treść interpelacji/zapytania
(skan – pdf.)

Data złożenia interpelacji / zapytania


Termin załatwienia
sprawy

Treść odpowiedzi na interpelację / zapytanie
(skan – pdf.)1
Mirosław Krawczyk
Klub Radnych SLD Lewica Razem
Treść interpelacji [skan pdf]
27.05.2020 r.
08.06.2020 r.
Treść odpowiedzi [skan pdf]

 


 

 


 

 

 

 

 


 


Załączone pliki:

Interpelacja Mirosław Krawczyk
(interpelacja_mk2018.pdf - 414.623 KB) Data publikacji: 2019-01-02 13:08:38 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: Dotycząca potrącania diet za nieobecność na posiedzeniach Rady Gminy Złota.

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl