05.11.2020 r.
05.11.2020 r.
Załączone pliki:

Lista obecności
(lista_obecnosci05112020.pdf - 370.59 KB) Data publikacji: 2020-11-10 11:34:19 Redaktor: Paweł Bochniak
05112020_3.pdf
(05112020_3.pdf - 493.738 KB) Data publikacji: 2020-11-10 11:34:37 Redaktor: Paweł Bochniak
05112020_4.pdf
(05112020_4.pdf - 493.771 KB) Data publikacji: 2020-11-10 11:34:49 Redaktor: Paweł Bochniak
05112020_6.pdf
(05112020_6.pdf - 495.96 KB) Data publikacji: 2020-11-10 11:35:02 Redaktor: Paweł Bochniak
05112020_7.pdf
(05112020_7.pdf - 496.306 KB) Data publikacji: 2020-11-10 11:35:31 Redaktor: Paweł Bochniak
05112020_8.pdf
(05112020_8.pdf - 496.205 KB) Data publikacji: 2020-11-10 11:35:42 Redaktor: Paweł Bochniak
05112020_9.pdf
(05112020_9.pdf - 496.118 KB) Data publikacji: 2020-11-10 11:36:05 Redaktor: Paweł Bochniak

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl