Rok 2021
Rok 2021
Załączone pliki:

Uchwała Nr 156/2020
(uchwala156_2020.pdf - 33.707 KB) Data publikacji: 2021-01-08 14:23:35 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Uchwała Nr 157/2020
(uchwala157_2020.pdf - 81.45 KB) Data publikacji: 2021-01-11 11:47:33 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr 158/2020
(uchwala158_2020.pdf - 187.803 KB) Data publikacji: 2021-01-08 14:23:59 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr 154/2020
(uchwala154_2020.pdf - 2432.699 KB) Data publikacji: 2021-01-11 13:04:28 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia szczegółowego sposobu i świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Złota

Uchwała Nr 155/2020
(uchwala155_2020.pdf - 1398.85 KB) Data publikacji: 2021-01-11 13:04:54 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia szczegółowego sposobu i świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Złota

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl