Rok 2022
Załączone pliki:

Uchwała Nr 214/2021
(uchwala214_2021.pdf - 223.927 KB) Data publikacji: 2021-10-06 12:31:05 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Uchwała Nr 225/2021
(uchwala225_2021.pdf - 173.599 KB) Data publikacji: 2022-01-13 15:14:04 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr 226/2021
(uchwala226_2021.pdf - 181.155 KB) Data publikacji: 2022-01-13 15:14:49 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 227/2021
(uchwala227_2021.pdf - 295.197 KB) Data publikacji: 2022-01-13 15:15:18 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl