Rok 2023
Załączone pliki:

Uchwała Nr XLI/291/2022
(uchwala291_2022.pdf - 2135.081 KB) Data publikacji: 2023-01-10 14:37:52 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

Uchwała Nr XLI/293/2022
(uchwala293_2022.pdf - 170.978 KB) Data publikacji: 2023-01-10 14:39:16 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała Nr XLI/294/2022
(uchwala294_2022.pdf - 181.086 KB) Data publikacji: 2023-01-10 14:40:07 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XLI/295/2022
(uchwala295_2022.pdf - 294.677 KB) Data publikacji: 2023-01-10 14:42:12 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl