Rok 2023
Załączone pliki:

Projekt Uchwały Filia SP Chroberz
(projekt_uchwaly_filia_chroberz.docx - 23.5 KB) Data publikacji: 2023-01-11 10:05:43 Redaktor: Paweł Bochniak
Projekt Uchwały Filia SP Miernów
(projekt_uchwaly_filia_miernow.docx - 23.421 KB) Data publikacji: 2023-01-11 10:06:02 Redaktor: Paweł Bochniak
Uchwała przeksztalcenie filie SP Chroberz
(uchwala_przeksztalcenie_filie_spc.pdf - 61.804 KB) Data publikacji: 2023-03-16 13:22:49 Redaktor: Paweł Bochniak
Uchwała przeksztalcenie filie SP Miernów
(uchwala_przeksztalcenie_filie_spm.pdf - 53.398 KB) Data publikacji: 2023-03-16 13:23:08 Redaktor: Paweł Bochniak
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Złota z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
(projekt_uchwaly_pozytek_na_rok2024.pdf - 331.79 KB) Data publikacji: 2023-11-15 14:22:57 Redaktor: Paweł Bochniak

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl