Program opieki nad zwierzętami
Załączone pliki:

UCHWAŁA NR XLVII/337/2023
(337.pdf - 213.774 KB) Data publikacji: 2023-05-15 11:01:10 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Złota w roku 2023.

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl