Rok 2024
Załączone pliki:

Zarządzenie nr 1/2024
(zarzadzenie1_2024.pdf - 212.905 KB) Data publikacji: 2024-01-02 09:03:45 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy, GOPS, GBP Złota w 2024 r.

Zarządzenie nr 6/2024
(zarzadzenie6_2024.pdf - 1021.179 KB) Data publikacji: 2024-01-31 11:45:21 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Złota na rok szkolny 2024/2025.

Zarządzenie nr 19/2024
(zarzadzenie19_2024.pdf - 465.112 KB) Data publikacji: 2024-03-07 10:10:09 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota przeznaczonych sprzedaży

Zarządzenie nr 20/2024
(zarzadzenie20_2024.pdf - 470.041 KB) Data publikacji: 2024-03-07 10:14:01 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota przeznaczonych sprzedaży

Zarządzenie nr 46/2024
(zarzadzenie46_2024.pdf - 337.829 KB) Data publikacji: 2024-05-24 08:54:13 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Chrobrzu, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1235/2 stanowiącej własność Gminy Złota.

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl