Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku

Ewidencja danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie: https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d%20Gminy%20w%20Z%C5%82otej

 


Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl