Oświadczenia radnych
Oświadczenia radnych
Załączone pliki:

Oświadczenie majątkowe radnego - wersja doc.
(oswiadczenie_majatkowe_radny.doc - 53.76 KB) Data publikacji: 2018-12-06 10:29:47 Redaktor: Paweł Bochniak

Urząd Gminy Złota
ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota
tel. 41 356 16 33 wew.24 fax. 41 356 16 48
www.gminazlota.pl