Decyzja uchylająca dot. inwestycji pod nazwą „Trasa rowerowa na odcinku...

2024-05-29 08:33:36 Sesje

Decyzja uchylająca dot. inwestycji pod nazwą „Trasa rowerowa na odcinku Pińczów-Złota-Wiślica-Nowy Korczyn wykonanie dokumentacji projektowej”

Zobacz również: