Wykaz nieruchomości 07.03.2024 r.

2024-03-07 10:20:01 Aktualnosci

w rozwinięciu więcej»

Wykaz

2024-03-05 10:43:13 Aktualnosci

Nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

2024-02-29 12:23:31 Aktualnosci

WYKAZ Nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota , przeznaczonych do oddania w dzierżawę.... więcej»

Sesja Rady Gminy Złota - porządek

2024-02-27 08:12:41 Aktualnosci

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 28 luty 2024 r. o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. więcej»

Zawiadomienie o zmianie decyzji

2024-02-09 12:18:26 Aktualnosci

więcej w rozwinięciu... więcej»

Obwieszczenie

2024-02-08 11:30:21 Aktualnosci

dot. rozbudowy sieci kanalizacyjnej więcej»

Strategia Rozwoju Gminy Złota na lata 2025 – 2031 - ankiety

2024-02-05 08:59:01 Aktualnosci

Uprzejmie informujemy, że przystąpiliśmy do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Złota na lata 2025 – 2031 i zapraszamy Państwa do udziału w jej tworzeniu. Opracowana w latach poprzednich Strategia Rozwoju Gminy Złota 2016 – 2024 z końcem 2024 r. straci swoją aktualność. Dlatego też zaszła potrzeba opracowania dokumentu na lata następne, w którym zostanie przedstawiona aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza gminy (diagnoza stanu obecnego) jak również określona zostanie koncepcja jej rozwoju w perspektywie do 2031 r. więcej»

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, "Budowa stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"

2024-01-03 14:53:08 Aktualnosci

GPI-I-6220.2.23 z dn.03.01.2024 r. - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, "Budowa stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" realizowanego w miejscowości Nieprowice. więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE

2023-12-21 12:21:58 Aktualnosci

Na „Świadczenie usług weterynaryjnych nad zwierzętami bezdomnymi w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Złota w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2024r.” więcej»

Zapraszamy do konsultacji strategii terytorialnej Partnerstwa PONIDZIE

2023-12-18 15:21:15 Aktualnosci

Drodzy Mieszkańcy! Prosimy o zapoznanie się z aktualizacją strategii terytorialnej Partnerstwa Ponidzie, które tworzą gminy: Imielno,
Jędrzejów, Kije, Michałów, Nowy Korczyn, Sobków, Pińczów, Wiślica, Złota oraz Powiat Pińczowski. Głos mieszkańców jest dla nas bardzo ważny, dlatego zapraszamy Państwa do zapoznania się ze strategią i zgłoszenie ewentualnych uwag na email:
inwestycje@gminazlota.pl lub pozostawienie informacji w sekretariacie Urzędu Gminy Złota - do 09.01.2024 r.
Zgłoszone opinie i uwagi zostaną starannie przeanalizowane.
więcej»