Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota

2019-09-18 14:23:42 Ogłoszenia

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 26 września 2019 roku o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej. więcej»

INFORMACJA URZĘDNIKA WYBORCZEGO GMINY ZŁOTA

2019-09-10 09:23:27 Ogłoszenia

O MIEJSCU, CZASIE I TERMINIE ZGŁASZANIA PRZEZ KOMITETY WYBORCZE KANDYDATÓW DO SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W OBWODACH GŁOSOWANA W KRAJU, W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R. więcej»

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

2019-08-09 10:14:07 Ogłoszenia

Zamawiający: Gmina Złota
Przedmiot zamówienia: Remont rowu odwadniającego w ciągu drogi gminnej Nr 402013T
Kostrzeszyn Górki Kostrzeszyńskie od km 0+000 do km 1+880 więcej»

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ...

2019-07-26 12:21:15 Ogłoszenia

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złota na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złota na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”. więcej»

Informacja

2019-05-27 11:47:21 Ogłoszenia

Wójt Gminy Złota informuje, więcej»

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 kwietnia 2019 r.

2019-04-27 09:30:38 Ogłoszenia

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Złota obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach II informuje, co następuje: więcej»

Transport kamienia - zaproszenie do złożenia oferty

2019-03-20 08:47:40 Ogłoszenia

Transport materiałów drogowych do remontu dróg na terenie Gminy Złota w 2019 roku. więcej»

Wójt Gminy Złota informuje

2018-09-04 10:32:17 Ogłoszenia

działając zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami. więcej»

Ogłoszenie

2018-08-29 12:27:26 Ogłoszenia

Gmina Złota jako Lider projektu pn.: „Cyfrowy Urząd w Twoim domu – e-Administracja blisko mieszkańców”, którego głównym celem jest: więcej»

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2018-08-01 11:35:32 Ogłoszenia

w postępowaniu na więcej»