OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2023-01-12 15:02:46 Obwieszczenia

.... więcej»

Obwieszczenie

2023-01-09 10:18:31 Obwieszczenia

.... więcej»

ZAWIADOMIENIE

2022-12-29 10:49:02 Obwieszczenia

w rozwinięciu... więcej»

ZAWIADOMIENIE

2022-11-30 14:12:33 Obwieszczenia

... więcej»

WYKAZ Nieruchomości Chroberz

2022-11-22 08:40:15 Obwieszczenia

WYKAZ
Nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota , przeznaczonych sprzedaży bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
więcej»

WYKAZ Nieruchomości Złota

2022-11-22 08:40:08 Obwieszczenia

W Y K A Z
Nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota , przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy więcej»

OBWIESZCZENIE

2022-11-15 07:48:31 Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. więcej»

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

2022-09-13 09:34:44 Obwieszczenia

wszczęciu postępowania i wystąpieniu organów współdziałających więcej»

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

2022-05-26 11:17:49 Obwieszczenia

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu organów współdziałających więcej»

Obwieszczenie - kwalifikacja wojskowa

2022-03-21 09:38:54 Obwieszczenia

w rozwinięciu więcej»