Obwieszczenie -kwalifikacja wojskowa

2021-04-28 08:39:03 Obwieszczenia

w rozwinięciu... więcej»

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

2021-04-01 09:24:17 Obwieszczenia

Zgodnie z art.10§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2020 roku ,poz.256 ze.zm.) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „PIN4410B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. więcej»

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

2021-01-05 11:18:04 Obwieszczenia

w rozwinięciu... więcej»

Obwieszczenie SKO w Kielcach

2020-12-08 09:09:43 Obwieszczenia

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020, poz. 293, ze zm.) zawiadamiam, więcej»

OBWIESZCZENIE

2020-09-10 11:31:46 Obwieszczenia

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 2973, ze zm.) zawiadamiam, iż Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach w dniu 31 sierpnia 2020 r. wydało decyzję ostateczną znak:j.w., którą po rozpatrzeniu odwołania strony utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Złota z dnia 27 maja 2020 r., znak: GPI-I-6730.1.18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn.: budowa stacji
bazowej telefonii komórkowej P4 PIN 4460 B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 1534, w miejscowości Chroberz, gmina Złota. więcej»

OBWIESZCZENIE

2020-08-31 13:56:28 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. więcej»

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

2020-08-10 09:51:40 Obwieszczenia

Zgodnie z art.10§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2020 roku ,poz.256 ze.zm.)
zawiadamia się
że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „PIN4410B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Lokalizacja inwestycji na działce o numerze ewidencyjnym 1262 obręb 0013 Złota, gm. Złota pow. pińczowski, woj. Świętokrzyskie. Wniosek złożony przez pełnomocnika – Panią Dorotę Mielczarską Up-Telecom Sp. z o.o. ul. Odkryta 36 lok.10, 03-140 Warszawa reprezentującą P4 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa.
więcej»

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu organów opiniujących

2020-07-08 09:24:11 Obwieszczenia

Zgodnie z art.61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2020 roku ,poz.256 ze.zm.) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 2003.03.27 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Z 2020 r.poz. 293 z póź.zm.)
Urząd Gminy w Złotej zawiadamia
że na wniosek inwestora P4 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa
złożonego przez pełnomocnika – Panią Dorotę Mielczarską Up-Telecom Sp. z o.o.
ul. Odkryta 36 lok.10, 03-140 Warszawa
więcej»

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu organów opiniujących

2020-07-08 09:23:53 Obwieszczenia

Zgodnie z art.61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2020 roku ,poz.256 ze.zm.) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 2003.03.27 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Z 2020 r.poz. 293 z póź.zm.)
Urząd Gminy w Złotej zawiadamia
że na wniosek inwestora P4 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa
złożonego przez pełnomocnika – Panią Dorotę Mielczarską Up-Telecom Sp. z o.o.
ul. Odkryta 36 lok.10, 03-140 Warszawa
więcej»

OBWIESZCZENIE

2020-06-18 09:19:03 Obwieszczenia

w rozwinięciu... więcej»