OBWIESZCZENIE

2020-06-15 09:49:26 Obwieszczenia

w rozwinięciu... więcej»

OBWIESZCZENIE

2020-06-10 13:38:32 Obwieszczenia

w rozwinięciu... więcej»

OBWIESZCZENIE

2020-06-04 14:15:44 Obwieszczenia

w rozwinięciu... więcej»

OBWIESZCZENIE

2020-05-27 11:20:19 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

OBWIESZCZENIE

2020-04-27 10:28:37 Obwieszczenia

Zgodnie z art. 10 §1 KPA ( tj.Dz.U. z 2020 r,poz.256 ze zm.) informuję , że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn : budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 PIN 4460B wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na dz. nr 1534 w m. Chroberz gm. Złota . więcej»

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu organów opiniujących

2020-04-16 09:57:50 Obwieszczenia

w rozwinięciu... więcej»

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II

2020-04-09 15:22:45 Obwieszczenia

w rozwinięciu... więcej»

OBWIESZCZENIE

2019-09-27 10:46:45 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Obwieszczenie

2019-09-17 10:17:23 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»

Obwieszczenie

2019-09-17 10:14:47 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej»