Obwieszczenie

2014-12-16 12:27:29 Obwieszczenia

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu organów współdziałających. więcej»

OBWIESZCZENIE

2014-10-23 12:58:56 Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Złotej z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Złota w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
więcej»

OBWIESZCZENIE

2014-10-23 12:56:25 Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Złotej z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Złota w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. więcej»

Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania

2014-10-15 11:43:59 Obwieszczenia

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. więcej»

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia

2014-04-09 13:11:49 Obwieszczenia

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia więcej»