Uchwały z 2013 R.

Wersja do druku

za 2013 r.

Załączone pliki:

uchwala_nr_133_13
(uchwala_nr_133_13.PDF - 835.744 KB) Data publikacji: 2013-10-04 13:41:14 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Złotej na 2013 rok

uchwala_nr_134_13
(uchwala_nr_134_13.PDF - 332.492 KB) Data publikacji: 2013-10-04 13:42:22 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Złota

uchwala_nr_135_13
(uchwala_nr_135_13.PDF - 203.701 KB) Data publikacji: 2013-10-04 13:43:48 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota na okres do 3 lat z dotychczasowymi dzierżawcami

uchwala_nr_136_13
(uchwala_nr_136_13.PDF - 582.305 KB) Data publikacji: 2013-10-04 13:44:56 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Złota w roku 2013.

uchwala_nr_137_13
(uchwala_nr_137_13.PDF - 1383.677 KB) Data publikacji: 2013-10-04 13:45:45 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

uchwala_nr_138_13
(uchwala_nr_138_13.PDF - 1677.839 KB) Data publikacji: 2013-10-04 13:46:59 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2018

uchwala_nr_139_13
(uchwala_nr_139_13.PDF - 182.318 KB) Data publikacji: 2013-10-04 13:47:37 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie uchwalenia ,,Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Złota"

uchwala_nr_140_13
(uchwala_nr_140_13.PDF - 602.213 KB) Data publikacji: 2013-10-04 13:48:58 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Złota oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

uchwala_nr_141_13
(uchwala_nr_141_13.PDF - 176.151 KB) Data publikacji: 2013-10-04 13:49:33 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

uchwala_nr_142_13
(uchwala_nr_142_13.PDF - 199.264 KB) Data publikacji: 2013-10-04 13:50:10 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne

uchwala_nr_143_13
(uchwala_nr_143_13.PDF - 170.112 KB) Data publikacji: 2013-10-04 13:51:07 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

uchwala_nr_144_13
(uchwala_nr_144_13.PDF - 1447.632 KB) Data publikacji: 2013-10-04 13:51:52 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

uchwala_nr_145_13
(uchwala_nr_145_13.PDF - 1673.007 KB) Data publikacji: 2013-10-04 13:53:04 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: zmieniająca uchwałe w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2018

uchwala_nr_146_13
(uchwala_nr_146_13.PDF - 194.583 KB) Data publikacji: 2013-10-04 13:54:25 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/119/2012 Rady Gminy w Złotej z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złota

uchwala_nr_147_13
(uchwala_nr_147_13.PDF - 260.874 KB) Data publikacji: 2013-10-04 13:55:11 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony

uchwala_nr_148_13
(uchwala_nr_148_13.PDF - 855.084 KB) Data publikacji: 2013-10-04 13:55:50 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

uchwala_nr_149_13
(uchwala_nr_149_13.PDF - 1533.113 KB) Data publikacji: 2013-10-04 13:57:00 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: zmieniająca uchwałe w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2018

uchwala_nr_150_13
(uchwala_nr_150_13.PDF - 79.36 KB) Data publikacji: 2013-10-04 13:57:55 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Złota za 2012 rok

uchwala_nr_151_13
(uchwala_nr_151_13.PDF - 89.013 KB) Data publikacji: 2013-10-04 13:58:54 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Złota absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2012 rok

uchwala_nr_152_13
(uchwala_nr_152_13.PDF - 1021.053 KB) Data publikacji: 2013-10-04 14:00:22 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej za 2012 rok

uchwala_nr_153_13
(uchwala_nr_153_13.PDF - 782.629 KB) Data publikacji: 2013-10-04 14:01:00 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

uchwala_nr_154_13
(uchwala_nr_154_13.PDF - 1535.948 KB) Data publikacji: 2013-10-04 14:02:03 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: zmieniająca uchwałe w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2018

uchwala_nr_155_13
(uchwala_nr_155_13.PDF - 211.715 KB) Data publikacji: 2013-10-04 14:03:25 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/139/2013 Rady Gminy Złota z dnia 27 lutego 2013 r. w prawie uchwalenia ,,Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Złota"

uchwala_nr_156_13
(uchwala_nr_156_13.PDF - 897.252 KB) Data publikacji: 2013-10-04 14:04:30 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej na 2013 rok

uchwala_nr_157_13
(uchwala_nr_157_13.PDF - 163.625 KB) Data publikacji: 2013-10-04 14:07:06 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/112/2012 Rady Gminy Złota z dnia 30 października 2012 r. w prawie zobowiązań przekraczających granicę ustaloną corocznie przez radę gminy na realizację inwestycji pn. ,,przebudowa drogi powiatowej Nr 0075T Chroberz - Wola Chroberska - Zagaje Stradowskie"

uchwala_nr_158_13
(uchwala_nr_158_13.PDF - 1315.822 KB) Data publikacji: 2013-10-04 14:08:06 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

uchwala_nr_159_13
(uchwala_nr_159_13.PDF - 1561.013 KB) Data publikacji: 2013-10-04 14:09:13 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: zmieniająca uchwałe w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2018

uchwala_nr_160_13
(uchwala_nr_160_13.PDF - 180.639 KB) Data publikacji: 2013-10-04 14:10:06 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie wysokości opłat za centralne ogrzewanie

uchwala_nr_161_13
(uchwala_nr_161_13.PDF - 97.026 KB) Data publikacji: 2013-10-04 14:12:30 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości opłaty za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów

uchwala_nr_162_13
(uchwala_nr_162_13.PDF - 170.737 KB) Data publikacji: 2013-10-04 14:14:17 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zobowiązań przekraczających granicę ustaloną corocznie przez radę gminy na realizacje inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 0079T Żurawniki-Jurków-Ludwinów

uchwala_nr_163_13
(uchwala_nr_163_13.PDF - 1112.845 KB) Data publikacji: 2013-10-04 14:15:01 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

uchwala_nr_164_13
(uchwala_nr_164_13.PDF - 1543.127 KB) Data publikacji: 2013-10-04 14:16:10 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: zmieniająca uchwałe w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2018

uchwala_nr_168_13
(uchwala_nr_168_13.pdf - 4289.164 KB) Data publikacji: 2013-12-12 12:13:28 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3428

Wprowadził(a) do systemu: Paweł Bochniak, data: 2013-10-04 13:39:18
Opublikował(a): Paweł Bochniak, data publikacji: 2013-10-04 13:39:33
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2013-12-12 12:13:28
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony