Uchwały z 2015R.

Wersja do druku

Uchwały z 2015R.

Załączone pliki:

Uchwała XI/61/2015
(uchwala11_61_2015.pdf - 3364.278 KB) Data publikacji: 2015-12-31 11:53:04 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego

Uchwała X/54/2015
(uchwala_10_54_2015.pdf - 182.479 KB) Data publikacji: 2015-12-31 11:54:12 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia zasad korzystania z hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej, ul Parkowa 4.

Uchwała X/57/2015
(uchwala_10_57_2015.pdf - 180.525 KB) Data publikacji: 2015-12-31 11:54:59 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA X/55/2015
(uchwala10_55_2015.pdf - 124.829 KB) Data publikacji: 2016-01-05 10:50:01 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

UCHWAŁA X/56/2015
(uchwala10_56_2015.pdf - 294.473 KB) Data publikacji: 2016-01-05 10:55:08 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

uchwala_4_20_2015
(uchwala_4_20_2015.pdf - 66.897 KB) Data publikacji: 2016-05-12 14:53:54 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złota.

uchwala_4_21_2015
(uchwala_4_21_2015.pdf - 246.463 KB) Data publikacji: 2016-05-12 14:54:37 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W Sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Złota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.

uchwala_4_22_2015
(uchwala_4_22_2015.pdf - 41.253 KB) Data publikacji: 2016-05-12 14:55:14 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie poboru podatków : rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności.

uchwala_4_23_2015
(uchwala_4_23_2015.pdf - 134.265 KB) Data publikacji: 2016-05-12 14:56:01 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy dla stałych Komisji Rady Gminy w Złotej na 2015 rok

uchwala_4_24_2015
(uchwala_4_24_2015.pdf - 113.692 KB) Data publikacji: 2016-05-12 14:56:24 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

uchwala_4_25_2015
(uchwala_4_25_2015.pdf - 261.313 KB) Data publikacji: 2016-05-12 14:57:13 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: zmieniająca uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zlotu na lata 2015-2021

uchwala_5_26_2015
(uchwala_5_26_2015.pdf - 26.125 KB) Data publikacji: 2016-05-12 14:57:41 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz solecki

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3068

Wprowadził(a) do systemu: Paweł Bochniak, data: 2015-01-28 13:57:44
Opublikował(a): Paweł Bochniak, data publikacji: 2015-01-28 13:58:02
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2016-05-12 14:57:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony