Uchwały z 2017 r.

Wersja do druku

Uchwały z 2017 r.

Załączone pliki:

UCHWAŁA NR XXVI/196/2017
(obnizenie_zyto2017.pdf - 136.72 KB) Data publikacji: 2017-12-19 14:01:54 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

UCHWAŁA NR XXVI/197/2017
(stawki_nieruchomosci_2017.pdf - 143.33 KB) Data publikacji: 2017-12-19 14:02:22 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXVI/198/2017
(stawki_transport2017.pdf - 263.155 KB) Data publikacji: 2017-12-19 14:02:46 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała XXVII/204/2017
(uchwala27_204_2017.pdf - 1036.273 KB) Data publikacji: 2018-01-05 12:01:50 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego.

Uchwała Nr XXVII/208/2017
(uchwala_budzetowa2017.pdf - 653.589 KB) Data publikacji: 2018-03-12 09:59:14 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: Uchwała Nr XXVII/208/2017 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2018 rok

Uchwała Nr XXV1U209/2017
(uchwala_prognoza17.pdf - 268.583 KB) Data publikacji: 2018-03-12 09:59:49 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: Uchwała Nr XXV1U209/2017 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2018-2031

Uchwała Nr XXVIII/212/2017
(2018-08-17 (1).pdf - 44.759 KB) Data publikacji: 2018-08-17 12:20:23 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie: zmiany do Uchwały Nr XXI/153/2017 Rady Gminy Złota z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania: ,,Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych w gminie Złota"

Uchwała Nr XXVIII/211/2017
(2018-08-17 (2).pdf - 45.567 KB) Data publikacji: 2018-08-17 12:21:08 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XXVIII/210/2017
(2018-08-17 (3).pdf - 98.017 KB) Data publikacji: 2018-08-17 12:21:44 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXVII/207/2017
(2018-08-17 (4).pdf - 599.679 KB) Data publikacji: 2018-08-17 12:23:17 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2017-2031

Uchwała Nr XXVII/206/2017
(2018-08-17 (5).pdf - 176.057 KB) Data publikacji: 2018-08-17 12:24:06 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXVII/205/2017
(2018-08-17 (6).pdf - 248.5 KB) Data publikacji: 2018-08-17 12:30:33 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/140/2013 Rady Gminy Złota z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacji, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Złota oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Uchwała Nr XXVII/203/2017
(2018-08-17 (7).pdf - 184.045 KB) Data publikacji: 2018-08-17 12:33:00 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2018 rok.

Uchwała Nr XXVI/202/2017
(2018-08-17 (8).pdf - 46.682 KB) Data publikacji: 2018-08-17 12:35:31 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XXVI/201/2017
(2018-08-17 (9).pdf - 44.525 KB) Data publikacji: 2018-08-17 12:39:45 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie przystąpienia Gminy Złota do realizacji projektu w ramach Poddziałania ,,RPSW.08.03.02 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych (projekty konkursowe)" pod nazwą ,,Nauczanie poprzez działanie w Szkole Podstawowej w Złotej" na lata 2017-2019

Uchwała Nr XXVI/200/2017
(2018-08-17 (10).pdf - 634.457 KB) Data publikacji: 2018-08-17 12:41:09 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2017-2031

Uchwała Nr XXVI/199/2017
(2018-08-17 (11).pdf - 352.847 KB) Data publikacji: 2018-08-17 12:42:07 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2734

Wprowadził(a) do systemu: Paweł Bochniak, data: 2017-12-27 10:00:29
Opublikował(a): Paweł Bochniak, data publikacji: 2017-12-27 10:00:43
Ostatnia zmiana: Adrian Oziębłowski, data: 2018-08-17 12:20:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony