Rok 2019

Wersja do druku

Rok 2019.

Załączone pliki:

Zarządzenie 2/2019
(zarzadzenienr_2019.pdf - 990.308 KB) Data publikacji: 2019-01-23 11:24:28 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Złota na 2019 rok

Zarządzenie 4/2019
(zarzadzenienr4_2019.pdf - 75.482 KB) Data publikacji: 2019-01-23 15:20:51 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie 5/2019
(zarzadzenienr5_2019.pdf - 53.176 KB) Data publikacji: 2019-01-23 15:21:27 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2019 roku

Zarządzenie 7/2019
(zarzadzenie7_2019.pdf - 642.139 KB) Data publikacji: 2019-02-14 14:02:22 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie 8/2019
(zarzadzenie8_2019.pdf - 750.544 KB) Data publikacji: 2019-02-14 14:02:47 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 11/2019
(zarzadzenie_nr11_2019.pdf - 65.144 KB) Data publikacji: 2019-02-26 14:37:51 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE Nr 12/2019
(zarzadzenienr12_2019.pdf - 60.175 KB) Data publikacji: 2019-02-26 14:38:22 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2019 roku

Zarządzenie nr 20/2019
(zarzadzenie20_2019.pdf - 472.204 KB) Data publikacji: 2019-03-13 09:14:09 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości w związku zarządzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2019
(zarzadzenie15_2019.pdf - 245.51 KB) Data publikacji: 2019-03-13 10:29:12 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE Nr 18/2019
(zarzadzenie_nr18.pdf - 175.342 KB) Data publikacji: 2019-03-20 14:54:35 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE Nr 19/2019
(zarzadzenie_nr19.pdf - 62.655 KB) Data publikacji: 2019-03-20 14:56:11 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 22/2019
(zarzadzenie22_2019.pdf - 803.63 KB) Data publikacji: 2019-04-10 13:13:37 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE Nr 28/2019
(zarzadzenie28_2019.pdf - 3060.193 KB) Data publikacji: 2019-04-24 09:49:05 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE Nr 29/2019
(zarzadzenie29_2019.pdf - 892.596 KB) Data publikacji: 2019-04-24 09:49:34 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 24/2019
(zarzadzenie24_2019.pdf - 2309.981 KB) Data publikacji: 2019-04-30 12:44:06 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 30/2019
(zarzadzenienr302019.pdf - 200.006 KB) Data publikacji: 2019-05-08 13:17:48 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE Nr 31/2019
(zarzadzenienr312019.pdf - 143.871 KB) Data publikacji: 2019-05-08 13:18:18 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2019 roku

ZARZĄDZENIE Nr 32/2019
(zarzadzenie322019.pdf - 132.915 KB) Data publikacji: 2019-05-08 13:18:48 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2019 roku

Zarządzenie nr 33/2019
(zarzadzenie33_2019.pdf - 43.792 KB) Data publikacji: 2019-05-15 11:43:55 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie nr 34/2019
(zarzadzenie_34_2019.pdf - 45.953 KB) Data publikacji: 2019-05-15 11:44:31 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej w 2019 roku

Zarządzenie nr 36/2019
(zarzadzenienr36_2019.pdf - 268.594 KB) Data publikacji: 2019-06-03 14:52:31 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie nr 37/2019
(zarzadzenienr37_2019.pdf - 119.431 KB) Data publikacji: 2019-06-03 14:53:07 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2019 roku

Zarządzenie nr 41/2019
(zarzadzenie_nr41_2019.pdf - 104.93 KB) Data publikacji: 2019-06-03 14:53:41 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2019 roku

Zarządzenie nr 48/2019
(zarzadzenie48_2019.pdf - 3878.102 KB) Data publikacji: 2019-07-01 11:16:13 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 57/2019
(zarzadzenie57_2019.pdf - 383.004 KB) Data publikacji: 2019-07-09 14:33:36 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania składu komisji do odbioru końcowego sprzętu informatycznego dostarczonego w ramach projektu pn. „ Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego", dla Szkoły Podstawowej w Miernwie.

Zarządzenie nr 52/2019
(zarzadzenie52_2019.pdf - 1221.103 KB) Data publikacji: 2019-07-22 07:52:51 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE Nr 53/2019 WÓJTA GMINY ZŁOTA
(zarzadzenie53_2019.pdf - 250.937 KB) Data publikacji: 2019-07-23 13:37:25 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2019 roku

Zarządzenie nr 67/2019
(zarzadzenienr67.pdf - 384.447 KB) Data publikacji: 2019-07-31 10:00:47 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania składu komisji do odbioru końcowego sprzętu informatycznego dostarczonego w ramach projektu pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego", dla Szkoły Podstawowej w Chrobrzu.

Zarządzenie Nr 51/2019
(zarzadzenie51_2019.pdf - 727.222 KB) Data publikacji: 2019-08-01 12:09:56 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty samorządowej instytucji kultury — Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej za 2018 rok

Zarządzenie nr 60/2019
(zarzadzenie60_2019.pdf - 475.619 KB) Data publikacji: 2019-08-06 13:47:59 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chrobrzu

Zarządzenie nr 61/2019
(zarzadzenie61_2019.pdf - 502.98 KB) Data publikacji: 2019-08-06 13:48:33 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Miernowie

Zarządzenie nr 68/2019
(zarzadzenie68_2019.pdf - 461.545 KB) Data publikacji: 2019-08-06 13:49:21 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany ZARZADZENIA NR 60/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chrobrzu

Zarządzenie nr 70/2019
(zrazadzenie70_2019.pdf - 522.745 KB) Data publikacji: 2019-08-06 13:50:04 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany ZARZADZENIA NR 60/2019 WÓJTA GMINY ZŁOTA z dnia 19 lipca 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoty Podstawowej w Chrobrzu oraz ZARZADZENIA NR 61/2019 WÓJTA GMINY ZŁOTA z dnia lipca 2019r w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Miernowie.

Zarządzenie nr 69/2019
(Zarządzenie nr 69.pdf - 479.178 KB) Data publikacji: 2019-08-06 13:54:42 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany ZARZADZENIA NR 61/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Miernowie

Zarządzenie nr 62/2019
(zarzadzenienr62_2019.pdf - 218.039 KB) Data publikacji: 2019-08-12 15:22:52 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie nr 63/2019
(zarzadzenienr63_2019.pdf - 158.792 KB) Data publikacji: 2019-08-12 15:24:01 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2019 roku

Zarządzenie nr 65/2019
(zarzadzenie65_2019.pdf - 81.428 KB) Data publikacji: 2019-08-20 11:02:33 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie nr 66/2019
(zarzadzenie66_2019.pdf - 57.795 KB) Data publikacji: 2019-08-20 11:02:59 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2019 roku

Zarządzenie nr 81/2019
(zarzadzenie81_2019.pdf - 32.724 KB) Data publikacji: 2019-09-04 10:37:57 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku.

Zarządzenie nr 81/2019 - załącznik nr 1
(zalacznik_nr1_dozarzadzenia81_2019.pdf - 1563.436 KB) Data publikacji: 2019-09-04 10:38:42 Redaktor: Paweł Bochniak
Zarządzenie nr 81/2019 - załącznik nr 2
(zalacznik_nr2_dozarzadzenia81_2019.pdf - 366.042 KB) Data publikacji: 2019-09-04 10:38:55 Redaktor: Paweł Bochniak
Zarządzenie nr 81/2019 - załącznik nr 3
(zalacznik_nr3_dozarzadzenia81_2019.pdf - 116.995 KB) Data publikacji: 2019-09-04 10:39:07 Redaktor: Paweł Bochniak
Zarządzenie nr 81/2019 - załącznik nr 4
(zalacznik_nr4_dozarzadzenia81_2019.pdf - 132.181 KB) Data publikacji: 2019-09-04 10:39:18 Redaktor: Paweł Bochniak
Zarządzenie nr 73/2019
(zarzadzenie_73_2019.pdf - 239.049 KB) Data publikacji: 2019-09-10 09:16:02 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie nr 79/2019
(zarzadzenienr792019.pdf - 264.434 KB) Data publikacji: 2019-09-17 13:44:46 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie nr 86/2019
(zarzadzenienr86_2019.pdf - 3310.767 KB) Data publikacji: 2019-09-24 08:15:28 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej

Zarządzenie 84/2019
(zarzadzenie84_2019.pdf - 4052.325 KB) Data publikacji: 2019-09-30 13:32:11 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie nr 85/2019
(zarzadzenie_85_2019.pdf - 226.962 KB) Data publikacji: 2019-10-09 11:34:29 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w2019 roku

Zarządzenie nr 89a/2019
(zarzadzenie_nr89a_2019.pdf - 503.598 KB) Data publikacji: 2019-10-09 11:37:55 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2019 roku

Zarządzenie nr 91/2019
(zarzadzenienr91_2019.pdf - 302.081 KB) Data publikacji: 2019-10-24 10:49:06 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie nr 92/2019
(zarzadzenienr92_2019.pdf - 167.451 KB) Data publikacji: 2019-10-24 10:49:50 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2019 roku

Zarządzenie nr 95/2019
(zarzadzenie95_2019.pdf - 248.756 KB) Data publikacji: 2019-10-31 13:47:38 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie nr 100/2019
(zrazadzenie100_2019.pdf - 78.292 KB) Data publikacji: 2019-11-12 10:18:21 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne

Zarządzenie nr 97/2019
(zarzadzenie97_2019.pdf - 1483.185 KB) Data publikacji: 2019-11-13 14:20:52 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie nr 98/2019
(zarzadzenie98_2019.pdf - 527.012 KB) Data publikacji: 2019-11-14 10:00:24 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2019 roku

Zarządzenie nr 103/2019
(zarzadzenie103_2019.pdf - 1124.842 KB) Data publikacji: 2019-11-18 10:38:59 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2020 - 2031

Zarządzenie nr 104/2019
(zarzadzenie104_2019.pdf - 5894.942 KB) Data publikacji: 2019-11-18 10:39:40 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Złota na 2020 rok.

Zarządzenie nr 102/2019
(zarzadzenie102_2019.pdf - 66.498 KB) Data publikacji: 2019-11-25 10:15:41 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej w 2019 roku.

Zarządzenie nr 109/2019
(zarzadzenie109_2019.pdf - 1372.914 KB) Data publikacji: 2019-12-06 13:29:10 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie miny na 2019 rok

Zarządzenie nr 110/2019
(zarzadzenie110_2019.pdf - 354.184 KB) Data publikacji: 2019-12-06 13:29:58 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2019 roku

Zarządzenie Nr 112/2019
(uchwala112_2019.pdf - 454.32 KB) Data publikacji: 2019-12-09 15:20:24 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Zarządzenie nr 113/2019
(zarzadzenie113_2019.pdf - 531.464 KB) Data publikacji: 2019-12-11 12:55:35 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2019 roku

Zarządzenie nr 110a/2019
(zarzadzenie110a_2019.pdf - 84.89 KB) Data publikacji: 2019-12-13 12:06:05 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym innych jednostek organizacyjnych w 2019 roku

Zarządzenie nr 126/2019
(zarzadzenie126_2019.pdf - 19.741 KB) Data publikacji: 2019-12-31 10:49:07 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dt. Naboru na stanowisko d/s księgowości budżetowej i podatku Vat w Referacie Finansowym

Zarządzenie nr 125/2019
(zarzadzenie125_2019.pdf - 24.894 KB) Data publikacji: 2019-12-31 10:49:46 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Zarządzenie nr 117/2019
(zarzadzenie117_2019.pdf - 1355.622 KB) Data publikacji: 2020-01-02 11:34:55 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie nr 122/2019
(zarzadzenie122_2019.pdf - 404.842 KB) Data publikacji: 2020-01-07 13:08:39 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie nr 127/2019
(zarzadzenie127_2019.pdf - 1545.1 KB) Data publikacji: 2020-01-22 14:21:34 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2952

Wprowadził(a) do systemu: Paweł Bochniak, data: 2019-01-23 11:22:33
Opublikował(a): Paweł Bochniak, data publikacji: 2019-01-23 11:23:02
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2020-01-22 14:21:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony