Rok 2020

Wersja do druku

rok 2020

Załączone pliki:

Zarządzenie nr 1/2020
(zarzadzenie1_2020.pdf - 3062.792 KB) Data publikacji: 2020-01-28 15:21:02 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Złota na 2020 rok

Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Złota z dnia 28 stycznia 2020 r.
(2020-02-06 (5).pdf - 117.811 KB) Data publikacji: 2020-02-06 13:43:45 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie ustalenia terminów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Złota.

Zarządzenie nr 11/2020
(zarzadzenie11_2020.pdf - 127.012 KB) Data publikacji: 2020-03-12 09:25:05 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie na rok 2020

Zarządzenie nr 15/2020
(zarzadzenie15_2020.pdf - 156.021 KB) Data publikacji: 2020-04-02 09:23:08 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.

Zarządzenie nr 18/2020
(zarzadzenie18_2020.pdf - 40.686 KB) Data publikacji: 2020-04-20 12:09:44 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie nr 16a/2020
(zarzadzenie16a_2020.pdf - 425.301 KB) Data publikacji: 2020-05-12 08:03:58 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wprowadzania szczególnych zasad postępowania przez pracowników Urzędu Gminy Złota w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 23/2020
(zarzadzenie23_2020.pdf - 239.498 KB) Data publikacji: 2020-05-12 08:10:39 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie nr 3/2020
(zarzadzenienr3_2020.pdf - 4906.087 KB) Data publikacji: 2020-05-15 13:15:44 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Złota

Schemat organizacyjny
(schemat2020.pdf - 1680.623 KB) Data publikacji: 2020-05-15 13:16:53 Redaktor: Paweł Bochniak
Zarządzenie nr 4/2020
(zarzadzenienr4_2020.pdf - 3570.42 KB) Data publikacji: 2020-05-15 13:19:26 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Złota na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Zarządzenie nr 26/2020
(zarzadzenie26_2020.pdf - 81.855 KB) Data publikacji: 2020-05-26 12:22:57 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie.

Zarządzenie nr 32/2020
(zarzadzenie32_2020.pdf - 24.385 KB) Data publikacji: 2020-06-02 12:33:25 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem w imieniu Wójta.

Zarządzenie nr 6/2020
(zarzadzenie6_2020.pdf - 258.384 KB) Data publikacji: 2020-06-02 15:16:42 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej

Zarządzenie nr 7/2020
(zarzadzenie7_2020.pdf - 618.59 KB) Data publikacji: 2020-06-03 12:20:58 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Złota

Zarządzenie nr 8/2020
(zarzadzenie8_2020.pdf - 1139.423 KB) Data publikacji: 2020-06-03 12:21:23 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek

Zarządzenie nr 9/2020
(zarzadzenie9_2020.pdf - 362.288 KB) Data publikacji: 2020-06-03 12:21:57 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia komisji oceny pracy dyrektora szkoły, trybu oceny pracy nauczycieli

Zarządzenie nr 10/2020
(zarzadzenie10_2020.pdf - 1131.711 KB) Data publikacji: 2020-06-03 12:22:20 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej

Zarządzenie nr 12/2020
(zarzadzenie12_2020.pdf - 1100.063 KB) Data publikacji: 2020-06-03 12:22:48 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych

Zarządzenie nr 13/2020
(zarzadzenie13_2020.pdf - 591.038 KB) Data publikacji: 2020-06-03 12:23:28 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota

Zarządzenie nr 16/2020
(zarzadzenie16_2020.pdf - 1107.183 KB) Data publikacji: 2020-06-03 12:23:57 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym

Zarządzenie nr 17/2020
(zarzadzenie17_2020.pdf - 22240.156 KB) Data publikacji: 2020-06-03 12:25:13 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019r.

Zarządzenie nr 19/2020
(zarzadzenie19_2020.pdf - 834.302 KB) Data publikacji: 2020-06-03 12:26:01 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy

Zarządzenie nr 20/2020
(zarzadzenie20_2020.pdf - 382.8 KB) Data publikacji: 2020-06-03 12:26:27 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne

Zarządzenie nr 21/2020
(zarzadzenie21_2020.pdf - 247.28 KB) Data publikacji: 2020-06-03 12:26:52 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie aktualizacji rejestru czynności przetwarzania danych osobowych

Zarządzenie nr 22/2020
(zarzadzenie22_2020.pdf - 252.992 KB) Data publikacji: 2020-06-03 12:29:30 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej

Zarządzenie nr 24/2020
(zarzadzenie24_2020.pdf - 1603.423 KB) Data publikacji: 2020-06-03 12:30:15 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej

Zarządzenie nr 25/2020
(zarzadzenie25_2020.pdf - 347.184 KB) Data publikacji: 2020-06-03 12:30:49 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne

Zarządzenie nr 27/2020
(zarzadzenie27_2020.pdf - 1467.023 KB) Data publikacji: 2020-06-03 12:31:50 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zmian w planie finansowym

Zarządzenie nr 28/2020
(zarzadzenie28_2020.pdf - 314.384 KB) Data publikacji: 2020-06-03 12:32:27 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne

Zarządzenie nr 33/2020
(zarzadzenie33_2020.pdf - 556.143 KB) Data publikacji: 2020-06-04 14:13:44 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania zespołu ds. obsługi administracyjno-techniczno-materialnej prac obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.

Zarządzenie nr 39/2020
(zarzadzenie39_2020.pdf - 282.944 KB) Data publikacji: 2020-06-05 10:30:32 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Złota w 2020 r.

Zarządzenie nr 34/2020
(zarzadzenie34_2020.pdf - 265.856 KB) Data publikacji: 2020-06-09 11:20:19 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołanie Gminnego Biura Spisowego dla Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Zarządzenie nr 40/2020
(zarzadzenie40_2020.pdf - 398.688 KB) Data publikacji: 2020-06-10 14:24:49 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyznaczenia kandydatury na Pełnomocnika Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 40 w Kielcach i ustanowienia Koordynatora gminnego ds. informatyki oraz zespołu informatycznego w Wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.

Zarządzenie nr 30/2020
(zarzadzenie30_2020.pdf - 3204.483 KB) Data publikacji: 2020-06-15 15:23:53 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie nr 35/2020
(zarzadzenie35_2020.pdf - 13160.581 KB) Data publikacji: 2020-07-17 10:10:17 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego UG Złota.

Załącznik do zarządzenia 35/2020
(zalacznik_dozarzadzenie35_2020.pdf - 629.234 KB) Data publikacji: 2020-07-17 10:10:56 Redaktor: Paweł Bochniak
Zarządzenie nr 36/2020
(zarzadzenie36_2020.pdf - 7111.618 KB) Data publikacji: 2020-07-17 10:12:35 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Złota na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Zarządzenie nr 31/2020
(zarzadzenie31_2020.pdf - 1821.103 KB) Data publikacji: 2020-08-27 11:52:41 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Złota oraz innych jednostek organizacyjnych w 2020 roku

Zarządzenie nr 37/2020
(zarzadzenie37_2020.pdf - 585.822 KB) Data publikacji: 2020-08-27 11:53:40 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Zarządzenie nr 38/2020
(zarzadzenie38_2020.pdf - 725.262 KB) Data publikacji: 2020-08-27 11:55:02 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Złota oraz innych jednostek organizacyjnych w 2020 roku.

Zarządzenie nr 41/2020
(zarzadzenie41_2020.pdf - 2229.601 KB) Data publikacji: 2020-08-27 11:55:26 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Zarządzenie nr 42/2020
(zarzadzenie42_2020.pdf - 1423.535 KB) Data publikacji: 2020-08-27 11:57:30 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Złota oraz innych jednostek organizacyjnych w 2020 roku

Zarządzenie nr 43/2020
(zarzadzenie43_2020.pdf - 8539.386 KB) Data publikacji: 2020-08-27 12:01:06 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej za 2019 roku.

Zarządzenie nr 44/2020
(zarzadzenie44_2020.pdf - 2636.369 KB) Data publikacji: 2020-08-27 12:08:48 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Zarządzenie nr 45/2020
(zarzadzenie45_2020.pdf - 1349.375 KB) Data publikacji: 2020-08-27 12:10:44 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Złota oraz innych jednostek organizacyjnych w 2020 roku.

Zarządzenie nr 46/2020
(zarzadzenie46_2020.pdf - 2411.617 KB) Data publikacji: 2020-08-27 12:11:32 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Zarządzenie nr 47/2020
(zarzadzenie47_2020.pdf - 1687.775 KB) Data publikacji: 2020-08-27 12:12:00 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Złota oraz innych jednostek organizacyjnych w 2020 roku.

Zarządzenie nr 48/2020
(zarzadzenie48_2020.pdf - 901.822 KB) Data publikacji: 2020-08-27 12:12:29 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Złota oraz innych jednostek organizacyjnych w 2020 roku.

Zarządzenie nr 49/2020
(zarzadzenie49_2020.pdf - 259.968 KB) Data publikacji: 2020-08-27 12:14:30 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany do Zarządzenia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 19 grudnia 2016 roku.

Zarządzenie nr 50/2020
(zarzadzenie50_2020.pdf - 2791.073 KB) Data publikacji: 2020-08-27 12:15:04 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Zarządzenie nr 51/2020
(zarzadzenie51_2020.pdf - 1251.183 KB) Data publikacji: 2020-08-27 12:15:34 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Złota oraz innych jednostek organizacyjnych w 2020 roku.

Zarządzenie nr 52/2020
(zarzadzenie52_2020.pdf - 321.008 KB) Data publikacji: 2020-08-27 12:16:45 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty

Zarządzenie nr 53/2020
(zarzadzenie53_2020.pdf - 323.264 KB) Data publikacji: 2020-08-27 12:18:15 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji do prowadzenia częściowego odbioru robót.

Zarządzenie nr 54/2020
(zarzadzenie54_2020.pdf - 541.758 KB) Data publikacji: 2020-08-27 12:19:21 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Zarządzenie nr 55/2020
(zarzadzenie55_2020.pdf - 1039.823 KB) Data publikacji: 2020-08-27 12:19:55 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Złota oraz innych jednostek organizacyjnych w 2020 roku.

Zarządzenie nr 61/2020
(zarzadzenie61_2020.pdf - 37.061 KB) Data publikacji: 2020-09-02 12:35:07 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności.

Zarządzenie nr 64/2020
(zarzadzenie64_2020.pdf - 254.471 KB) Data publikacji: 2020-09-10 11:23:51 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wprowadzenia do użytku wewnętrznego instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie magazynowania i postępowania z niebezpiecznymi substancjami i mieszaninami chemicznymi.

Zarządzenie nr 65/2020
(zarzadzenie65_2020.pdf - 38.784 KB) Data publikacji: 2020-09-10 11:25:56 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2018 z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie norm zużycia paliwa do pojazdów służbowych oraz pojazdów i sprzętu silnikowego będących na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Złota.

Zarządzenie nr 56/2020
(zarzadzenie56_2020.pdf - 207.21 KB) Data publikacji: 2020-09-14 13:41:00 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie nr 57/2020
(zarzadzenie57_2020.pdf - 63.46 KB) Data publikacji: 2020-09-16 13:40:24 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2020 roku.

Zarządzenie nr 58/2020
(zarzadzenie58_2020.pdf - 1786.094 KB) Data publikacji: 2020-09-16 13:46:54 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za 1 półrocze 2020 roku.

Zarządzenie nr 59/2020
(zarzadzenie59_2020.pdf - 150.66 KB) Data publikacji: 2020-09-16 13:47:58 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

Zarządzenie nr 60/2020
(zarzadzenie60_2020.pdf - 96.33 KB) Data publikacji: 2020-09-16 13:52:21 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2020 roku.

Zarządzenie nr 66/2020
(zarzadzenie66_2020.pdf - 25.425 KB) Data publikacji: 2020-09-16 13:54:01 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót.

Zarządzenie nr 71/2020
(zarzadzenie71_2020.pdf - 544.402 KB) Data publikacji: 2020-09-29 11:56:33 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Złota

Zarządzenia nr. 71/2020 cz.2
(zalacznik_do_zarzadzenia_nr71_2020.pdf - 549.549 KB) Data publikacji: 2020-09-29 11:57:12 Redaktor: Paweł Bochniak
Zarządzenie nr 72/2020
(zarzadzenie72_2020.pdf - 245.475 KB) Data publikacji: 2020-09-29 11:58:36 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie wprowadzenia Instrukcji bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędzie Gminy Złota.

Zarządzenie nr 63/2020
(zarzadzenie63_2020.pdf - 40.13 KB) Data publikacji: 2020-09-30 11:09:59 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2020 roku

Zarządzenie nr 69/2020
(zarzadzenie69_2020.pdf - 31.692 KB) Data publikacji: 2020-09-30 11:10:31 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenia nr. 74/2020
(zarzadzenie74_2020.pdf - 33.151 KB) Data publikacji: 2020-10-08 13:27:00 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót.

Zarządzenie 67/2020
(zarzadzenie67_2020.pdf - 88.367 KB) Data publikacji: 2020-11-05 13:05:08 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty

Zarządzenie 73/2020
(zarzadzenie73_2020.pdf - 503.313 KB) Data publikacji: 2020-11-05 13:17:40 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w prawie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2020 roku

Zarządzenie 75/2020
(zarzadzenie75_2020.pdf - 1636.568 KB) Data publikacji: 2020-11-05 13:18:30 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie 76/2020
(zarzadzenie76_2020.pdf - 241.978 KB) Data publikacji: 2020-11-05 13:19:26 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2020 roku.

Zarządzenie 80/2020
(zarzadzenie80_2020.pdf - 625.605 KB) Data publikacji: 2020-11-05 13:25:17 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie podjęcia działań związanych z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania choroby COVID-19

Zarządzenia nr. 89/2020
(zarzadzenie89_2020.pdf - 203.681 KB) Data publikacji: 2020-11-10 11:26:11 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie nr. 78/2020
(zarzadzenie78_2020.pdf - 3779.359 KB) Data publikacji: 2020-11-16 10:19:30 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy 2020 roku.

Zarządzenie nr. 79/2020
(zarzadzenie79_2020.pdf - 285.868 KB) Data publikacji: 2020-11-16 10:21:13 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek organizacyjnych w 2020 roku.

Zarządzenie nr. 100/2020
(zarzadzenie100_2020.pdf - 77.987 KB) Data publikacji: 2020-12-07 09:40:42 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2073

Wprowadził(a) do systemu: Paweł Bochniak, data: 2020-01-28 15:20:01
Opublikował(a): Paweł Bochniak, data publikacji: 2020-01-28 15:20:28
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2020-12-07 09:40:42
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony