Statut Gminy ZłotaDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2007-01-31 08:29:20

Zgodnie z art. 164 Konstytucji RP gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego, ma osobowość prawną. Przysługują jej prawa własności i inne prawa majątkowe. Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego. Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych. Zgodnie z art. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) o ustroju gminy stanowi jej statut.

Powrót