Uchwały z 2021 r.

Wersja do druku

Uchwały z 2021 r.

Załączone pliki:

Uchwała Nr 171/2020
(uchwala171_2021.pdf - 82.294 KB) Data publikacji: 2021-01-13 09:47:28 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/150/2020 z dnia 05 listopada 2020 r. w sprawie uszczegółowienia Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/168/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Złota

Uchwała Nr 185/2021
(uchwala185_2021.pdf - 188.004 KB) Data publikacji: 2021-03-31 13:57:45 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 11 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 187/2021
(uchwala187_2021.pdf - 185.561 KB) Data publikacji: 2021-03-31 14:02:54 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 18 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr 188/2021
(uchwala188_2021.pdf - 72.567 KB) Data publikacji: 2021-03-31 14:03:35 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 15 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 183/2021
(uchwala183_2021.pdf - 192.856 KB) Data publikacji: 2021-04-15 15:06:09 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Złota

Uchwała Nr 184/2021
(uchwala184_2021.pdf - 270.925 KB) Data publikacji: 2021-04-15 15:06:40 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Złota w roku 2021

Uchwała Nr 172/2021
(uchwalanr172.pdf - 102.866 KB) Data publikacji: 2021-04-16 10:00:00 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy flota w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Jasińskiego w Miernowie w Szkolę Filialną im. Jana Jasińskiego w Miernowie o stopniu organizacyjnym klas I-III z oddziałem przedszkolnym.

Uchwała Nr 173/2021
(uchwalanr173.pdf - 99.375 KB) Data publikacji: 2021-04-16 10:00:28 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Złota w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Chrobrzu w Szkolę Filialną w Chrobrzu o stopniu organizacyjnym klas I-III z oddziałem przedszkolnym.

Uchwała Nr 174/2021
(uchwalanr174.pdf - 117.191 KB) Data publikacji: 2021-04-16 10:01:00 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Forum Związków Zawodowych dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Złota w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Jasińskiego w Miernowie iy Szkolę Filialną im. Jana Jasińskiego w Miernowie o stopniu organizacyjnym klas 1411 z oddziałem przedszkolnym.

Uchwała Nr 175/2021
(uchwala_nr175.pdf - 113.981 KB) Data publikacji: 2021-04-16 10:01:30 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Forum Związków Zawodowych dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Złota w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Chrobrzu w Szkolę Filialną w Chrobrzu o stopniu organizacyjnym klas I-III z oddziałem przedszkolnym.

Uchwała Nr 181/2021
(uchwalanr181.pdf - 285.99 KB) Data publikacji: 2021-04-16 10:01:55 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Jasińskiego w Miernowie w Szkołę Filialną im. Jana Jasińskiego w Miernowie o stopniu organizacyjnym klas I-III z oddziałem przedszkolnym

Uchwała Nr 182/2021
(uchwala182.pdf - 274.69 KB) Data publikacji: 2021-04-16 10:02:33 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przekształcenia Szkoty Podstawowej w Chrobrzu w Szkolę Filialną w Chrobrzu o stopniu organizacyjnym klas I-III z oddziałem przedszkolnym

Uchwała Nr 176/2021
(uchwala176_2021.pdf - 28.249 KB) Data publikacji: 2021-04-19 14:31:56 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Pińczów

Uchwała Nr 177/2021
(uchwala177_2021.pdf - 148.162 KB) Data publikacji: 2021-04-19 14:32:29 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego

Uchwała Nr 178/2021
(uchwala178_2021.pdf - 528.987 KB) Data publikacji: 2021-04-19 14:33:02 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Uchwała Nr 179/2021
(uchwala179_2021.pdf - 1103.047 KB) Data publikacji: 2021-04-19 14:33:38 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: zmieniająca uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2021-2031

Uchwała Nr 180/2021
(uchwala180_2021.pdf - 75.063 KB) Data publikacji: 2021-04-19 14:34:17 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2021-2023

Uchwała Nr 189/2021
(uchwala189_2021.pdf - 27.977 KB) Data publikacji: 2021-04-19 14:35:43 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XI/86/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie określenia zakresu działania i zasad uczestnictwa w zajęciach Klubu Seniora w Gminie Złota.

Uchwała Nr 190/2021
(uchwala190_2021.pdf - 44.845 KB) Data publikacji: 2021-04-19 14:36:20 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

Uchwała Nr 191/2021
(uchwala191_2021.pdf - 39.233 KB) Data publikacji: 2021-04-19 14:37:05 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz solecki

Uchwała Nr 192/2021
(uchwala192_2021.pdf - 659.222 KB) Data publikacji: 2021-04-19 14:54:05 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Uchwała Nr 193/2021
(uchwala193_2021.pdf - 1025.94 KB) Data publikacji: 2021-04-19 14:55:00 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2021-2031

Uchwała Nr 213/2021
(uchwala_213_2021.pdf - 207.022 KB) Data publikacji: 2021-10-06 12:29:16 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota dotychczasowym dzierżawcom

Uchwała Nr 214/2021
(uchwala214_2021.pdf - 223.927 KB) Data publikacji: 2021-10-06 12:31:05 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Uchwała Nr 215/2021
(uchwala215_2021.pdf - 212.838 KB) Data publikacji: 2021-10-07 12:47:59 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej do prowadzenia postępowań wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Uchwała nr 238/2021
(uchwala238_2021.pdf - 1150.449 KB) Data publikacji: 2023-01-30 11:57:21 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2022 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1643

Wprowadził(a) do systemu: Paweł Bochniak, data: 2021-02-22 13:37:14
Opublikował(a): Paweł Bochniak, data publikacji: 2021-02-22 13:37:27
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2023-01-30 11:57:21
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony