Uchwały z 2022 r.Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2023-01-16 11:52:16

Załączone pliki:

Uchwała nr 244/2022
(uchwala244_2022.pdf - 4315.117 KB) Data publikacji: 2022-01-31 14:46:38 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Uchwała nr 245/2022
(uchwala245_2022.pdf - 5702.347 KB) Data publikacji: 2022-01-31 14:47:14 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2022-2031

Uchwała nr 243/2022
(uchwala243_2022.pdf - 69.137 KB) Data publikacji: 2022-02-03 15:18:36 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zamiaru likwidacji filii bibliotecznej w Pełczyskach - Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Uchwała nr 240/2022
(uchwala240_2022.pdf - 54.685 KB) Data publikacji: 2022-07-18 11:50:13 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty...

Uchwała nr 241/2022
(uchwala241_2022.pdf - 34.133 KB) Data publikacji: 2022-07-18 11:51:19 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej

Uchwała nr 242/2022
(uchwala242_2022.pdf - 45.369 KB) Data publikacji: 2022-07-18 11:55:28 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany uchwały nr XI/86/2019 w sprawie określenia działania i zasad funkcjonowania Klubu Seniora w Gminie Złota.

Uchwała nr 246/2022
(uchwala246_2022.pdf - 36.553 KB) Data publikacji: 2022-07-18 11:56:37 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Złota.

Uchwała nr 247/2022
(uchwala247_2022.pdf - 558.738 KB) Data publikacji: 2022-07-18 12:02:25 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Uchwała nr 248/2022
(uchwala248_2022.pdf - 454.192 KB) Data publikacji: 2022-07-18 12:03:44 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2022 - 2031.

Uchwała nr 249/2022
(uchwala249_2022.pdf - 17.189 KB) Data publikacji: 2022-07-18 12:05:08 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany uchwały nr V/35/2019 Rady Gminy Złota z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...

Uchwała nr 250/2022
(uchwala250_2022.pdf - 23.095 KB) Data publikacji: 2022-07-18 12:11:47 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany uchwały nr V/34/2019 Rady Gminy Złota z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku: od nieruchomości...

Uchwała nr 251/2022
(uchwala251_2022.pdf - 147.542 KB) Data publikacji: 2022-07-18 12:12:51 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi ...

Uchwała nr 252/2022
(uchwala252_2022.pdf - 560.589 KB) Data publikacji: 2022-07-18 12:14:06 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...

Uchwała nr 253/2022
(uchwala253_2022.pdf - 30.449 KB) Data publikacji: 2022-07-18 12:15:00 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyodrębnienia z budżetu Gminy Złota Funduszu Sołeckiego.

Uchwała nr 254/2022
(uchwala254_2022.pdf - 1163.436 KB) Data publikacji: 2022-07-18 12:15:58 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy Złota na 2022 rok.

Uchwała nr 255/2022
(uchwala255_2022.pdf - 535.773 KB) Data publikacji: 2022-07-18 12:16:32 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2022 - 2031.

Uchwała nr 256/2022
(uchwala256_2022.pdf - 42.765 KB) Data publikacji: 2022-07-18 12:18:34 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy....

Uchwała nr 257/2022
(uchwala257_2022.pdf - 652.432 KB) Data publikacji: 2022-07-18 12:19:19 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

Uchwała nr 258/2022
(uchwala258_2022.pdf - 2086.913 KB) Data publikacji: 2022-07-18 12:20:17 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania SZOZ w Złotej za 2021 rok.

Uchwała nr 259/2022
(uchwala259_2022.pdf - 135.372 KB) Data publikacji: 2022-07-18 12:22:08 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Złota środków finansowych wynikających z rozliczenia podatków...

Uchwała nr 260/2022
(uchwala260_2022.pdf - 745.621 KB) Data publikacji: 2022-07-18 12:22:44 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie

Uchwała nr 261/2022
(uchwala261_2022.pdf - 363.36 KB) Data publikacji: 2022-07-18 12:23:47 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2022 - 2031.

Uchwała nr 262/2022
(uchwala262_2022.pdf - 10.548 KB) Data publikacji: 2022-07-18 12:24:53 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Złota wotum zaufania

Uchwała nr 263/2022
(uchwala263_2022.pdf - 13.603 KB) Data publikacji: 2022-07-18 12:26:14 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniami z wykonania budżetu Gminy Złota za 2021 rok

Uchwała nr 264/2022
(uchwala264_2022.pdf - 22.433 KB) Data publikacji: 2022-07-18 12:27:06 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Złota absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Złota za 2021 rok.

Uchwała nr 265/2022
(uchwala265_2022.pdf - 36.865 KB) Data publikacji: 2022-07-18 12:28:21 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy biorących udział w działaniu ratowniczym...

Uchwała nr 266/2022
(uchwala266_2022.pdf - 42.498 KB) Data publikacji: 2022-07-18 12:31:27 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/259/2022 Rady Gminy Złota z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Złota środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług...

Uchwała nr 267/2022
(uchwala267_2022.pdf - 47.605 KB) Data publikacji: 2022-07-18 12:35:08 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany uchwały nr XVI/132/2020 Rady Gminy Złota z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogu szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Złota.

Uchwała nr 268/2022
(uchwala268_2022.pdf - 715.509 KB) Data publikacji: 2022-07-18 12:35:47 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Uchwała nr 269/2022
(uchwala269_2022.pdf - 490.028 KB) Data publikacji: 2022-07-18 12:36:56 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2022 - 2031.

Powrót