Rok 2023

Wersja do druku


Załączone pliki:

Zarządzenie nr. 11/2023
(zarzadzenienr11_2023.pdf - 979.5 KB) Data publikacji: 2023-02-03 14:13:21 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

Zarządzenie nr. 2/2023
(zarzadzenie_nr2_2023.pdf - 1957.314 KB) Data publikacji: 2023-02-07 10:06:37 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie wyborów sołtysów wsi i rad sołeckich na terenie gminy Złota

Zarządzenie nr. 13/2023
(zarzadzenie_nr13_2023.pdf - 1270.244 KB) Data publikacji: 2023-02-16 13:30:48 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Złota w okręgu wyborczym nr 1

Zarządzenie nr. 8/2023
(zarzadzenie_nr8_2023.pdf - 1389.362 KB) Data publikacji: 2023-02-17 08:22:01 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Złota na rok szkolny 2023/2024

Zarządzenie nr. 26/2023
(zarzedzenie26_2023.pdf - 235.635 KB) Data publikacji: 2023-04-24 08:51:26 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej

Zarządzenie nr. 29/2023
(zarzadzenie29_2023.pdf - 236.482 KB) Data publikacji: 2023-05-08 12:30:41 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany ZARZĄDZENIA NR 26/2023 WÓJTA GMINA ZŁOTA z dnia 21 kwietnia 2023r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej

Zarządzenie nr. 33/2023
(zarzadzenie33_2023.pdf - 240.288 KB) Data publikacji: 2023-05-12 12:41:49 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej

Zarządzenie nr. 34/2023
(zarzadzenie34_2023.pdf - 177.056 KB) Data publikacji: 2023-05-12 12:42:41 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej.

Zarządzenie nr. 35/2023
(zarzadzenie35_2023.pdf - 269.454 KB) Data publikacji: 2023-05-12 12:43:30 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie udzielenia Pani Marioli Warzecha - dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Złota

Zarządzenie nr. 1/2023
(zarzadzenienr1_2023.pdf - 38.732 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:47:13 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy do kontaktów z sołectwami na terenie gminy Złota.

Zarządzenie nr. 3/2023
(zarzadzenienr3_2023.pdf - 678.482 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:47:44 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Złota na 2023 rok

Zarządzenie nr. 3a/2023
(zarzadzenienr3a_2023.pdf - 34.541 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:48:02 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Złota w 2023 roku

Zarządzenie nr. 4/2023
(zarzadzenienr4_2023.pdf - 61.734 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:48:26 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Zarządzenie nr. 5/2023
(zarzadzenienr5_2023.pdf - 65.763 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:48:43 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego jednostki Urząd Gminy w Złotej na 2023 rok

Zarządzenie nr. 6/2023
(zarzadzenienr6_2023.pdf - 25.114 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:49:04 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu tj. samochodu osobowego nie będącego własnością pracodawcy

Zarządzenie nr. 7/2023
(zarzadzenienr7_2023.pdf - 107.054 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:49:33 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego jednostki Urząd Gminy w Złotej na 2023 rok

Zarządzenie nr. 9/2023
(zarzadzenienr9_2023.pdf - 50.336 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:49:53 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Zarządzenie nr. 10/2023
(zarzadzenienr10_2023.pdf - 41.118 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:50:13 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego jednostki Urząd Gminy w Złotej na 2023 rok

Zarządzenie nr. 12/2023
(zarzadzenienr12_2023.pdf - 56.761 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:50:35 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Zarządzenie nr. 14/2023
(zarzadzenienr14_2023.pdf - 62.179 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:51:05 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego jednostki Urząd Gminy w Złotej na 2023 rok

Zarządzenie nr. 15/2023
(zarzadzenienr15_2023.pdf - 82.482 KB) Data publikacji: 2023-05-15 10:51:24 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego jednostki Urząd Gminy w Złotej na 2023 rok

Zarządzenie nr. 16/2023
(zarzadzenie_16_2023.pdf - 192.951 KB) Data publikacji: 2023-06-21 13:42:50 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Zarządzenie nr. 17/2023
(zarzadzenie17_2023.pdf - 32.766 KB) Data publikacji: 2023-06-21 13:43:13 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru robót.

Zarządzenie nr. 18/2023
(zarzadzenie18_2023.pdf - 43.427 KB) Data publikacji: 2023-06-21 13:43:51 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przygotowania administracji samorządowej Gminy Złota państwa gospodarza (HNS)

Zarządzenie nr. 19/2023
(zarzadzenie19_2023.pdf - 38.831 KB) Data publikacji: 2023-06-21 13:44:13 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

Zarządzenie nr. 20/2023
(zarzadzenie20_2023.pdf - 26.463 KB) Data publikacji: 2023-06-21 13:44:37 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok

Zarządzenie nr. 21/2023
(zarzadzenie21_2023.pdf - 108.935 KB) Data publikacji: 2023-06-21 13:44:57 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego jednostki Urząd Gminy w Złotej na 2023 rok

Zarządzenie nr. 22/2023
(zarzadzenie22_2023.pdf - 215.427 KB) Data publikacji: 2023-06-21 13:46:18 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej

Zarządzenie nr. 23/2023
(zarzadzenie23_2023.pdf - 50.045 KB) Data publikacji: 2023-06-21 13:46:36 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota przeznaczonych sprzedaży

Zarządzenie nr. 24/2023
(zarzadzenie24_2023.pdf - 154.161 KB) Data publikacji: 2023-06-21 13:46:58 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Zarządzenie 75/2023
(zarzadzenie_75_2023.pdf - 618.594 KB) Data publikacji: 2023-09-15 09:36:05 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne

Zarządzenie nr. 90a/2023
(zarzadzenie90a_2023.pdf - 357.799 KB) Data publikacji: 2023-11-17 09:50:28 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności

Zarządzenie nr. 102/2023
(zarzadzenie102_2023.pdf - 1927.738 KB) Data publikacji: 2023-12-04 12:29:11 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Złota i planu kontroli na lata 2023 i 2024.

Zarządzenie nr. 25/2023
(25_2023.pdf - 636.162 KB) Data publikacji: 2023-12-04 13:27:20 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego jednostki Urząd Gminy w Złotej na 2023 rok

Zarządzenie nr. 27/2023
(27_2023.pdf - 1781.486 KB) Data publikacji: 2023-12-04 13:28:03 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Zarządzenie nr. 28/2023
(28_2023.pdf - 746.124 KB) Data publikacji: 2023-12-04 13:28:35 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego jednostki Urząd Gminy w Złotej na 2023 rok

Zarządzenie nr. 29/2023
(29_2023.pdf - 235.142 KB) Data publikacji: 2023-12-04 13:29:09 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany ZARZĄDZENIA NR 26/2023 WÓJTA GMINA ZŁOTA z dnia 21 kwietnia 2023r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej

Zarządzenie nr. 30/2023
(30_2023.pdf - 1574.97 KB) Data publikacji: 2023-12-04 13:31:26 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz przydziału środków czystości i napojów dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Złotej.

Zarządzenie nr. 30a/2023
(30a_2023.pdf - 781.629 KB) Data publikacji: 2023-12-04 13:31:46 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego

Zarządzenie nr. 31/2023
(31_2023.pdf - 466.473 KB) Data publikacji: 2023-12-04 13:32:44 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Zarządzenie nr. 32/2023
(32_2023.pdf - 533.196 KB) Data publikacji: 2023-12-04 13:33:44 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego jednostki Urząd Gminy w Złotej na 2023 rok

Zarządzenie nr. 35/2023
(35_2023.pdf - 272.301 KB) Data publikacji: 2023-12-04 13:34:15 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie udzielenia Pani Marioli Warzecha - dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Złota

Zarządzenie nr. 36/2023
(36_2023.pdf - 600.245 KB) Data publikacji: 2023-12-04 13:37:59 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Biskupicach, stanowiącej własność Gminy Złota

Zarządzenie nr. 37/2023
(37_2023.pdf - 1773.021 KB) Data publikacji: 2023-12-04 13:39:14 Redaktor: Paweł Bochniak
Zarządzenie nr. 38/2023
(38_2023.pdf - 633.741 KB) Data publikacji: 2023-12-04 13:39:38 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego jednostki Urząd Gminy w Złotej na 2023 rok

Zarządzenie nr. 40/2023
(40_2023.pdf - 1349.492 KB) Data publikacji: 2023-12-04 13:40:05 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego jednostki Urząd Gminy w Złotej na 2023 rok

Zarządzenie nr. 42/2023
(42_2023.pdf - 572.542 KB) Data publikacji: 2023-12-04 13:40:25 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Zarządzenie nr. 43/2023
(43_2023.pdf - 573.33 KB) Data publikacji: 2023-12-04 13:40:54 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego jednostki Urząd Gminy w Złotej na 2023 rok

Zarządzenie nr. 44/2023
(44_2023.pdf - 1194.437 KB) Data publikacji: 2023-12-04 13:41:12 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany planu finansowego jednostki Urząd Gminy w Złotej na 2023 rok

Zarządzenie nr. 45/2023
(45_2023.pdf - 747.198 KB) Data publikacji: 2023-12-04 13:41:31 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Zarządzenie nr 95/2023
(zarzadzenie_nr95_2023.pdf - 4001.021 KB) Data publikacji: 2023-12-11 12:07:53 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Złota na lata 2024 - 2031

Zarządzenie nr 94/2023
(zarzadzenie_nr_94_2023.pdf - 15240.506 KB) Data publikacji: 2023-12-11 12:15:05 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Złota na 2024 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 815

Wprowadził(a) do systemu: Paweł Bochniak, data: 2023-02-03 14:12:03
Opublikował(a): Paweł Bochniak, data publikacji: 2023-02-03 14:12:20
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2023-12-11 12:15:05
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony