Uchwały z 2006 R

Wersja do druku

Uchwały z 2006 R

Załączone pliki:

UchwałaI1-2006
(UchwalaI1-2006.PDF - 64.423 KB) Data publikacji: 2006-04-14 08:28:19 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Złotej na 2006 rok.

UchwałaI2-2006
(UchwalaI2-2006.PDF - 26.245 KB) Data publikacji: 2006-04-14 08:28:37 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zatwierdzenia mocy obowiazującej dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania scieków oraz zatwierdzania opłat za waruniki techniczne przyłączenia do sieci wodocągowej i kanalizacyjnej na terenia Gminy Złota.

UchwałaI3-2006
(UchwalaI3-2006.PDF - 12.364 KB) Data publikacji: 2006-04-14 08:28:50 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zmian Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej.

UchwałaI4-2006
(UchwalaI4-2006.PDF - 22.842 KB) Data publikacji: 2006-04-14 08:29:02 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzena zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregownia oraz wartości punktów dla pracowników jednostek działających w zakresie oświaty /nie będących nauczycielami/, opieki społecznej oraz zakładu komunalnego.

UchwałaI5-2006
(UchwalaI5-2006.PDF - 18.131 KB) Data publikacji: 2006-04-14 08:29:13 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok.

UchwałaII6
(UchwalaII6.PDF - 944.087 KB) Data publikacji: 2007-02-28 12:53:33 Redaktor: Paweł Bochniak
UchwałaII8
(UchwalaII8.pdf - 362.432 KB) Data publikacji: 2007-02-28 12:56:46 Redaktor: Paweł Bochniak
UchwałyIII9
(UchwalaIII9.pdf - 1864.158 KB) Data publikacji: 2007-03-02 12:33:27 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu.

UchwałaIII10
(UchwalaIII10.pdf - 662.459 KB) Data publikacji: 2007-03-02 12:37:31 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie stawek opłaty targowej.

UchwałaIII11
(UchwalaIII11.pdf - 710.515 KB) Data publikacji: 2007-03-02 12:38:30 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości.

UchwałaIII12
(UchwalaIII12.pdf - 392.641 KB) Data publikacji: 2007-03-02 12:40:29 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości.

UchwałaIII13
(UchwalaIII13.pdf - 633.118 KB) Data publikacji: 2007-03-02 12:41:22 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie podatku od posiadania psów.

UchwałaIII14
(UchwalaIII14.pdf - 546.409 KB) Data publikacji: 2007-03-02 12:42:01 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i lesnego w dordze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności i wynagrodzenia za okaso.

UchwałaIII15
(UchwalaIII15.pdf - 738.004 KB) Data publikacji: 2007-03-02 12:44:00 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowej.

UchwałaIII16
(UchwalaIII16.pdf - 352.365 KB) Data publikacji: 2007-03-02 12:45:17 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie określenia liczby członków oraz składu osobowego Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej.

Budżet na 2007 rok.
(UchwalaIV17.pdf - 6113.433 KB) Data publikacji: 2007-03-02 12:49:03 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie uchwalenia budżetu gminy Złota na 2007 rok.

UchwałaIV18
(UchwalaIV18.pdf - 294.505 KB) Data publikacji: 2007-03-02 12:53:05 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie określenia górnych stawek apłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

UchwałaIV20-07
(UchwalaIV20-07.pdf - 261.961 KB) Data publikacji: 2007-03-02 12:54:12 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie odwołania Skarbnika Gminy Złota.

UchwałaIV21
(UchwalaIV21.pdf - 331.876 KB) Data publikacji: 2007-03-02 12:55:43 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie powołania Skarbnika Gminy Złota.

UchwałaIV22
(UchwalaIV22-07.pdf - 433.934 KB) Data publikacji: 2007-03-02 12:57:16 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zlota.

UchwałaIV23
(UchwalaIV23-07.pdf - 1351.138 KB) Data publikacji: 2007-03-02 13:00:07 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4744

Wprowadził(a) do systemu: Paweł Bochniak, data: 2006-04-14 08:30:08
Opublikował(a): Paweł Bochniak, data publikacji: 2006-04-18 09:43:09
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2007-03-02 13:00:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony