Uchwały z 2007 R

Wersja do druku

2007

Załączone pliki:

uchwalaV2507
(uchwalaV2507.pdf - 67.702 KB) Data publikacji: 2008-11-07 07:59:02 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Złota.

uchwalaV2607
(uchwalaV2607.pdf - 21.818 KB) Data publikacji: 2008-11-07 07:59:29 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

uchwalaV272007
(uchwalaV272007.pdf - 129.89 KB) Data publikacji: 2008-11-07 08:00:02 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Złotej.

uchwalaV242007
(uchwalaV242007.pdf - 171.824 KB) Data publikacji: 2008-11-07 08:00:35 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W spraie planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Złotej na 2007 rok.

uchwalaV2807
(uchwalaV2807.pdf - 21.732 KB) Data publikacji: 2008-11-07 08:01:05 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej.

uchwalaV2907
(uchwalaV2907.pdf - 23.16 KB) Data publikacji: 2008-11-07 08:02:08 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie nabycia gruntu na własność Gminy Złota we wsi Wojsławice.

uchwalaV3007
(uchwalaV3007.pdf - 371.312 KB) Data publikacji: 2008-11-07 08:02:41 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie określenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Złota.

uchwalaV3107
(uchwalaV3107.pdf - 129.132 KB) Data publikacji: 2008-11-07 08:03:32 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok.

uchwalaVI3207
(uchwalaVI3207.pdf - 18.317 KB) Data publikacji: 2008-11-07 08:03:58 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do powiadamiania Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy oraz odbierania i przekazywania ich oświadczeń zwanych lustracyjnymi do Instytutu Pmięci Narodowej.

uchwalaVII3407
(uchwalaVII3407.pdf - 390.069 KB) Data publikacji: 2008-11-07 08:04:29 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złota.

uchwalaVII3607
(uchwalaVII3607.pdf - 25.333 KB) Data publikacji: 2008-11-07 08:04:47 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie ustanowienia pomnika przyrody w Woli Chroberskiej.

uchwalaVII3707
(uchwalaVII3707.pdf - 37.267 KB) Data publikacji: 2008-11-07 08:40:27 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie ustanowienia użytku ekologicznego.

uchwalaVII332007
(uchwalaVII332007.pdf - 16.234 KB) Data publikacji: 2008-11-07 08:40:55 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Złota.

uchwalaVII352007
(uchwalaVII352007.pdf - 30.551 KB) Data publikacji: 2008-11-07 08:41:15 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawi powołani Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Złotej.

uchwalaVIII3807
(uchwalaVIII3807.pdf - 110.956 KB) Data publikacji: 2008-11-07 08:43:48 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawi zmian budżetu gminy na 2007 rok.

uchwalaVIII3907
(uchwalaVIII3907.pdf - 19.26 KB) Data publikacji: 2008-11-07 08:44:25 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zaciągnięcia pożyczki dlugoterminowej.

uchwalaVIII4007
(uchwalaVIII4007.pdf - 16.607 KB) Data publikacji: 2008-11-07 08:45:07 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Pinczowie w sprawie likwidacji Poradni Kardiologicznej i Neurologicznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

uchwalaVIII4107
(uchwalaVIII4107.pdf - 99.887 KB) Data publikacji: 2008-11-07 08:45:26 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok.

uchwalaVIII4207
(uchwalaVIII4207.pdf - 18.076 KB) Data publikacji: 2008-11-07 08:45:56 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

uchwalaIX4307
(uchwalaIX4307.pdf - 14.266 KB) Data publikacji: 2008-11-07 08:46:22 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Pińczowie na kadencię 2008-2011.

uchwalaIX4407
(uchwalaIX4407.pdf - 25.299 KB) Data publikacji: 2008-11-07 08:46:39 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie nabycia gruntu Skarbu Państwa na własność Gminy Złota we wsi Chroberz.

uchwalaIX4507
(uchwalaIX4507.pdf - 23.904 KB) Data publikacji: 2008-11-07 08:46:54 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustanowienia użytku ekologicznego.

uchwalaIX4607
(uchwalaIX4607.pdf - 27.993 KB) Data publikacji: 2008-11-07 08:47:11 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie przystąpienia Gminy Złota do Lokalnej Grupy Działania Ponidzie.

uchwalaIX4707
(uchwalaIX4707.pdf - 65.713 KB) Data publikacji: 2008-11-07 08:47:38 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok.

uchwalaX5107
(uchwalaX5107.pdf - 90.858 KB) Data publikacji: 2008-11-07 08:48:02 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok.

uchwalaX482007
(uchwalaX482007.pdf - 14.31 KB) Data publikacji: 2008-11-07 08:48:24 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na okres kadencji 2008-2011.

uchwalaX492007
(uchwalaX492007.pdf - 17.415 KB) Data publikacji: 2008-11-07 08:48:45 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustanowienia użytku ekologicznego.

uchwalaX502007
(uchwalaX502007.pdf - 25.701 KB) Data publikacji: 2008-11-07 08:49:09 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie nabycia gruntu Powiatu Pińczów na wlasność Gminy Złota we wsi Chroberz.

uchwalaXI5207
(uchwalaXI5207.pdf - 24.705 KB) Data publikacji: 2008-11-07 08:49:25 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

uchwalaXI5307
(uchwalaXI5307.pdf - 40.501 KB) Data publikacji: 2008-11-07 08:49:46 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

uchwalaXI5407
(uchwalaXI5407.pdf - 27.074 KB) Data publikacji: 2008-11-07 08:50:05 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

uchwalaXI5507
(uchwalaXI5507.pdf - 92.111 KB) Data publikacji: 2008-11-07 08:50:26 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

uchwalaXI562007
(uchwalaXI562007.pdf - 75.828 KB) Data publikacji: 2008-11-07 08:51:53 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok.

uchwalaXII5707
(uchwalaXII5707.pdf - 136.376 KB) Data publikacji: 2008-11-07 08:52:27 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2008 rok.

uchwalaXII582007
(uchwalaXII582007.pdf - 27.275 KB) Data publikacji: 2008-11-07 08:52:44 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomosci za uslugi w zakresie odbierania adpadów komunalnych.

uchwalaXII592007
(uchwalaXII592007.pdf - 21.049 KB) Data publikacji: 2008-11-07 08:53:12 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zmian uchwały Nr XI/55/2007r. Rady Gminy w Zlotej z dnia 5 grudnia 2007r w sprawie określenia stawek podatku od śrpdków transportowych.

uchwalaXII602007
(uchwalaXII602007.pdf - 153.211 KB) Data publikacji: 2008-11-07 08:53:32 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3887

Wprowadził(a) do systemu: Paweł Bochniak, data: 2008-11-03 09:54:32
Opublikował(a): Paweł Bochniak, data publikacji: 2008-11-03 09:54:47
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2008-11-07 08:53:32
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony