Rok 2008

Wersja do druku

Zarządzenia Wójta Gminy Złota z 2008 roku.

Załączone pliki:

zarzadzenie62008
(zarzadzenie62008.pdf - 17.698 KB) Data publikacji: 2008-11-07 09:08:37 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok.

zarzadzenie72008
(zarzadzenie72008.pdf - 15.204 KB) Data publikacji: 2008-11-07 09:10:06 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zmiany Zarządzenia Nr. 1/2007 Wojta Gminy Złota w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy do kontaktów z sołectwami na terenie gminy Złota.

zarzadzenie82008
(zarzadzenie82008.pdf - 161.576 KB) Data publikacji: 2008-11-07 09:10:25 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie monitorowania i kontroli postępów w realizacji inwestycji gminnych oraz zgodności realizacji z opisem zawartym we wniosku o dofinansowanie.

zarzadzenie92008
(zarzadzenie92008.pdf - 32.622 KB) Data publikacji: 2008-11-07 09:10:57 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie powołania komisji ds. wyjaśnienia nieprawidłowości w Gminnym Zakladzie Gospodarki Komunalnej w Złotej.

zarzadzenie102008
(zarzadzenie102008.pdf - 20.828 KB) Data publikacji: 2008-11-07 09:11:17 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w 2008 roku w Urzędzie Gminy w Złotej.

zarzadzenie112008
(zarzadzenie112008.pdf - 49.552 KB) Data publikacji: 2008-11-07 09:11:46 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok.

zarzadzenie122008
(zarzadzenie122008.pdf - 27.515 KB) Data publikacji: 2008-11-07 09:12:06 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: 1. Remont drogi gminnej nr. 1574013 Kostrzeszyn - Gorki Kostrzeszyńskie na odc. od km 0+270 do km 0+380; od km 0+750 do km 0+780; od km 1+075 do km 1+ 635 dł. 700 m. 2. Remont drogi gminnej nr. 1574007 Nieprowice - grania gminy - Zagość na odc. od km 0+225 do km 0+811 dł. 586 m.

zarzadzenie132008
(zarzadzenie132008.pdf - 48.855 KB) Data publikacji: 2008-11-07 09:12:37 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota przeznaczonych do sprzedaży.

zarzadzenie142008
(zarzadzenie142008.pdf - 17.693 KB) Data publikacji: 2008-11-07 09:13:03 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok.

zarzadzenie152008
(zarzadzenie152008.pdf - 130.028 KB) Data publikacji: 2008-11-07 09:14:07 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok.

zarzadzenie162008
(zarzadzenie162008.pdf - 59.964 KB) Data publikacji: 2008-11-07 09:14:28 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie przeprowadzenia I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Nieprowicach i Kostrzeszynie, stanowiących własbość Gminy Złota.

zarzadzenie172008
(zarzadzenie172008.pdf - 36.722 KB) Data publikacji: 2008-11-07 09:14:46 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zespołów kontrolnych dot. kontroli wewnętrznej 5% wydatków w jednostkach organizacyjnych gminy Złota.

zarzadzenie182008
(zarzadzenie182008.pdf - 23.139 KB) Data publikacji: 2008-11-07 09:14:59 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie wynaczenia komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota.

zarzadzenie192008
(zarzadzenie192008.pdf - 99.174 KB) Data publikacji: 2008-11-07 09:15:23 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok.

zarzadzenie202008
(zarzadzenie202008.pdf - 18.329 KB) Data publikacji: 2008-11-07 09:15:38 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót remontowych drogi dojazdowej do wsi Wojsławice o dł. 795 mb

zarzadzenie212008
(zarzadzenie212008.pdf - 55.735 KB) Data publikacji: 2008-11-07 09:16:08 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok.

zarzadzenie232008
(zarzadzenie232008.pdf - 105.017 KB) Data publikacji: 2008-11-07 09:16:32 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok.

zarzadzenie242008
(zarzadzenie242008.pdf - 31.66 KB) Data publikacji: 2008-11-07 09:16:46 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do zinwentaryzowania i przyjęcia w posiadanie przez Gminę Złota wodociągów.

zarzadzenie252008
(zarzadzenie252008.pdf - 24.037 KB) Data publikacji: 2008-11-07 09:17:02 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: 1. "Remont drogi gminnej nr. 1574007 Nieprowice - granica gminy - Zagość na odc. od km 0+225 do km 0+811 i od km 0+872 do km 1+460" oraz ustalenia regulaminu Komisji Przetargowej, powołuję Komisje do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: 1. "Remont drogi gminnej nr. 1574007 Nieprowice - granica gminy - Zagość na odc. od km 0+225 do km 0+811 i od km 0+872 do km 1+460".

zarzadzenie262008
(zarzadzenie262008.pdf - 85.958 KB) Data publikacji: 2008-11-07 09:17:25 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok.

zarzadzenie272008
(zarzadzenie272008.pdf - 23.988 KB) Data publikacji: 2008-11-07 09:17:42 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót: 1. "Remontu drogi gminnej nr. 1574013 Kostrzeszyn - Górki Kostrzeszyńskie od km 0+270 do km 0+380, od km 0+750 do km 0+780 i od km 1+075 do km 1+635". 2. "Remont drogi gminnej nr. 1574003 Złota - Pełczyska od km 3+190 do km 3+570".

zarzadzenie282008
(zarzadzenie282008.pdf - 63.125 KB) Data publikacji: 2008-11-07 09:18:01 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie Centrów Kształcenia w ramach Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej oraz ustalenia godzin otwarcia Bibliotek i Centrów Kształcenia.

zarzadzenie292008
(zarzadzenie292008.pdf - 26.837 KB) Data publikacji: 2008-11-07 09:18:17 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: Na zekup i sukcesywną dostawę węgla i miału do Zespołu Ekonomiczno Administracyjno Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Złotej oraz Samorządowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotej.

zarzadzenie302008
(zarzadzenie302008.pdf - 193.52 KB) Data publikacji: 2008-11-07 09:19:05 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok.

zarzadzenie312008
(zarzadzenie312008.pdf - 16.214 KB) Data publikacji: 2008-11-07 09:19:25 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Złotej do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą "Szkoła Podstawowa - szkołą dla każdego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

zarzadzenie322008
(zarzadzenie322008.pdf - 16.089 KB) Data publikacji: 2008-11-07 09:19:41 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Złotej do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą "Uniwersytet Umiejętności Matematyczno - Przyrodniczych" w ramach Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

zarzadzenie332008
(zarzadzenie332008.pdf - 16.017 KB) Data publikacji: 2008-11-07 09:20:07 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Złotej do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą "Angielski oknem na świat" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

zarzadzenie342008
(zarzadzenie342008.pdf - 16.877 KB) Data publikacji: 2008-11-07 09:20:23 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie upoważniania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą: "Program aktywizacji społeczno - zawodowej w Gminie Złota".

zarzadzenie352008
(zarzadzenie352008.pdf - 26.22 KB) Data publikacji: 2008-11-07 09:20:52 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do realizacji obszaru A programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą: "Uczeń na Wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie".

zarzadzenie372008
(zarzadzenie372008.pdf - 21.405 KB) Data publikacji: 2008-11-07 09:21:13 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia obioru robót: "Remontu drogi gminnej nr. 1574007 Nieprowice - granica Gminy - Zgość od km 0+225 do km 0+811 i od km 0+872 do km 1+460"

zarzadzenie392008
(zarzadzenie392008.pdf - 45.988 KB) Data publikacji: 2008-11-07 09:22:30 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

zarzadzenie402008
(zarzadzenie402008.pdf - 21.57 KB) Data publikacji: 2008-11-07 09:22:43 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie określenia opłat z tytułu wynajmu dodatkowych piwnic, pomieszczeń gospodarczych i garaży w obiektach w których są zlokalizowane lokale mieszkalne.

Zarządzenie12008
(zarzadzenie12008.pdf - 53.869 KB) Data publikacji: 2008-11-12 10:13:52 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Złota przeznaczonych do dzierżawy.

Zarzadzenie22008
(zarzadzenie22008.pdf - 46.262 KB) Data publikacji: 2008-11-12 10:14:13 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie regulaminu Centrum Kształcenia Na Odleglość Na Wsiach (CKNONW) przy Gminnej Bibliotece w Złotej oraz ustalenia jego godzin otwarcia.

Zarzadzenie32008
(zarzadzenie32008.pdf - 20.45 KB) Data publikacji: 2008-11-12 10:14:33 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: Sprzedaż drewna "na pniu" w miejscowości Probołowice, Złota i Chroberz.

Zarzadzenie42008
(zarzadzenie42008.pdf - 22.004 KB) Data publikacji: 2008-11-12 10:14:56 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej ofetry na: Transport kruszywa do remontu dróg w 2008 roku.

Zarzadzenie52008
(zarzadzenie52008.pdf - 518.514 KB) Data publikacji: 2008-11-12 10:15:40 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: W sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok.

zarzadzenie_nr_41_2008
(zarzadzenie_nr_41_2008.pdf - 2730.605 KB) Data publikacji: 2009-07-17 10:21:23 Redaktor: Paweł Bochniak
Zarzadzenie_nr_42_2008
(zarzadzenie_nr_42_2008.pdf - 15.357 KB) Data publikacji: 2009-07-17 10:29:06 Redaktor: Paweł Bochniak
Zzarzadzenie_nr_43_2008
(zarzadzenie_nr_43_2008.pdf - 49.029 KB) Data publikacji: 2009-07-17 10:29:31 Redaktor: Paweł Bochniak
Zzarzadzenie_nr_44_2008
(zarzadzenie_nr_44_2008.pdf - 53.494 KB) Data publikacji: 2009-07-17 10:29:58 Redaktor: Paweł Bochniak
Zzarzadzenie_nr_45_2008
(zarzadzenie_nr_45_2008.pdf - 14.843 KB) Data publikacji: 2009-07-17 10:30:22 Redaktor: Paweł Bochniak
Zzarzadzenie_nr_46_2008
(zarzadzenie_nr_46_2008.pdf - 2513.3 KB) Data publikacji: 2009-07-17 10:33:18 Redaktor: Paweł Bochniak
Zzarzadzenie_nr_48_2008
(zarzadzenie_nr_48_2008.pdf - 2960.062 KB) Data publikacji: 2009-07-17 10:36:34 Redaktor: Paweł Bochniak
Zzarzadzenie_nr_49_2008
(zarzadzenie_nr_49_2008.pdf - 983.693 KB) Data publikacji: 2009-07-17 10:38:00 Redaktor: Paweł Bochniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3827

Wprowadził(a) do systemu: Paweł Bochniak, data: 2008-12-01 11:50:13
Opublikował(a): Paweł Bochniak, data publikacji: 2008-12-01 11:50:34
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2011-11-18 09:40:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony