Rok 2009

Wersja do druku

Rok 2009r.

Załączone pliki:

Zzarzadzenie_nr_1_2009
(zarzadzenie_nr_1_2009.pdf - 24.674 KB) Data publikacji: 2009-07-17 10:44:34 Redaktor: Paweł Bochniak
Zzarzadzenie_nr_2_2009
(zarzadzenie_nr_2_2009.pdf - 5418.372 KB) Data publikacji: 2009-07-17 10:49:05 Redaktor: Paweł Bochniak
Zzarzadzenie_nr_3_2009
(zarzadzenie_nr_3_2009.pdf - 104.409 KB) Data publikacji: 2009-07-17 10:50:22 Redaktor: Paweł Bochniak
Zzarzadzenie_nr_4_2009
(zarzadzenie_nr_4_2009.pdf - 100.299 KB) Data publikacji: 2009-07-17 10:51:15 Redaktor: Paweł Bochniak
Zzarzadzenie_nr_5_2009
(zarzadzenie_nr_5_2009.pdf - 45.889 KB) Data publikacji: 2009-07-17 10:51:58 Redaktor: Paweł Bochniak
Zzarzadzenie_nr_3a_2009
(zarzadzenie_nr_3a_2009.pdf - 16.974 KB) Data publikacji: 2009-07-17 10:53:20 Redaktor: Paweł Bochniak
Zzarzadzenie_nr_6_2009
(zarzadzenie_nr_6_2009.pdf - 40.703 KB) Data publikacji: 2009-07-17 10:54:13 Redaktor: Paweł Bochniak
Zarzadzenie_nr_7_2009
(zarzadzenie_nr_7_2009.pdf - 509.219 KB) Data publikacji: 2009-07-17 10:55:10 Redaktor: Paweł Bochniak
Zarzadzenie_nr_8_2009
(zarzadzenie_nr_8_2009.pdf - 20.112 KB) Data publikacji: 2009-07-17 10:55:53 Redaktor: Paweł Bochniak
Zarzadzenie_nr_9_2009
(zarzadzenie_nr_9_2009.pdf - 351.809 KB) Data publikacji: 2009-07-17 10:57:44 Redaktor: Paweł Bochniak
Zarzadzenie nr_66_2009
(zarzadzenie_nr_66_2009.pdf - 633.788 KB) Data publikacji: 2009-11-25 09:13:22 Redaktor: Paweł Bochniak
Zarządzenie Nr 10/2009
(zarzadzenie_nr_10_2009.pdf - 734.805 KB) Data publikacji: 2011-03-31 13:26:19 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Miernowie, stanowiącej własność Gminy Złota.

Zarządzenie Nr 11/2009
(zarzadzenie_nr_11_2009.pdf - 1843.83 KB) Data publikacji: 2011-03-31 13:28:57 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 12/2009
(zarzadzenie_nr_12_2009.pdf - 3228.968 KB) Data publikacji: 2011-03-31 13:33:03 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Złota.

Zarządzenie Nr 12a/2009
(zarzadzenie_nr_12a_2009.pdf - 197.596 KB) Data publikacji: 2011-03-31 13:36:16 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.

Zarządzenie Nr 13/2009
(zarzadzenie_nr_13_2009.pdf - 605.019 KB) Data publikacji: 2011-03-31 13:39:08 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 14/2009
(zarzadzenie_nr_14_2009.pdf - 166.444 KB) Data publikacji: 2011-03-31 13:43:06 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie sprzedaży samochodu służbowego POLONEZ ATU stanowiącego własność Gminy Złota.

Zarządzenie Nr 15/2009
(zarzadzenie_nr_15_2009.pdf - 447.41 KB) Data publikacji: 2011-03-31 13:46:54 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Złota.

Zarządzenie Nr 16/2009
(zarzadzenie_nr_16_2009.pdf - 321.403 KB) Data publikacji: 2011-03-31 13:50:13 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zespołu porządkującego numerację porządkową posesji oraz nadania nazw ulic i osiedli na terenie gminy Złota.

Zarządzenie Nr 17/2009
(zarzadzenie_nr_17_2009.pdf - 1807.069 KB) Data publikacji: 2011-04-01 10:36:43 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 18/2009
(zarzadzenie_nr_18_2009.pdf - 363.997 KB) Data publikacji: 2011-04-01 10:39:13 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzanie postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zarządzenie Nr 19/2009
(zarzadzenie_nr_19_2009.pdf - 523.356 KB) Data publikacji: 2011-04-01 10:46:14 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania zespołu ds. obsługi administracyjno-techniczno-materialnej prac obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.

Zarządzenie Nr 20/2009
(zarzadzenie_nr_20_2009.pdf - 756.501 KB) Data publikacji: 2011-04-01 10:49:04 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Złotej, stanowiącej własność Gminy Złota.

Zarządzenie Nr 21/2009
(zarzadzenie_nr_21_2009.pdf - 530.895 KB) Data publikacji: 2011-04-01 10:50:28 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 22/2009
(zarzadzenie_nr_22_2009.pdf - 419.229 KB) Data publikacji: 2011-04-01 10:53:09 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz wdrożenia Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr 23/2009
(zarzadzenie_nr_23_2009.pdf - 580.944 KB) Data publikacji: 2011-04-01 10:55:17 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 24/2009
(zarzadzenie_nr_24_2009.pdf - 246.419 KB) Data publikacji: 2011-04-01 10:57:29 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zarządzenie Nr 25/2009
(zarzadzenie_nr_25_2009.pdf - 248.621 KB) Data publikacji: 2011-04-01 11:00:04 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zarządzenie Nr 26/2009
(zarzadzenie_nr_26_2009.pdf - 2074.768 KB) Data publikacji: 2011-04-01 11:20:00 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 27/2009
(zarzadzenie_nr_27_2009.pdf - 582.919 KB) Data publikacji: 2011-04-01 11:24:01 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie ewidencji i sporządzenia sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urzędu Gminy Złota oraz jednostki organizacyjne Gminy.

Zarządzenie Nr 28/2009
(zarzadzenie_nr_28_2009.pdf - 653.403 KB) Data publikacji: 2011-04-01 12:07:30 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie ustalenia zasad prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków pozyskanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: "Szkoły Gminy Złota w Unii Europejskiej"

Zarządzenie Nr 29/2009
(zarzadzenie_nr_29_2009.pdf - 954.52 KB) Data publikacji: 2011-04-01 12:14:28 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 30/2009
(zarzadzenie_nr_30_2009.pdf - 1623.332 KB) Data publikacji: 2011-04-01 12:19:02 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia.

Zarządzenie Nr 31/2009
(zarzadzenie_nr_31_2009.pdf - 223.701 KB) Data publikacji: 2011-04-01 12:21:21 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zarządzenie Nr 31a/2009
(zarzadzenie_nr_31a_2009.pdf - 793.408 KB) Data publikacji: 2011-04-01 12:23:38 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr 32/2009
(zarzadzenie_nr_32_2009.pdf - 663.638 KB) Data publikacji: 2011-04-01 12:28:48 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie przeprowadzenia po raz drugi pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonej w Miernowie, stanowiącej własność Gminy Złota.

Zarządzenie Nr 33/2009
(zarzadzenie_nr_33_2009.pdf - 240.028 KB) Data publikacji: 2011-04-01 12:33:24 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zarządzenie Nr 33a/2009
(zarzadzenie_nr_33a_2009.pdf - 141.843 KB) Data publikacji: 2011-04-01 12:36:19 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zespołów kontrolnych dot. kontroli wewnętrznej 5% wydatków w jednostkach organizacyjnych gminy Złota.

Zarządzenie Nr 34/2009
(zarzadzenie_nr_34_2009.pdf - 841.348 KB) Data publikacji: 2011-04-01 12:38:41 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 35/2009
(zarzadzenie_nr_35_2009.pdf - 678.824 KB) Data publikacji: 2011-04-01 12:41:36 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 35a/2009
(zarzadzenie_nr_35a_2009.pdf - 690.484 KB) Data publikacji: 2011-04-01 12:43:25 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 36/2009
(zarzadzenie_nr_36_2009.pdf - 196.935 KB) Data publikacji: 2011-04-01 12:48:22 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód powstałych w infrastrukturze spowodowanych przez ulewne deszcze, które wystąpiły na terenie Gminy Złota w dniach od 02-07-2009r. do 05-07-2009r.

Zarządzenie Nr 37/2009
(zarzadzenie_nr_37_2009.pdf - 180.113 KB) Data publikacji: 2011-04-01 12:51:42 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zarządzenie Nr 38/2009
(zarzadzenie_nr_38_2009.pdf - 177.232 KB) Data publikacji: 2011-04-01 12:56:02 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót "Remont drogi gminnej Stawiszyce "Kolonie" od km 0+740 do km 1+445 dł. 705 mb."

Zarządzenie Nr 39/2009
(zarzadzenie_nr_39_2009.pdf - 557.916 KB) Data publikacji: 2011-04-01 13:04:29 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 40/2009
(zarzadzenie_nr_40_2009.pdf - 2127.409 KB) Data publikacji: 2011-04-01 13:07:07 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 41/2009
(zarzadzenie_nr_41_2009.pdf - 530.825 KB) Data publikacji: 2011-04-01 13:40:30 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota przeznaczonej do oddania w najem.

Zarządzenie Nr 42/2009
(zarzadzenie_nr_42_2009.pdf - 1416.967 KB) Data publikacji: 2011-04-04 08:24:31 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 43/2009
(zarzadzenie_nr_43_2009.pdf - 189.972 KB) Data publikacji: 2011-04-04 08:29:35 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót "Remont drogi gminnej Stawiszyce "Kolonie" od km 0+740 do km 1+445 dł. 750 mb.-wykonanie nawierzchni bitumicznej".

Zarządzenie Nr 44/2009
(zarzadzenie_nr_44_2009.pdf - 181.343 KB) Data publikacji: 2011-04-04 08:35:27 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót: Nieprowice-Rudawa-Korce od km 2+239 do km 5+155 długości 2916 mb.

Zarządzenie Nr 45/2009
(zarzadzenie_nr_45_2009.pdf - 454.413 KB) Data publikacji: 2011-04-04 08:40:23 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także wojny.

Zarządzenie Nr 46/2009
(zarzadzenie_nr_46_2009.pdf - 186.715 KB) Data publikacji: 2011-04-04 08:48:08 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zarządzenie Nr 47/2009
(zarzadzenie_nr_47_2009.pdf - 232.194 KB) Data publikacji: 2011-04-04 08:49:51 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie Nr 48/2009
(zarzadzenie_nr_48_2009.pdf - 1990.262 KB) Data publikacji: 2011-04-04 08:52:54 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 49/2009
(zarzadzenie_nr_49_2009.pdf - 1365.57 KB) Data publikacji: 2011-04-04 08:58:34 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 50/2009
(zarzadzenie_nr_50_2009.pdf - 633.022 KB) Data publikacji: 2011-04-04 09:03:33 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Złotej, stanowiącej własność Gminy Złota.

Zarządzenie Nr 51/2009
(zarzadzenie_nr_51_2009.pdf - 671.404 KB) Data publikacji: 2011-04-04 09:05:28 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 52/2009
(zarzadzenie_nr_52_2009.pdf - 126.82 KB) Data publikacji: 2011-04-04 09:09:21 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie sprzedaży samochodu służbowego POLONEZ ATU stanowiącego własność Gminy Złota.

Zarządzenie Nr 53/2009
(zarzadzenie_nr_53_2009.pdf - 192.155 KB) Data publikacji: 2011-04-04 09:13:02 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zarządzenie Nr 54/2009
(zarzadzenie_nr_54_2009.pdf - 1027.807 KB) Data publikacji: 2011-04-04 09:16:10 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry obronnej.

Zarządzenie Nr 55/2009
(zarzadzenie_nr_55_2009.pdf - 1915.973 KB) Data publikacji: 2011-04-04 09:19:04 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 56/2009
(zarzadzenie_nr_56_2009.pdf - 320.592 KB) Data publikacji: 2011-04-04 10:13:47 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do realizacji obszaru A programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą: " Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie".

Zarządzenie Nr 57/2009
(zarzadzenie_nr_57_2009.pdf - 226.854 KB) Data publikacji: 2011-04-04 10:20:39 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: "Zakup i sukcesywna dostawę dostawy węgla i miału do Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej, Szkoły Podstawowej w Chrobrzy, Szkoły Podstawowej w Miernowie oraz Samorządowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotej".

Zarządzenie Nr 58/2009
(zarzadzenie_nr_58_2009.pdf - 2270.443 KB) Data publikacji: 2011-04-04 10:23:44 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 59/2009
(zarzadzenie_nr_59_2009.pdf - 203.041 KB) Data publikacji: 2011-04-04 10:28:25 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie Nr 60/2009
(zarzadzenie_nr_60_2009.pdf - 82.82 KB) Data publikacji: 2011-04-04 10:31:34 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie Nr 61/2009
(zarzadzenie_nr_61_2009.pdf - 190.385 KB) Data publikacji: 2011-04-04 10:55:49 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie Nr 62/2009
(zarzadzenie_nr_62_2009.pdf - 3413.134 KB) Data publikacji: 2011-04-04 10:59:12 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 63/2009
(zarzadzenie_nr_63_2009.pdf - 666.209 KB) Data publikacji: 2011-04-04 11:01:23 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Złota.

Zarządzenie Nr 64/2009
(zarzadzenie_nr_64_2009.pdf - 175.353 KB) Data publikacji: 2011-04-04 11:07:30 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie Nr 65/2009
(zarzadzenie_nr_65_2009.pdf - 185.48 KB) Data publikacji: 2011-04-04 11:09:16 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie Nr 67/2009
(zarzadzenie_nr_67_2009.pdf - 496.853 KB) Data publikacji: 2011-04-04 11:19:16 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 68/2009
(zarzadzenie_nr_68_2009.pdf - 1458.342 KB) Data publikacji: 2011-04-04 11:21:01 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 69/2009
(zarzadzenie_nr_69_2009.pdf - 190.631 KB) Data publikacji: 2011-04-04 11:22:42 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie Nr 70/2009
(zarzadzenie_nr_70_2009.pdf - 514.161 KB) Data publikacji: 2011-04-04 11:24:39 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

Zarządzenie Nr 71/2009
(zarzadzenie_nr_71_2009.pdf - 214.605 KB) Data publikacji: 2011-04-04 11:28:35 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie określenia opłat tytułu wynajmu dodatkowych piwnic, pomieszczeń gospodarczych i garaży w obiektach w których są zlokalizowane lokale mieszkalne.

Zarządzenie Nr 72/2009
(zarzadzenie_nr_72_2009.pdf - 1812.237 KB) Data publikacji: 2011-04-04 11:30:49 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 73/2009
(zarzadzenie_nr_73_2009.pdf - 2840.449 KB) Data publikacji: 2011-04-04 11:33:07 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 74/2009
(zarzadzenie_nr_74_2009.pdf - 185.99 KB) Data publikacji: 2011-04-04 11:34:35 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie Nr 75/2009
(zarzadzenie_nr_75_2009.pdf - 262.312 KB) Data publikacji: 2011-04-04 11:42:38 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie ustalenia zasad prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie p.n. "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Złota - Etap I - Przebudowa drogi w m. Pełczyska dł. 1084 mb - Przebudowa drogi w m. Rudawa dł. 1012 mb - Przebudowa drogi w m. Złota "os. Barbara" dł. 306 mb".

Zarządzenie Nr 75a/2009
(zarzadzenie_nr_75a_2009.pdf - 321.919 KB) Data publikacji: 2011-04-04 11:58:19 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie ustalenia zasad prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie p.n. "Budowa placów zabaw na terenie gminy Złota".

Zarządzenie Nr 75b/2009
(zarzadzenie_nr_75b_2009.pdf - 322.605 KB) Data publikacji: 2011-04-04 12:03:58 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie ustalenia zasad prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Działania 5.2. "Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych" na zadanie p.n. "Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej".

Zarządzenie Nr 76/2009
(zarzadzenie_nr_76_2009.pdf - 203.641 KB) Data publikacji: 2011-04-04 12:05:27 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

Zarządzenie Nr 77/2009
(zarzadzenie_nr_77_2009.pdf - 1655.348 KB) Data publikacji: 2011-04-04 12:09:06 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 77a/2009
(zarzadzenie_nr_77a_2009.pdf - 333.109 KB) Data publikacji: 2011-04-04 12:16:13 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie ustalenia zasad prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" na zadnie p.n. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym na terenie Gminy Złota".

Zarządzenie Nr 78/2009
(zarzadzenie_nr_78_2009.pdf - 3660.925 KB) Data publikacji: 2011-04-04 13:34:11 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 79/2009
(zarzadzenie_nr_79_2009.pdf - 1458.167 KB) Data publikacji: 2011-04-04 13:36:01 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 80/2009
(zarzadzenie_nr_80_2009.pdf - 233.576 KB) Data publikacji: 2011-04-04 13:37:46 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Pani Agnieszce Gil.

Zarządzenie Nr 81/2009
(zarzadzenie_nr_81_2009.pdf - 254.969 KB) Data publikacji: 2011-04-04 13:41:23 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 5/2007 Wójta Gminy w Złotej z dnia 22 stycznia 2007 roku w sprawie: przyjęcia zasad rachunkowości.

Zarządzenie Nr 82/2009
(zarzadzenie_nr_82_2009.pdf - 181.83 KB) Data publikacji: 2011-04-04 13:43:35 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Ośrodku Pomocy społecznej w Złotej i powołaniu zespołu spisowego.

Zarządzenie Nr 83/2009
(zarzadzenie_nr_83_2009.pdf - 137.658 KB) Data publikacji: 2011-04-04 13:47:03 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4103

Wprowadził(a) do systemu: Paweł Bochniak, data: 2009-06-02 14:13:43
Opublikował(a): Paweł Bochniak, data publikacji: 2009-06-02 14:13:58
Ostatnia zmiana: Łukasz Sęsoła, data: 2011-04-04 13:47:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony