Uchwały z 2010 R.

Wersja do druku

Rok 2010.

Załączone pliki:

UchwałaXXXI-165-2010
(nr_165_10.pdf - 49.134 KB) Data publikacji: 2010-12-07 13:52:07 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: W sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

UchwałaXXXI-166-2010
(nr_166_10.pdf - 57.384 KB) Data publikacji: 2010-12-07 13:58:19 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: W sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota.

UchwałaXXXI-167-2010
(nr_167_10.pdf - 36.446 KB) Data publikacji: 2010-12-07 14:04:45 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: W sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXI/159/09 Rady Gminy Złota z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" i zabezpieczenia wkładu własnego.

UchwałaXXXI-168-2010
(nr_168_10.pdf - 94.179 KB) Data publikacji: 2010-12-07 14:10:41 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: W sprawie postępowania do Projektu inwestycyjnego pod nazwą "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" i zabezpieczenia wkładu własnego.

UchwałaXXXII-169-2010
(nr_169_10.pdf - 17.853 KB) Data publikacji: 2010-12-07 14:14:15 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: W sprawie udzielenia pomocy finansowej.

UchwałaXXXIII-172-2010
(nr_172_10.pdf - 78.058 KB) Data publikacji: 2010-12-07 14:17:31 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

UchwałaXXXIII-173-2010
(nr_173_10.pdf - 111.325 KB) Data publikacji: 2010-12-07 14:22:17 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota na okres do 3 lat z dotychczasowymi dzierżawami.

UchwałaXXXIII-174-2010
(nr_174_10.pdf - 104.61 KB) Data publikacji: 2010-12-07 14:27:43 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: W sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Kielcach na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym na terenie gminy Złota".

UchwałaXXXIV-176-2010
(nr_176_10.pdf - 73.654 KB) Data publikacji: 2010-12-07 14:29:37 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Złota.

UchwałaXXXIV-177-2010
(nr_177_10.pdf - 84.709 KB) Data publikacji: 2010-12-07 14:31:47 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: W sprawie nabycia gruntu na własność Gminy Złota.

UchwałaXXXIV-179-2010
(nr_179_10.pdf - 78.656 KB) Data publikacji: 2010-12-07 14:34:06 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: W sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy Złota.

UchwałaXXXV-180-2010
(nr_180_10.pdf - 1660.039 KB) Data publikacji: 2010-12-07 14:36:37 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

UchwałaXXXVI-181-2010
(Uchwala_nr_XXXVI_181_2010.pdf - 14342.371 KB) Data publikacji: 2011-05-12 10:05:20 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

UchwałaXXXVI-182-2010
(Uchwala_nr_XXXVI_182_2010_1.pdf - 2788.054 KB) Data publikacji: 2011-05-12 10:59:23 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie określenia zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury.

UchwałaXXXVII-183-2010
(Uchwala_nr_XXXVII_183_2010.pdf - 34758.052 KB) Data publikacji: 2011-05-12 11:35:02 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

UchwałaXXXVIII-184-2010
(Uchwala_NR_XXXVIII_184_2010_1.pdf - 1857.675 KB) Data publikacji: 2011-05-16 08:53:13 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/77/08 Rady Gminy w Złotej z dnia 12 czerwca 2008 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chroberz Gmina Złota.

UchwałaXXXVIII-185-2010
(Uchwala_nr_XXXVIII_185_2010.pdf - 1951.68 KB) Data publikacji: 2011-05-16 08:57:59 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmiany do Uchwały Nr XV/75/2008 Rady Gminy w Złotej z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie kontynuacji działalności Ośrodka Edukacji Przedszkolnej przy Szkole podstawowej w Miernowie w ramach projektu "Pomocna Dłoń", realizowanego w ramach Konkursu MEN "Alternatywne formy edukacji przedszkolnej".

UchwałaXXXVIII-186-2010
(Uchwala_nr_XXXVIII_186_2010.pdf - 613.414 KB) Data publikacji: 2011-05-16 09:03:21 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian do Uchwały Nr XXXI/168/2010 Rady Gminy w Złotej z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" i zabezpieczenia wkładu własnego.

UchwałaXXXVIII-187-2010
(Uchwala_nr_XXXVIII_187_2010.pdf - 1263.116 KB) Data publikacji: 2011-05-16 09:05:41 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

UchwałaXXXVIII-188-2010
(UCHWALA_NR_XXXVIII_188_2010_1.pdf - 898.645 KB) Data publikacji: 2011-05-16 09:08:07 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

UchwałaXXXIX-190-2010
(Uchwala_nr_XXXIX_190_2010_1.pdf - 743.881 KB) Data publikacji: 2011-05-16 09:46:43 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

UchwałaXXXIX-191-2010
(Uchwala_nr_XXXIX_191_2010.pdf - 1994.192 KB) Data publikacji: 2011-05-16 09:50:51 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Uchwała Nr I/1/2010
(Uchwala_nr_I_1_2010.pdf - 446.362 KB) Data publikacji: 2011-05-16 11:12:55 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie wybory Przewodniczącego Rady Gminy Złota.

Uchwała Nr I/2/2010
(Uchwala_nr_I_2_2010.pdf - 449.397 KB) Data publikacji: 2011-05-16 11:14:38 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Złota.

Uchwała Nr II/3/2010
(Uchwala_nr_II_3_2010.pdf - 465.455 KB) Data publikacji: 2011-05-16 11:16:34 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie określenia liczby i rodzaju stałych Komisji Rady Gminy.

Uchwała Nr II/4/2010
(Uchwala_nr_II_4_2010.pdf - 936.082 KB) Data publikacji: 2011-05-16 11:18:35 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie określenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Gminy Złota.

Uchwała Nr II/5/2010
(Uchwala_nr_II_5_2010.pdf - 1476.436 KB) Data publikacji: 2011-05-16 11:20:47 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych oraz zasad ich wypłacania.

Uchwała Nr II/6/2010
(Uchwala_nr_II_6_2010.pdf - 480.993 KB) Data publikacji: 2011-05-16 11:23:51 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta - Pana Tadeusza Sułka.

Uchwała Nr III/7/2010
(Uchwala_nr_III_7_2010.pdf - 477.064 KB) Data publikacji: 2011-05-16 11:28:40 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie obniżenia średniej oceny skupu żyta do celów wymiaru podarku rolnego.

Uchwała Nr III/8/2010
(Uchwala_nr_III_8_2010.pdf - 1008.964 KB) Data publikacji: 2011-05-16 11:30:37 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr III/9/2010
(Uchwala_nr_III_9_2010.pdf - 1022.629 KB) Data publikacji: 2011-05-16 11:32:15 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr III/10/2010
(Uchwala_nr_III_10_2010.pdf - 2535.38 KB) Data publikacji: 2011-05-16 11:35:44 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr III/11/2010
(Uchwala_nr_III_11_2010.pdf - 1448.167 KB) Data publikacji: 2011-05-16 11:48:08 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXIX/191/2010 Rady Gminy Złota z dnia 28 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Uchwała Nr III/12/2010
(Uchwala_nr_III_12_2010.pdf - 5298.25 KB) Data publikacji: 2011-05-16 11:52:35 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Uchwała Nr IV/13/2010
(Uchwala_nr_IV_13_2010.pdf - 5300.131 KB) Data publikacji: 2011-05-16 11:56:37 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie planu prac Rady Gminy oraz planów prac stałych Komisji Rady Gminy w Złotej na 2011 rok.

Uchwała Nr IV/14/2010
(Uchwala_nr_IV_14_2010.pdf - 2997.109 KB) Data publikacji: 2011-05-16 11:59:54 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2011 rok.

Uchwała Nr IV/15/2010
(Uchwala_nr_IV_15_2010.pdf - 999.506 KB) Data publikacji: 2011-05-16 12:02:18 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie nabycia gruntu Skarbu Państwa na własność Gminy Złota, po nieczynnej kolejce wąskotorowej.

Uchwała Nr IV/16/2010
(Uchwala_nr_IV_16_2010.pdf - 978.553 KB) Data publikacji: 2011-05-16 12:04:31 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie nabycia gruntu Skarbu Państwa na własność Gminy Złota, stanowiących drogi gminne i drogi dojazdowe.

Uchwała Nr IV/17/2010
(Uchwala_nr_IV_17_2010.pdf - 8597.531 KB) Data publikacji: 2011-05-16 12:08:50 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2019.

Uchwała Nr IV/18/2010
(Uchwala_nr_IV_18_2010.pdf - 7426.996 KB) Data publikacji: 2011-05-16 12:13:13 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Uchwała Nr IV/19/2010
(Uchwala_nr_IV_19_2010.pdf - 526.806 KB) Data publikacji: 2011-05-16 12:15:58 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej, celem przekształcenia w samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Samorządowy zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej.

Budżet na 2011 rok.
(Uchwala_nr_IV_20_2010.pdf - 19295.459 KB) Data publikacji: 2011-05-16 12:29:46 Redaktor: Łukasz Sęsoła

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2011 rok.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3735

Wprowadził(a) do systemu: Paweł Bochniak, data: 2010-12-07 13:39:53
Opublikował(a): Paweł Bochniak, data publikacji: 2010-12-07 13:40:41
Ostatnia zmiana: Łukasz Sęsoła, data: 2011-05-16 12:29:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony