Rok 2011

Wersja do druku

Rok 2011r.

Załączone pliki:

zarządzenie nr_51_2011
(zarzadzenie512011.pdf - 27.363 KB) Data publikacji: 2011-09-08 11:21:40 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Złota obwodu komisji wyborczej do celów głosowania korenspondencyjnego w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

Obwieszczenie wyborcze
(obwieszczenie_wybory2011.pdf - 273.894 KB) Data publikacji: 2011-09-08 12:29:51 Redaktor: Paweł Bochniak
Kalendarz wyborczy
(kalendarz.pdf - 39.905 KB) Data publikacji: 2011-09-08 13:23:34 Redaktor: Paweł Bochniak
zarządzenie nr_53_2011
(zarzadzanienr532011.pdf - 61.258 KB) Data publikacji: 2011-09-23 08:21:24 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji wybirczych dla przeprowadzania wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

zarządzenie nr_1_2011
(zarzadzenie_nr_1_2011.pdf - 50.166 KB) Data publikacji: 2011-11-07 10:53:58 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyborów sołtysów wsi, podsołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Złota

zarządzenie nr_2_2011
(zarzadzenie_nr_2_2011.pdf - 148.736 KB) Data publikacji: 2011-11-07 10:55:35 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zasad zakupu, przydziału, użytkowania i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych.

zarządzenie nr_3_2011
(zarzadzenie_nr_3_2011.pdf - 18.531 KB) Data publikacji: 2011-11-07 11:00:35 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Gminnego Komitetu Organizacyjnego XIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci młodzieży pod hasłem: "Powódź, pożar, dniem czy nocą-straż przychodzi ci z pomocą"

zarządzenie nr_4_2011
(zarzadzenie_nr_4_2011.pdf - 12.15 KB) Data publikacji: 2011-11-07 11:03:54 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotej

zarządzenie nr_6_2011
(zarzadzenie_nr_6_2011.pdf - 28.513 KB) Data publikacji: 2011-11-07 11:06:01 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota przeznaczonych do oddania w dzierżawę

zarządzenie nr_7_2011
(zarzadzenie_nr_7_2011.pdf - 32.249 KB) Data publikacji: 2011-11-07 11:07:42 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Złota w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

zarządzenie nr_8_2011
(zarzadzenie_nr_8_2011.pdf - 30.98 KB) Data publikacji: 2011-11-07 11:09:03 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.

zarządzenie nr_9_2011
(zarzadzenie_nr_9_2011.pdf - 64.348 KB) Data publikacji: 2011-11-07 11:10:15 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

zarządzenie nr_10_2011
(zarzadzenie_nr_10_2011.pdf - 19.929 KB) Data publikacji: 2011-11-07 11:11:50 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przeprowadzenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Złotej, stanowiących własność Gminy Złota

zarządzenie nr_11_2011
(zarzadzenie_nr_11_2011.pdf - 35.317 KB) Data publikacji: 2011-11-07 11:13:35 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 9/2011 Wójta Gminy Złota z dnia 28 lutego 2011 roku.

zarządzenie nr_12_2011
(zarzadzenie_nr_12_2011.pdf - 16.2 KB) Data publikacji: 2011-11-07 11:15:44 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty

zarządzenie nr_13_2011
(zarzadzenie_nr_13_2011.pdf - 31.983 KB) Data publikacji: 2011-11-07 11:18:09 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" w Kancelarii Tajnej Urzędu oraz dokonania czynności związanych z likwidacją Kancelarii Tajnej.

zarządzenie nr_14_2011
(zarzadzenie_nr_14_2011.pdf - 353.261 KB) Data publikacji: 2011-11-07 11:19:55 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Złotej.

zarządzenie nr_15_2011
(zarzadzenie_nr_15_2011.pdf - 24.647 KB) Data publikacji: 2011-11-07 11:21:51 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji i zastępcy administratora bezpieczeństwa informacji.

zarządzenie nr_16_2011
(zarzadzenie_nr_16_2011.pdf - 71.834 KB) Data publikacji: 2011-11-07 11:22:40 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

zarządzenie nr_17_2011
(zarzadzenie_nr_17_2011.pdf - 14.941 KB) Data publikacji: 2011-11-07 11:23:27 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych.

zarządzenie nr_19_2011
(zarzadzenie_nr_19_2011.pdf - 9.041 KB) Data publikacji: 2011-11-07 11:25:03 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wprowadzenia "Instrukcji określającej procedury postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Gminy w Złotej.

zarządzenie nr_20_2011
(zarzadzenie_nr_20_2011.pdf - 10.038 KB) Data publikacji: 2011-11-07 11:26:22 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Złota.

zarządzenie nr_21_2011
(zarzadzenie_nr_21_2011.pdf - 15.289 KB) Data publikacji: 2011-11-07 11:29:30 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

zarządzenie nr_22_2011
(zarzadzenie_nr_22_2011.pdf - 20.883 KB) Data publikacji: 2011-11-07 11:36:53 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

zarządzenie nr_23_2011
(zarzadzenie_nr_23_2011.pdf - 44.866 KB) Data publikacji: 2011-11-07 11:37:49 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.

zarządzenie nr_24_2011
(zarzadzenie_nr_24_2011.pdf - 44.226 KB) Data publikacji: 2011-11-07 11:39:07 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Koordynatora CAF 2006, osoby wspierającej oraz grupy samooceny.

zarządzenie nr_25_2011
(zarzadzenie_nr_25_2011.pdf - 14.836 KB) Data publikacji: 2011-11-07 11:40:47 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

zarządzenie nr_26_2011
(zarządzenie nr_26_2011.pdf - 53.093 KB) Data publikacji: 2011-11-07 11:42:28 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania lokali znajdujących się w zarządzie GZEASiPS w Złotej

zarządzenie nr_27_2011
(zarzadzenie_nr_27_2011.pdf - 15.055 KB) Data publikacji: 2011-11-07 11:43:30 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

zarządzenie nr_28_2011
(zarzadzenie_nr_28_2011.pdf - 70.99 KB) Data publikacji: 2011-11-07 11:44:41 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 roku.

zarządzenie nr_29_2011
(zarzadzenie_nr_29_2011.pdf - 41.274 KB) Data publikacji: 2011-11-07 11:46:37 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.

zarządzenie nr_30_2011
(zarzadzenie_nr_30_2011.pdf - 15.675 KB) Data publikacji: 2011-11-07 11:53:49 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót

zarządzenie nr_31_2011
(zarzadzenie_nr_31_2011.pdf - 42.903 KB) Data publikacji: 2011-11-07 12:15:30 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 28/2011 Wójta Gminy Złota z dnia 24 maja 2011 roku.

zarządzenie nr_32_2011
(zarzadzenie_nr_32_2011.pdf - 72.877 KB) Data publikacji: 2011-11-07 12:22:59 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.

zarządzenie nr_33_2011
(zarzadzenie_nr_33_2011.pdf - 15.01 KB) Data publikacji: 2011-11-07 12:55:34 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

zarządzenie nr_34_2011
(zarzadzenie_nr_34_2011.pdf - 15.405 KB) Data publikacji: 2011-11-07 12:57:12 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

zarządzenie nr_35_2011
(zarzadzenie_nr_35_2011.pdf - 38.675 KB) Data publikacji: 2011-11-07 12:58:57 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie utworzenia stanowiska Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej.

zarządzenie nr_36_2011
(zarzadzenie_nr_36_2011.pdf - 11.44 KB) Data publikacji: 2011-11-07 13:02:26 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminny w Złotej

zarządzenie nr_37_2011
(zarzadzenie_nr_37_2011.pdf - 41.906 KB) Data publikacji: 2011-11-07 13:04:22 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 28/2011 Wójta Gmina Złota.

zarządzenie nr_38_2011
(zarzadzenie_nr_38_2011.pdf - 92.65 KB) Data publikacji: 2011-11-07 13:05:36 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

zarządzenie nr_39_2011
(zarzadzenie_nr_39_2011.pdf - 85.96 KB) Data publikacji: 2011-11-07 13:07:09 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.

zarządzenie nr_40_2011
(zarzadzenie_nr_40_2011.pdf - 16.682 KB) Data publikacji: 2011-11-07 13:33:27 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót

zarządzenie nr_41_2011
(zarzadzenie_nr_41_2011.pdf - 45.115 KB) Data publikacji: 2011-11-07 13:40:18 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

zarzadzenie nr_42_2011
(zarzadzenie_nr_42_2011.pdf - 12.76 KB) Data publikacji: 2011-11-08 10:10:13 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania komisji do szacowania szkód w infrastrukturze drogowej powstałej w skutek długotrwałych opadów deszczu w miesiącu lipcu 2011 roku.

zarzadzenie nr_44_2011
(zarzadzenie_nr_44_2011.pdf - 50.174 KB) Data publikacji: 2011-11-08 10:13:37 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z przystani w Chrobrzu

zarzadzenie nr_45_2011
(zarzadzenie_nr_45_2011.pdf - 28.253 KB) Data publikacji: 2011-11-08 10:14:29 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

zarzadzenie nr_46_2011
(zarzadzenie_nr_46_2011.pdf - 15.314 KB) Data publikacji: 2011-11-08 10:16:25 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przyznania nagród pieniężnych za wieńce dożynkowe wykonane przez mieszkańców Gminy Złota na dożynki gminne w dniu 28 sierpnia 2011 roku

zarzadzenie nr_47_2011
(zarzadzenie_nr_47_2011.pdf - 17.657 KB) Data publikacji: 2011-11-08 10:19:15 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - "Wyprawka szkolna".

zarzadzenie nr_48_2011
(zarzadzenie_nr_48_2011.pdf - 75.558 KB) Data publikacji: 2011-11-08 10:41:33 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania zespołu ds. obsługi administracyjno - techniczno - metarialnej prac obwodowych komisji wyborczych w wyborach Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 październik

zarzadzenie nr_49_2011
(zarzadzenie_nr_49_2011.pdf - 12.097 KB) Data publikacji: 2011-11-08 10:45:42 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Złota miejsc na umieszczanie bezpłatnych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych

zarzadzenie nr_50_2011
(zarzadzenie_nr_50_2011.pdf - 791.804 KB) Data publikacji: 2011-11-08 10:47:52 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2011 roku.

zarzadzenie nr_52_2011
(zarzadzenie_nr_52_2011.pdf - 85.621 KB) Data publikacji: 2011-11-08 10:52:26 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok

zarzadzenie nr_55_2011
(zarzadzenie_nr_55_2011.pdf - 125.807 KB) Data publikacji: 2011-11-08 10:54:15 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.

zarzadzenie nr_56_2011
(zarzadzenie_nr_56_2011.pdf - 28.665 KB) Data publikacji: 2011-11-08 10:55:18 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota przeznaczonej do sprzedaży.

zarzadzenie nr_57_2011
(zarzadzenie_nr_57_2011.pdf - 23.79 KB) Data publikacji: 2011-11-08 10:56:09 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.

zarządzenie nr_72_2011
(zarzadzenie_nr_72.pdf - 94.841 KB) Data publikacji: 2011-12-16 09:50:05 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie Kodeksu etycznego urzędnika smaorządowego zatrudnionego w Urzędzie Gminy w Złotej.

zarzadzenie nr_58_2011
(zarzadzenie58_2011.pdf - 644.334 KB) Data publikacji: 2012-03-23 08:36:44 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.

zarzadzenie nr_59_2011
(zarzadzenie59_2011.pdf - 633.382 KB) Data publikacji: 2012-03-23 08:37:37 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian budżetu na 2011 rok.

zarzadzenie nr_60_2011
(zarzadzenie60_2011.pdf - 138.795 KB) Data publikacji: 2012-03-23 08:38:48 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota.

zarzadzenie nr_61_2011
(zarzadzenie61_2011.pdf - 544.651 KB) Data publikacji: 2012-03-23 08:39:43 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.

zarzadzenie nr_62_2011
(zarzadzenie62_2011.pdf - 122.967 KB) Data publikacji: 2012-03-23 08:41:01 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru przygotowań publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach socjalnych.

zarzadzenie nr_63_2011
(zarzadzenie63_2011.pdf - 573.353 KB) Data publikacji: 2012-03-23 08:42:59 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.

zarzadzenie nr_65_2011
(zarzadzenie65_2011.pdf - 3556.618 KB) Data publikacji: 2012-03-23 08:44:47 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie projektu uchwąły budżetowej Gminy Złota na 2012 rok.

zarzadzenie nr_66_2011
(zarzadzenie66_2011.pdf - 868.912 KB) Data publikacji: 2012-03-23 08:45:47 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.

zarzadzenie nr_67_2011
(zarzadzenie nr_67_2011.pdf - 58.794 KB) Data publikacji: 2012-05-10 09:47:57 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne

zalacznik do zarzadzenia nr_65_2011
(zalacznik do zarzadzenia nr_65_2011.pdf - 433.962 KB) Data publikacji: 2012-05-10 09:49:19 Redaktor: Paweł Bochniak
zarzadzenie nr_68_2011
(zarzadzenie nr_68_2011.pdf - 31.194 KB) Data publikacji: 2012-05-10 09:51:15 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie określenia opłat z tytułu wynajmu dodatkowych piwnic, pomieszczeń gospodarczych i garaży w obiektach w których zlokalizowane są lokale mieszkalne.

zarzadzenie nr_69_2011
(zarzadzenie nr_69_2011.pdf - 787.312 KB) Data publikacji: 2012-05-10 09:52:20 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.

zarzadzenie nr_71_2011
(zarzadzenie nr_71_2011.pdf - 608.621 KB) Data publikacji: 2012-05-10 09:53:46 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie procedury kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Złotej.

zarzadzenie nr_74_2011
(zarzadzenie nr_74_2011.pdf - 27.817 KB) Data publikacji: 2012-05-10 09:56:36 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

zarzadzenie nr_75_2011
(zarzadzenie nr_75_2011.pdf - 1179.074 KB) Data publikacji: 2012-05-10 09:58:04 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.

zarzadzenie nr_77_2011
(zarzadzenie nr_77_2011.pdf - 52.277 KB) Data publikacji: 2012-05-10 09:59:27 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

zarzadzenie nr_78_2011
(zarzadzenie nr_78_2011.pdf - 858.809 KB) Data publikacji: 2012-05-10 10:00:47 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.

zarzadzenie nr_79_2011
(zarzadzenie nr_79_2011.pdf - 334.222 KB) Data publikacji: 2012-05-10 10:01:41 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

zarzadzenie nr_80_2011
(zarzadzenie nr_80_2011.pdf - 30.651 KB) Data publikacji: 2012-05-10 10:02:37 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie pzrekazania środków trwałych podległym jednostkom organizacyjnym.

zarzadzenie_nr_5_2011.pdf
(zarzadzenie_nr_5_2011.pdf - 135.999 KB) Data publikacji: 2012-05-17 09:36:33 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego ze środków przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 o nazwie: "Remont świetlicy wiejskiej w Chrobrzu"

zarzadzenie_nr_54_2011.pdf
(zarzadzenie_nr_54_2011.pdf - 99.449 KB) Data publikacji: 2012-05-17 09:39:35 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własności Gminy Złota przeznaczonych do sprzedaży

zarzadzenie_nr_43_2011.pdf
(zarzadzenie_nr_43_2011.pdf - 36.02 KB) Data publikacji: 2012-05-17 09:52:10 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót

zarzadzenie_nr_70_2011.pdf
(zarzadzenie_nr_70_2011.pdf - 60.088 KB) Data publikacji: 2012-05-17 09:54:48 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zastępstw pracowniczych.

zarzadzenie_nr_18_2011.pdf
(zarzadzenie_nr_18_2011.pdf - 1021.646 KB) Data publikacji: 2012-05-17 14:30:37 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie procedury kontroli zarządczej

zarzadzenie_nr64_2011.pdf
(zarzadzenie_nr64_2011.pdf - 33.534 KB) Data publikacji: 2012-05-23 11:49:55 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

zarzadzenie_nr73_2011.pdf
(zarzadzenie_nr73_2011.pdf - 152.636 KB) Data publikacji: 2012-05-28 09:16:07 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie "e - świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"

zarzadzenie_nr76_2011.pdf
(zarzadzenie_nr76_2011.pdf - 166.054 KB) Data publikacji: 2012-05-30 09:35:33 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie norm zużycia paliwa dla pojazdów służbowych oraz pojazdów i sprzętu silnikowego będących na wyposażeniu Ochotnbiczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Złota.

zarzadzenie_nr81_2011.pdf
(zarzadzenie_nr81_2011.pdf - 1994.612 KB) Data publikacji: 2012-06-06 09:15:37 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie opracowania planów finansowych dla: Urzędu Gminy w Złotej oraz dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 rok.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4217

Wprowadził(a) do systemu: Paweł Bochniak, data: 2011-09-08 11:18:15
Opublikował(a): Paweł Bochniak, data publikacji: 2011-09-08 11:18:29
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2012-06-06 09:15:37
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony