Rok 2012

Wersja do druku

Rok 2012

Załączone pliki:

zarzadzenie_nr1_2012.pdf
(zarzadzenie_nr1_2012.pdf - 125.4 KB) Data publikacji: 2012-05-11 08:59:27 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota

zarzadzenie_nr2_2012.pdf
(zarzadzenie_nr2_2012.pdf - 51.468 KB) Data publikacji: 2012-05-11 09:05:00 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Gminnego Komitetu Organizacyjnego XIV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży "20 lat Państwowej Straży Pożarnej - jak nas widzą tak nas "malują""

zarzadzenie_nr3_2012.pdf
(zarzadzenie_nr3_2012.pdf - 31.833 KB) Data publikacji: 2012-05-11 09:06:15 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu tj. samochodu osobowego nie będącego własnością pracodawcy.

zarzadzenie_nr4_2012.pdf
(zarzadzenie_nr4_2012.pdf - 501.81 KB) Data publikacji: 2012-05-11 09:08:17 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie szczegółowych zasad i trybu opracowania aktów prawnych, ich ogłaszania i rozdziału oraz wzorów rejestrów

zarzadzenie_nr5_2012.pdf
(zarzadzenie_nr5_2012.pdf - 77.527 KB) Data publikacji: 2012-05-11 09:09:46 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

zarzadzenie_nr6_2012.pdf
(zarzadzenie_nr6_2012.pdf - 76.395 KB) Data publikacji: 2012-05-11 09:10:35 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

zarzadzenie_nr7_2012.pdf
(zarzadzenie_nr7_2012.pdf - 270.743 KB) Data publikacji: 2012-05-11 09:11:45 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

zarzadzenie_nr8_2012.pdf
(zarzadzenie_nr8_2012.pdf - 39.805 KB) Data publikacji: 2012-05-11 09:13:07 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

zarzadzenie_nr9_2012.pdf
(zarzadzenie_nr9_2012.pdf - 390.666 KB) Data publikacji: 2012-05-11 09:14:41 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok.

zarzadzenie_nr10_2012.pdf
(zarzadzenie_nr10_2012.pdf - 141.124 KB) Data publikacji: 2012-05-11 09:21:10 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz ustalenia plan kont dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 o nazwie: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"

zarzadzenie_nr11_2012.pdf
(zarzadzenie_nr11_2012.pdf - 777.741 KB) Data publikacji: 2012-05-11 09:42:19 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok.

zarzadzenie_nr13_2012.pdf
(zarzadzenie_nr13_2012.pdf - 46.875 KB) Data publikacji: 2012-05-11 09:46:30 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

zarzadzenie_nr14_2012.pdf
(zarzadzenie_nr14_2012.pdf - 3333.565 KB) Data publikacji: 2012-05-11 09:53:40 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy, oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za 2011 rok.

zarzadzenie_nr15_2012.pdf
(zarzadzenie_nr15_2012.pdf - 3658.895 KB) Data publikacji: 2012-05-11 10:04:07 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok.

zarzadzenie_nr16_2012.pdf
(zarzadzenie_nr16_2012.pdf - 755.993 KB) Data publikacji: 2012-05-11 10:05:48 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok.

zarzadzenie_nr18_2012.pdf
(zarzadzenie_nr18_2012.pdf - 192.452 KB) Data publikacji: 2012-05-11 10:06:51 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok.

zarzadzenie_nr19_2012.pdf
(zarzadzenie_nr19_2012.pdf - 147.876 KB) Data publikacji: 2012-05-11 10:07:21 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok.

zarzadzenie_nr22_2012.pdf
(zarzadzenie_nr22_2012.pdf - 47.52 KB) Data publikacji: 2012-05-11 10:08:27 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

zarzadzenie_nr21_2012.pdf
(zarzadzenie_nr21_2012.pdf - 785.721 KB) Data publikacji: 2012-05-17 09:58:26 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

zarzadzenie_nr24_2012.pdf
(zarzadzenie_nr24_2012.pdf - 46.306 KB) Data publikacji: 2012-05-17 13:11:09 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Złota

zarzadzenie_nr17_2012.pdf
(zarzadzenie_nr17_2012.pdf - 701.214 KB) Data publikacji: 2012-05-25 12:50:00 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Gminy w Złotej oraz w planach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok

zarzadzenie_nr23_2012.pdf
(zarzadzenie_nr23_2012.pdf - 829.001 KB) Data publikacji: 2012-05-28 09:18:08 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Gminy w Złotej oraz w planach z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok.

zarzadzenie_nr20_2012.pdf
(zarzadzenie_nr20_2012.pdf - 81.86 KB) Data publikacji: 2012-05-30 12:06:53 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 57/2007 Wójt Gminy Złota z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia: Instrukcji w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat w Gminie Złota

zarzadzenie_nr25_2012.pdf
(zarzadzenie_nr25_2012.pdf - 214.521 KB) Data publikacji: 2012-05-30 12:07:50 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok.

zarzadzenie_nr12_2012.pdf
(zarzadzenie_nr12_2012.pdf - 166.401 KB) Data publikacji: 2012-05-30 12:26:17 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie "e - świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzenjej Województwa Świętokrzyskiego"

zarzadzenie_nr26_2012
(zarzadzenie_nr26_2012.pdf - 30.73 KB) Data publikacji: 2013-01-03 08:27:17 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty

zarzadzenie_nr27_2012
(zarzadzenie_nr27_2012.pdf - 178.845 KB) Data publikacji: 2013-01-03 08:33:33 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Gminy w Złotej oraz w planach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok

zarzadzenie_nr28_2012
(zarzadzenie_nr28_2012.pdf - 207.578 KB) Data publikacji: 2013-01-03 08:35:48 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

zarzadzenie_nr29_2012
(zarzadzenie_nr29_2012.pdf - 30.477 KB) Data publikacji: 2013-01-03 08:40:27 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty

zarzadzenie_nr30_2012
(zarzadzenie_nr30_2012.pdf - 22.939 KB) Data publikacji: 2013-01-03 08:45:03 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie powołania komisji do szacowania szkód w infrastrukturze drogowej powstałych wskutek deszczu nawalnego w dniu 10 czerwca 2012 roku

zarzadzenie_nr31_2012
(zarzadzenie_nr31_2012.pdf - 176.095 KB) Data publikacji: 2013-01-03 08:47:07 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

zarzadzenie_nr32_2012
(zarzadzenie_nr32_2012.pdf - 27.61 KB) Data publikacji: 2013-01-03 08:50:00 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty

zarzadzenie_nr33_2012
(zarzadzenie_nr33_2012.pdf - 27.816 KB) Data publikacji: 2013-01-03 08:52:07 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót

zarzadzenie_nr34_2012
(zarzadzenie_nr34_2012.pdf - 32.074 KB) Data publikacji: 2013-01-03 08:55:45 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotej

zarzadzenie_nr35_2012
(zarzadzenie_nr35_2012.pdf - 95.516 KB) Data publikacji: 2013-01-03 08:58:10 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

zarzadzenie_nr36_2012
(zarzadzenie_nr36_2012.pdf - 28.379 KB) Data publikacji: 2013-01-03 09:08:04 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót

zarzadzenie_37_2012
(zarzadzenie_37_2012.pdf - 161.956 KB) Data publikacji: 2013-01-03 09:10:10 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

zarzadzenie_nr38_2012
(zarzadzenie_nr38_2012.pdf - 318.031 KB) Data publikacji: 2013-01-03 09:11:57 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

zarzadzenie_nr39_2012
(zarzadzenie_nr39_2012.pdf - 263.539 KB) Data publikacji: 2013-01-03 09:21:06 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Gminy w Złotej oraz w planach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok

zarzadzenie_nr40_2012
(zarzadzenie_nr40_2012.pdf - 27.291 KB) Data publikacji: 2013-01-03 09:22:56 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót

zarzadzenie_nr41_2012
(zarzadzenie_nr41_2012.pdf - 43.966 KB) Data publikacji: 2013-01-03 09:25:44 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie przedterminowych wyborów sołtysa wsi Niegosławice gmina Złota

zarzadzenie_nr42_2012
(zarzadzenie_nr42_2012.pdf - 29.584 KB) Data publikacji: 2013-01-03 09:28:58 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty

zarzadzenie_nr43_2012
(zarzadzenie_nr43_2012.pdf - 312.003 KB) Data publikacji: 2013-01-03 09:31:24 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

zarzadzenie_nr44_2012
(zarzadzenie_nr44_2012.pdf - 265.554 KB) Data publikacji: 2013-01-03 09:37:25 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Gminy w Złotej oraz w planach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok

zarzadzenie_nr45_2012
(zarzadzenie_nr45_2012.pdf - 110.494 KB) Data publikacji: 2013-01-03 09:43:56 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zużycia paliwa dla pojazdów służbowych oraz pojazdów i sprzętu silnikowego będących na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Złota

zarzadzenie_nr47_2012
(zarzadzenie_nr47_2012.pdf - 27.697 KB) Data publikacji: 2013-01-03 10:05:56 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie przyznania nagród pieniężnych za wieńce dożynkowe wykonane przez mieszkańców Gminy Złota na dożynki gminne w dniu 26 sierpnia 2012 roku

zarzadzenie_nr48_2012
(zarzadzenie_nr48_2012.pdf - 28.999 KB) Data publikacji: 2013-01-03 10:12:04 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r.-,,Wyprawka szkolna"

zarzadzenie_nr49_2012
(zarzadzenie_nr49_2012.pdf - 1902.402 KB) Data publikacji: 2013-01-03 10:19:41 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2012 roku

zarzadzenie_nr50_2012
(zarzadzenie_nr50_2012.pdf - 18.012 KB) Data publikacji: 2013-01-03 10:25:36 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: pełnomocnictwo dla Pani Marioli Warzecha

zarzadzenie_nr51_2012
(zarzadzenie_nr51_2012.pdf - 84.182 KB) Data publikacji: 2013-01-03 10:30:54 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota, przeznaczonych do sprzedaży

zarzadzenie_nr52_2012
(zarzadzenie_nr52_2012.pdf - 258.795 KB) Data publikacji: 2013-01-03 10:33:09 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

zarzadzenie_nr53_2012
(zarzadzenie_nr53_2012.pdf - 843.003 KB) Data publikacji: 2013-01-03 10:51:18 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie ustalenia zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie:,,Dożynki Gminne-Złota 2012"

zarzadzenie_nr54_2012
(zarzadzenie_nr54_2012.pdf - 26.93 KB) Data publikacji: 2013-01-03 10:54:06 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót

zarzadzenie_nr55_2012
(zarzadzenie_nr55_2012.pdf - 154.256 KB) Data publikacji: 2013-01-03 11:06:41 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

zarzadzenie_nr56_2012
(zarzadzenie_nr56_2012.pdf - 28.886 KB) Data publikacji: 2013-01-03 11:11:43 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót

zarzadzenie_nr57_2012
(zarzadzenie_nr57_2012.pdf - 63.465 KB) Data publikacji: 2013-01-03 11:15:03 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota,przeznaczonej do sprzedaży

zarzadzenie_nr58_2012
(zarzadzenie_nr58_2012.pdf - 236.857 KB) Data publikacji: 2013-01-03 11:16:11 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

zarzadzenie_nr59_2012
(zarzadzenie_nr59_2012.pdf - 28.475 KB) Data publikacji: 2013-01-03 11:18:13 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

zarzadzenie_nr60_2012
(zarzadzenie_nr60_2012.pdf - 2888.177 KB) Data publikacji: 2013-01-03 11:22:20 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Gminy w Złotej oraz w planach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok

zarzadzenie_nr61_2012
(zarzadzenie_nr61_2012.pdf - 96.911 KB) Data publikacji: 2013-01-03 11:23:38 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

zarzadzenie_nr62_2012
(zarzadzenie_nr62_2012.pdf - 68.29 KB) Data publikacji: 2013-01-03 11:25:01 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

zarzadzenie_nr63_2012
(zarzadzenie_nr63_2012.pdf - 26.638 KB) Data publikacji: 2013-01-03 11:26:59 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót

zarzadzenie_nr64_2012
(zarzadzenie_nr64_2012.pdf - 263.792 KB) Data publikacji: 2013-01-03 11:29:00 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

zarzadzenie_nr65_2012
(zarzadzenie_nr65_2012.pdf - 55.882 KB) Data publikacji: 2013-01-08 11:29:22 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie wniesienia wkładu własnego niepieniężnego pochodzącego z budżetu JST-Gminy Złota na realizację projektu realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Złotej Przedszkole Samorządowe pn,, Kraina przedszkolaka"

zarzadzenie_nr66_2012
(zarzadzenie_nr66_2012.pdf - 913.391 KB) Data publikacji: 2013-01-08 11:31:06 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

zarzadzenie_nr68_2012
(zarzadzenie_nr68_2012.pdf - 50.243 KB) Data publikacji: 2013-01-14 07:34:24 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty

zarzadzenie_nr69_2012
(zarzadzenie_nr69_2012.pdf - 3691.423 KB) Data publikacji: 2013-01-14 07:47:37 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Gminy Złota:w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2013 rok oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018

zarzadzenie_nr70_2012
(zarzadzenie_nr70_2012.pdf - 128.688 KB) Data publikacji: 2013-01-14 07:49:37 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Chrobrzu, stanowiącej własność Gminy Złota

zarzadzenie_nr72_2012
(zarzadzenie_nr72_2012.pdf - 394.397 KB) Data publikacji: 2013-01-14 07:50:53 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

zarzadzenie_nr73_2012
(zarzadzenie_nr73_2012.pdf - 536.148 KB) Data publikacji: 2013-01-14 07:52:21 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

zarzadzenie_nr74_2012
(zarzadzenie_nr74_2012.pdf - 135.564 KB) Data publikacji: 2013-01-14 07:53:59 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

zarzadzenie_nr75_2012
(zarzadzenie_nr75_2012.pdf - 89.533 KB) Data publikacji: 2013-01-14 07:55:33 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne

zarzadzenie_nr76_2012
(zarzadzenie_nr76_2012.pdf - 44.693 KB) Data publikacji: 2013-01-14 08:01:25 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie określenia opłat z tytułu wynajmu dodatkowych piwnic, pomieszczeń gospodarczych i garaży w obiektach w których są zlokalizowane lokale mieszkalne

zarzadzenie_nr77_2012
(zarzadzenie_nr77_2012.pdf - 923.918 KB) Data publikacji: 2013-01-14 08:02:48 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

zarzadzenie_nr79_2012
(zarzadzenie_nr79_2012.pdf - 1314.996 KB) Data publikacji: 2013-01-14 08:05:28 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

zarzadzenie_nr80_2012
(zarzadzenie_nr80_2012.pdf - 41.257 KB) Data publikacji: 2013-01-14 08:07:14 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót

zarzadzenie_nr81_2012
(zarzadzenie_nr81_2012.pdf - 45.115 KB) Data publikacji: 2013-01-14 08:12:38 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty

zarzadzenie_nr82_2012
(zarzadzenie_nr82_2012.pdf - 46.393 KB) Data publikacji: 2013-01-14 08:14:06 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty

zarzadzenie_nr83_2012_
(zarzadzenie_nr83_2012_.pdf - 539.14 KB) Data publikacji: 2013-01-14 08:48:08 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

zarzadzenie_nr84_2012
(zarzadzenie_nr84_2012.pdf - 108.78 KB) Data publikacji: 2013-01-14 08:49:46 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota przeznaczonych do oddania w dzierżawę

zarzadzenie_nr71_2012
(zarzadzenie_nr71_2012.pdf - 2397.697 KB) Data publikacji: 2013-01-16 11:08:44 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie ustalenia zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 o nazwie:,,Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Złota"

zarzadzenie_nr86_2012
(zarzadzenie_nr86_2012.pdf - 1346.064 KB) Data publikacji: 2013-01-16 13:57:29 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok

zarzadzenie_nr87_2012
(zarzadzenie_nr87_2012.pdf - 365.27 KB) Data publikacji: 2013-02-01 09:10:53 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Gminy w Złotej oraz w planach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok

zarzadzenie_nr67_2012
(zarzadzenie_nr67_2012.pdf - 6470.786 KB) Data publikacji: 2013-02-01 09:16:30 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Gminy w Złotej oraz w planach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok

zarzadzenie_nr78_2012
(zarzadzenie_nr78_2012.pdf - 399.803 KB) Data publikacji: 2013-02-01 09:22:54 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Gminy w Złotej oraz w planach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3801

Wprowadził(a) do systemu: Paweł Bochniak, data: 2012-05-11 08:50:26
Opublikował(a): Paweł Bochniak, data publikacji: 2012-05-11 08:50:39
Ostatnia zmiana: Przemysław Płatek, data: 2013-02-01 09:22:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony