Rok 2013

Wersja do druku

Zarządzania 2013

Załączone pliki:

zarzadzenie_nr1_2013
(zarzadzenie_nr1_2013.pdf - 1191.503 KB) Data publikacji: 2013-03-13 09:07:37 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

zarzadzenie_nr3_2013
(zarzadzenie_nr3_2013.pdf - 569.933 KB) Data publikacji: 2013-03-13 09:14:52 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie powołania Gminnego Komitetu Organizacyjnego XV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem:,,Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu"

zarzadzenie_nr4_2013
(zarzadzenie_nr4_2013.pdf - 752.039 KB) Data publikacji: 2013-03-13 09:16:27 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

zarzadzenie_nr6_2013
(zarzadzenie_nr6_2013.pdf - 2576.008 KB) Data publikacji: 2013-03-13 09:20:19 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie organizacji stałego dyżuru w Gminie Złota na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa

zarzadzenie_nr8_2013
(zarzadzenie_nr8_2013.pdf - 1290.597 KB) Data publikacji: 2013-03-13 09:23:13 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Chrobrzu,stanowiącej własność Gminy Złota

zarzadzenie_nr14_2013
(zarzadzenie_nr14_2013.pdf - 3930.39 KB) Data publikacji: 2013-03-29 08:44:35 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za 2012 rok

zarzadzenie_nr15_2013
(zarzadzenie_nr15_2013.pdf - 4288.095 KB) Data publikacji: 2013-03-29 08:48:03 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok

zarzadzenie_nr9_2013
(zarzadzenie_nr9_2013.pdf - 229.611 KB) Data publikacji: 2013-03-29 10:38:27 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

zarzadzenie_nr11_2013
(zarzadzenie_nr11_2013.pdf - 46.395 KB) Data publikacji: 2013-03-29 10:41:00 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty

zarzadzenie_nr12_2013
(zarzadzenie_nr12_2013.pdf - 715.147 KB) Data publikacji: 2013-03-29 10:48:29 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie określenia kryteriów dokonywania cząstkowej oceny pracy nauczycieli będących dyrektorami szkół lub placówek prowadzonych przez Gminę Złota w zakresie realizacji zadań podlegających kompetencji organu prowadzącego

zarzadzenie_nr13_2013
(zarzadzenie_nr13_2013.pdf - 496.395 KB) Data publikacji: 2013-03-29 10:49:58 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

zarzadzenie_nr2_2013
(zarzadzenie_nr2_2013.pdf - 3463.726 KB) Data publikacji: 2013-04-18 09:07:18 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Złota na 2013 rok

zarzadzenie_nr5_2013
(zarzadzenie_nr5_2013.pdf - 271.027 KB) Data publikacji: 2013-04-18 09:09:12 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych gminy Złota na 2013 rok

zarzadzenie_nr10_2013
(zarzadzenie_nr10_2013.pdf - 881.245 KB) Data publikacji: 2013-04-18 09:11:49 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych gminy Złota na 2013 rok

zarzadzenie_nr16_2013
(zarzadzenie_nr16_2013.pdf - 130.458 KB) Data publikacji: 2013-04-18 09:13:25 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

zarzadzenie_nr17_2013
(zarzadzenie_nr17_2013.pdf - 1200.282 KB) Data publikacji: 2013-04-23 09:07:21 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych gminy Złota na 2013 rok

zarzadzenie_nr18_2013
(zarzadzenie_nr18_2013.pdf - 675.626 KB) Data publikacji: 2013-04-23 09:08:41 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

zarzadzenie_nr19_2013
(zarzadzenie_nr19_2013.pdf - 314.849 KB) Data publikacji: 2013-04-25 08:43:42 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych gminy Złota na 2013 rok

zarzadzenie_nr20_2013
(zarzadzenie_nr20_2013.pdf - 753.158 KB) Data publikacji: 2013-05-13 11:46:58 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

zarzadzenie_nr21_2013
(zarzadzenie_nr21_2013.pdf - 216.522 KB) Data publikacji: 2013-05-16 09:00:37 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

zarzadzenie_nr23_2013
(zarzadzenie_nr23_2013.pdf - 115.474 KB) Data publikacji: 2013-05-16 09:06:00 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Chrobrzu,stanowiącej własność Gminy Złota

zarzadzenie_nr24_2013
(zarzadzenie_nr24_2013.pdf - 46.239 KB) Data publikacji: 2013-05-16 09:09:00 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Złota

zarzadzenie_nr25_2013
(zarzadzenie_nr25_2013.pdf - 35.249 KB) Data publikacji: 2013-05-16 09:12:41 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie powołania komisji do szacowania szkód w infrastrukturze drogowej powstałych wskutek deszczu nawalnego w dniu 07 maja 2013 roku

zarzadzenie_nr22_2013
(zarzadzenie_nr22_2013.pdf - 643.951 KB) Data publikacji: 2013-05-31 09:46:38 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych gminy Złota na 2013 rok

zarzadzenie_nr26_2013
(zarzadzenie_nr26_2013.pdf - 267.321 KB) Data publikacji: 2013-05-31 09:49:24 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

zarzadzenie_nr28_2013
(zarzadzenie_nr28_2013.pdf - 49.537 KB) Data publikacji: 2013-05-31 09:54:14 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty

zarzadzenie_nr29_2013
(zarzadzenie_nr29_2013.pdf - 39.935 KB) Data publikacji: 2013-05-31 10:02:21 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw ustalenia szkód i szacowania strat w gospodarstwach domowych powstałych w wyniku klęsk żywiołowych na terenie Gminy Złota

zarzadzenie_nr27_2013
(zarzadzenie_nr27_2013.pdf - 284.505 KB) Data publikacji: 2013-06-13 10:51:12 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

zarzadzenie_nr30_2013
(zarzadzenie_nr30_2013.pdf - 84.49 KB) Data publikacji: 2013-06-13 10:52:31 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

zarzadzenie_nr31_2013.
(zarzadzenie_nr31_2013..pdf - 585.605 KB) Data publikacji: 2013-06-17 09:32:41 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych gminy Złota na 2013 rok

zarzadzenie_nr32_2013
(zarzadzenie_nr32_2013.pdf - 310.815 KB) Data publikacji: 2013-06-17 09:34:30 Redaktor: Przemysław Płatek

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych gminy Złota na 2013 rok

zarzadzenie_nr33_2013
(33.PDF - 98.762 KB) Data publikacji: 2013-07-30 11:45:06 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty

zarzadzenie_nr34_2013
(34.pdf - 190.771 KB) Data publikacji: 2013-07-30 11:52:38 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2013 Wójta Gminy Złota z dnia 08 maja 2013 roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Złota

zarzadzenie_nr35_2013
(35.PDF - 585.555 KB) Data publikacji: 2013-07-30 11:53:52 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

zarzadzenie_nr36_2013
(36.PDF - 489.477 KB) Data publikacji: 2013-07-30 11:54:52 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych gminy Złota na 2013 rok

zarzadzenie_nr37_2013
(37.PDF - 313.127 KB) Data publikacji: 2013-07-30 11:55:36 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnej gry obbronnej

zarzadzenie_nr38_2013
(38.PDF - 649.254 KB) Data publikacji: 2013-07-30 11:56:18 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

zarzadzenie_nr39_2013
(39.PDF - 505.555 KB) Data publikacji: 2013-07-30 11:57:20 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych gminy Złota na 2013 rok

zarzadzenie_nr40_2013
(40.PDF - 770.122 KB) Data publikacji: 2013-07-30 11:58:06 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

zarzadzenie_nr41_2013
(41.PDF - 1931.445 KB) Data publikacji: 2013-07-30 11:59:21 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych gminy Złota na 2013 rok

zarzadzenie_nr42_2013
(42.PDF - 96.298 KB) Data publikacji: 2013-07-30 12:00:04 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót

zarzadzenie_nr43_2013
(43.PDF - 95.745 KB) Data publikacji: 2013-07-30 12:00:46 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót

zarzadzenie_nr44_2013
(44.PDF - 95.132 KB) Data publikacji: 2013-07-30 12:01:29 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia obioru robót

zarzadzenie_nr45_2013
(45.PDF - 198.789 KB) Data publikacji: 2013-07-30 12:02:02 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

zarzadzenie_nr46_2013
(46.PDF - 288.731 KB) Data publikacji: 2013-07-30 12:02:47 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych gminy Złota na 2013 rok

zarzadzenie_nr47_2013
(47.PDF - 202.67 KB) Data publikacji: 2013-07-30 12:04:14 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie Gminy Złota wojewódzkiego treningu doskonalącego obieg informacji w przypadku awarii systemów elektroenergetycznych

zarzadzenie_nr48_2013
(48.PDF - 180.849 KB) Data publikacji: 2013-07-30 12:05:41 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

zarzadzenie_nr51_2013
(51.PDF - 105.918 KB) Data publikacji: 2013-07-30 12:40:34 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty

zarzadzenie_nr49_2013
(49.PDF - 851.837 KB) Data publikacji: 2013-08-02 10:32:55 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

zarzadzenie_nr50_2013
(2013-11-25 (1).pdf - 126.305 KB) Data publikacji: 2013-11-25 12:30:37 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych gminy Złota na 2013 rok

zarzadzenie_nr52_2013
(2013-11-25 (2).pdf - 139.498 KB) Data publikacji: 2013-11-25 12:32:10 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

zarzadzenie_nr53_2013
(2013-11-25 (3).pdf - 117.211 KB) Data publikacji: 2013-11-25 12:32:59 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych gminy Złota na 2013 rok

zarzadzenie_nr54_2013
(2013-11-25 (4).pdf - 96.148 KB) Data publikacji: 2013-11-25 12:39:08 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

zarzadzenie_nr55_2013
(2013-11-25 (5).pdf - 114.477 KB) Data publikacji: 2013-11-25 12:40:06 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych gminy Złota na 2013 rok

zarzadzenie_nr56_2013
(2013-11-25 (6).pdf - 37.376 KB) Data publikacji: 2013-11-25 12:41:26 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty

zarzadzenie_nr57_2013
(2013-11-25 (7).pdf - 33.828 KB) Data publikacji: 2013-11-25 12:43:03 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom za zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r ,,Wyprawka Szkolna"

zarzadzenie_nr58_2013
(2013-11-25 (8).pdf - 1786.333 KB) Data publikacji: 2013-11-25 12:45:32 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2013 roku

zarzadzenie_nr60_2013
(2013-11-25 (9).pdf - 191.583 KB) Data publikacji: 2013-11-25 12:46:19 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

zarzadzenie_nr61_2013
(2013-11-25 (10).pdf - 234.733 KB) Data publikacji: 2013-11-25 12:47:02 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych gminy Złota na 2013 rok

zarzadzenie_nr62_2013
(2013-11-25 (11).pdf - 24.797 KB) Data publikacji: 2013-11-25 12:48:21 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora w Zespole Placówek Oświatowych w Złotej, gdzie Gmina Złota jest organem prowadzącym

zarzadzenie_nr63_2013
(2013-11-25 (12).pdf - 45.421 KB) Data publikacji: 2013-11-25 12:49:00 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

zarzadzenie_nr64_2013
(2013-11-25 (13).pdf - 84.127 KB) Data publikacji: 2013-11-25 12:49:55 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych gminy Złota na 2013 rok

zarzadzenie_nr65_2013
(2013-11-25 (14).pdf - 229.803 KB) Data publikacji: 2013-11-25 12:50:43 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych gminy Złota na 2013 rok

zarzadzenie_nr66_2013
(2013-11-25 (15).pdf - 34.97 KB) Data publikacji: 2013-11-25 12:51:28 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

zarzadzenie_nr67_2013
(2013-11-25 (16).pdf - 39.018 KB) Data publikacji: 2013-11-25 12:52:13 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych gminy Złota na 2013 rok

zarzadzenie_nr68_2013
(2013-11-25 (17).pdf - 44.609 KB) Data publikacji: 2013-11-25 12:53:25 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie tworzenia Zastępczych Miejsc Szpitalnych (ZMSz) na terenie gminy Złota

zarzadzenie_nr69_2013
(2013-11-25 (18).pdf - 33.093 KB) Data publikacji: 2013-11-25 12:54:02 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót

zarzadzenie_nr70_2013
(2013-11-25 (19).pdf - 38.752 KB) Data publikacji: 2013-11-25 12:54:49 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót

zarzadzenie_nr71_2013
(2013-11-25 (20).pdf - 30.125 KB) Data publikacji: 2013-11-25 12:55:37 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót

zarzadzenie_nr72_2013
(2013-11-25 (21).pdf - 255.06 KB) Data publikacji: 2013-11-25 12:56:24 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

zarzadzenie_nr73_2013
(2013-11-25 (22).pdf - 353.869 KB) Data publikacji: 2013-11-25 12:57:16 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych gminy Złota na 2013 rok

zarzadzenie_nr74_2013
(2013-11-25 (23).pdf - 1537.44 KB) Data publikacji: 2013-11-25 12:58:35 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zasad funkcjonowania i dokumentowania kontroli zarządczej

zarzadzenie_nr75_2013
(2013-11-25 (24).pdf - 583.041 KB) Data publikacji: 2013-11-25 13:02:01 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Ryzykiem w Urzędzie Gminy w Zlotej

zarzadzenie_nr76_2013
(2013-11-25 (25).pdf - 261.543 KB) Data publikacji: 2013-11-25 13:02:49 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie dokonania samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Złotej

zarzadzenie_nr77_2013
(2013-11-25 (26).pdf - 73.224 KB) Data publikacji: 2013-11-25 13:03:55 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Złotej

zarzadzenie_nr78_2013
(2013-11-25 (27).pdf - 251.114 KB) Data publikacji: 2013-11-25 13:04:46 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

zarzadzenie_nr80_2013
(2013-11-25 (28).pdf - 261.03 KB) Data publikacji: 2013-11-25 13:05:52 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

zarzadzenie_nr82_2013
(2013-11-25 (29).pdf - 49.01 KB) Data publikacji: 2013-11-25 13:06:37 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zasad rejestrowania umów w Urzędzie Gminy Złota

zarzadzenie_nr83_2013
(2013-11-25 (30).pdf - 174.11 KB) Data publikacji: 2013-11-25 13:07:38 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie wprowadzenia procedury antymobbingowej w Urzędzie Gminy w Złotej

zarzadzenie_nr84_2013
(2013-11-25 (31).pdf - 57.169 KB) Data publikacji: 2013-11-25 13:08:24 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zasad oceny pracowników i jednostki przez petentów

zarzadzenie_nr85_2013
(2013-11-25 (32).pdf - 204.474 KB) Data publikacji: 2013-11-25 13:09:36 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie wprowadzenia zasad zapewniających bezstronność i obiektywizm działania w Urzędzie Gminy Złota

zarzadzenie_nr86_2013
(2013-11-25 (33).pdf - 63.689 KB) Data publikacji: 2013-11-25 13:10:36 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie: określenia wzoru i zasad prowadzenia rejestru upoważnień i pełnomocnictw w Urzędzie Gminy Złota

zarzadzenie_nr87_2013
(2013-11-25 (34).pdf - 30.404 KB) Data publikacji: 2013-11-25 13:11:15 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót

zarzadzenie_nr88_2013
(2013-11-25 (35).pdf - 67.202 KB) Data publikacji: 2013-11-25 13:11:48 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

zarzadzenie_nr90_2013
(2013-11-25 (38).pdf - 1818.154 KB) Data publikacji: 2013-11-25 13:14:19 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Gminy Złota w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2014 rok oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019

zarzadzenie_nr93_2013
(2013-11-25 (37).pdf - 151.741 KB) Data publikacji: 2013-11-25 13:15:34 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie ustalenia procedur gospodarowania mieniem stanowiącym własność Gminy Złota obowiązujących w Urzędzie Gminy oraz procedur kontroli ich stosowania

zarzadzenie_nr94_2013
(2013-11-25 (39).pdf - 70.706 KB) Data publikacji: 2013-11-25 13:38:06 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne

zarzadzenie_nr95_2013
(zarzadzenie_nr95_2013.pdf - 310.03 KB) Data publikacji: 2014-01-22 09:56:02 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

zarzadzenie_nr96_2013
(zarzadzenie_nr96_2013.pdf - 399.905 KB) Data publikacji: 2014-01-22 09:56:48 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych gminy Złota na 2013 rok

zarzadzenie_nr97_2013
(zarzadzenie_nr97_2013.pdf - 118.154 KB) Data publikacji: 2014-01-22 09:57:46 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie: ustalenia zasad używania samochodów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych

zarzadzenie_nr98_2013
(zarzadzenie_nr98_2013.pdf - 339.386 KB) Data publikacji: 2014-01-22 09:59:30 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych Urzędu Gminy w Złotej

zarzadzenie_nr99_2013
(zarzadzenie_nr99_2013.pdf - 338.274 KB) Data publikacji: 2014-01-22 10:00:15 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych gminy Złota na 2013 rok

zarzadzenie_nr100_2013
(zarzadzenie_nr100_2013.pdf - 33.782 KB) Data publikacji: 2014-01-22 10:01:09 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty

zarzadzenie_nr101_2013
(zarzadzenie_nr101_2013.pdf - 255.164 KB) Data publikacji: 2014-01-22 10:01:37 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

zarzadzenie_nr102_2013
(zarzadzenie_nr102_2013.pdf - 341.527 KB) Data publikacji: 2014-01-22 10:02:23 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych gminy Złota na 2013 rok

zarzadzenie_nr103_2013
(zarzadzenie_nr103_2013.pdf - 67.5 KB) Data publikacji: 2014-01-22 10:02:50 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

zarzadzenie_nr104_2013
(zarzadzenie_nr104_2013.pdf - 83.217 KB) Data publikacji: 2014-01-22 10:03:32 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych gminy Złota na 2013 rok

zarzadzenie_nr105_2013
(zarzadzenie_nr105_2013.pdf - 178.338 KB) Data publikacji: 2014-01-22 10:06:26 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w planach finsnsowych jednostek budżetowych gminy Złota na 2013 rok

zarzadzenie_nr106_2013
(zarzadzenie_nr106_2013.pdf - 33.884 KB) Data publikacji: 2014-01-22 10:07:22 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

zarzadzenie_nr107_2013
(zarzadzenie_nr107_2013.pdf - 43.29 KB) Data publikacji: 2014-01-22 10:08:05 Redaktor: Adrian Oziębłowski

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych gminy Złota na 2013 rok

zarzadzenie108_2013
(zarzadzenie108_2013.pdf - 1995.729 KB) Data publikacji: 2014-03-18 11:38:48 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Złotej

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3937

Wprowadził(a) do systemu: Paweł Bochniak, data: 2013-03-13 09:02:24
Opublikował(a): Paweł Bochniak, data publikacji: 2013-03-13 09:03:10
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2014-03-18 11:38:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony