Rok 2014

Wersja do druku

Rok 2014

Załączone pliki:

Zarządzenie nr 4
(zarzadzenie4-2014.pdf - 861.902 KB) Data publikacji: 2014-09-17 13:35:15 Redaktor: Paweł Bochniak
zarzadzenie_2
(zarzadzenie2-2014.pdf - 2450.05 KB) Data publikacji: 2014-10-20 08:53:56 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

zarzadzenie_3
(zarzadzenie3-2014.pdf - 2776.524 KB) Data publikacji: 2014-10-20 08:57:07 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej na 2014r.

zarzadzenie 5
(zarzadzenie5-2014.pdf - 886.403 KB) Data publikacji: 2014-10-20 08:59:13 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

zarzadzenie_6
(zarzadzenie6-2014.pdf - 938.776 KB) Data publikacji: 2014-10-20 09:03:12 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej na 2014

zarzadzenie 7
(zarzadzenie7-2014.pdf - 1791.509 KB) Data publikacji: 2014-10-20 09:05:03 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014r.

zarzadzenie 8
(zarzadzenie8-2014.pdf - 886.394 KB) Data publikacji: 2014-10-20 09:07:50 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej na 2014r.

zarzadzenie 9
(zarzadzenie9-2014.pdf - 1558.722 KB) Data publikacji: 2014-10-20 09:10:46 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej na 2014r.

zarzadzenie 10
(zarzadzenie10-2014.pdf - 2155.382 KB) Data publikacji: 2014-10-20 09:12:08 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014r.

zarzadzenie 11
(zarzadzenie11-2014.pdf - 1004.31 KB) Data publikacji: 2014-10-20 09:12:57 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej na 2014r.

zarzadzenie 12
(zarzadzenie12-2014.pdf - 492.83 KB) Data publikacji: 2014-10-20 09:14:26 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty

zarzadzenie 13
(zarzadzenie13-2014.pdf - 1418.507 KB) Data publikacji: 2014-10-20 09:17:32 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Złota w roku 2014

zarzadzenie 15
(zarzadzenie15-2014.pdf - 851.73 KB) Data publikacji: 2014-10-20 09:25:21 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Złota

zarzadzenie 18
(zarzadzenie18-2014.pdf - 1871.664 KB) Data publikacji: 2014-10-20 09:34:43 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2014r

zarzadzenie 19
(zarzadzenie19-2014.pdf - 1240.468 KB) Data publikacji: 2014-10-20 09:35:36 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej na 2014r.

zarzadzenia 20
(zarzadzenie20-2014.pdf - 671.049 KB) Data publikacji: 2014-10-20 09:37:05 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy do kontaktu z sołectwami na terenie Gminy Złota

zarzadzenie 21
(zarzadzenie21-2014.pdf - 514.675 KB) Data publikacji: 2014-10-20 09:38:11 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zastępstw pracowniczych

zarzadzenie 22
(zarzadzenie22-2014.pdf - 341.539 KB) Data publikacji: 2014-10-20 09:39:16 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Złota obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego

zarzadzenie 25
(zarzadzenie25-2014.pdf - 1991.003 KB) Data publikacji: 2014-10-20 09:42:06 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania zespołu ds. obsługi administracyjno-techniczno-materialnej prac obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

zarzadzenie 26
(zarzadzenie26-2014.pdf - 323.159 KB) Data publikacji: 2014-10-20 10:04:52 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia w 2014r dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Złota w zamian za święta przypadające w soboty

zarzadzenie 29
(zarzadzenie29-2014.pdf - 411.263 KB) Data publikacji: 2014-10-20 10:07:16 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie: zmiany zarządzenia nr 110/2013 Wójta Gminy Złota z dnia 31 grudnia 2013r w sprawie wprowadzenia instrukcji regulującej ewidencję i pobór opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

zarzadzenie 30
(zarzadzenie30-2014.pdf - 777.554 KB) Data publikacji: 2014-10-20 10:08:44 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

zarzadzenie 33
(zarzadzenie-33-2014.pdf - 1162.647 KB) Data publikacji: 2014-10-20 10:09:42 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok

zarzadzenie 34
(zarzadzenie-34-2014.pdf - 1405.84 KB) Data publikacji: 2014-10-20 10:11:31 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Gminy w Złotej oraz w planach innych jednostek w 2014 roku

zarzadzenie 35
(zarzadzenie-35-2014.pdf - 1868.966 KB) Data publikacji: 2014-10-20 10:13:52 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przekazania nieodpłatnie samochodu osobowego Opel Vivaro

zarzadzenie 36
(zarzadzenie-36-2014.pdf - 4357.362 KB) Data publikacji: 2014-10-20 10:20:08 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Gminy w Złotej raz w planach innych jednostek w 2014 roku

zarzadzenie 37
(zarzadzenie-37-2014.pdf - 3833.008 KB) Data publikacji: 2014-10-20 10:22:18 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

zarzadzenie 40
(zarzadzenie-40-2014.pdf - 3892.8 KB) Data publikacji: 2014-10-20 10:31:06 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Gminy w Złotej

zarzadzenie 41
(zarzadzenie-41-2014.pdf - 512.209 KB) Data publikacji: 2014-10-20 10:32:13 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej

zarzadzenie 44
(zarzadzenie-44-2014.pdf - 434.238 KB) Data publikacji: 2014-10-20 10:37:45 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót

zarzadzenie 45
(zarzadzenie-45-2014.pdf - 367.037 KB) Data publikacji: 2014-10-20 10:39:07 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót

zarzadzenie46
(zarzadzenie-46-2014.pdf - 3276.888 KB) Data publikacji: 2014-10-20 10:42:59 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok

zarzadzenie 47
(zarzadzenie-47-2014.pdf - 3748.575 KB) Data publikacji: 2014-10-20 10:45:49 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Gminy w Złotej oraz w planach innych jednostek w 2014 roku

zarzadzenie 48
(zarzadzenie-48-2014.pdf - 734.753 KB) Data publikacji: 2014-10-20 10:49:46 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Jasińskiego w Miernowie

zarzadzenie 49
(zarzadzenie-49-2014.pdf - 701.139 KB) Data publikacji: 2014-10-20 10:51:41 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Chrobrzu

zarzadzenie 50
(zarzadzenie-50-2014.pdf - 266.313 KB) Data publikacji: 2014-10-20 10:55:00 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla dyrektorów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Gminy Złota

zarzadzenie 14
(zarzadzenie14-2014.pdf - 4861.708 KB) Data publikacji: 2014-10-20 11:04:59 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie: ustalenia regulaminu naboru na wolne miejsca urzędnicze w Urzędzie Gminy Złota oraz w pozostałych gminnych jednostkach i zakładach budżetowych

zarzadzenie 17
(zarzadzenie17-2014.pdf - 2922.131 KB) Data publikacji: 2014-10-20 11:27:46 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie: ustalenia regulaminu organizacyjnego udziału w akcjach ratowniczo - gaśniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposób ich rozliczania i wypłaty ekwiwalentu członkom OSP

zarzadzenie 23
(zarzadzenie23-2014.pdf - 3534.218 KB) Data publikacji: 2014-10-20 11:30:50 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014

zarzadzenie 24
(zarzadzenie24-2014.pdf - 3650.015 KB) Data publikacji: 2014-10-20 12:22:00 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Złotej na 2014 rok

zarzadzenie 27
(zarzadzenie27-2014.pdf - 5993.436 KB) Data publikacji: 2014-10-20 12:27:03 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok

zarzadzenie 28
(zarzadzenie28-2014.pdf - 5971.913 KB) Data publikacji: 2014-10-20 12:33:05 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Gminy w Złotej oraz w planach z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

zarzadzenie 31
(zarzadzenie-31-2014.pdf - 4553.348 KB) Data publikacji: 2014-10-20 12:35:59 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok

zarzadzenie 32
(zarzadzenie-32-2014.pdf - 4175.407 KB) Data publikacji: 2014-10-20 12:46:43 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Gminy w Złotej oraz w planach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

zarzadzenie 38
(zarzadzenie-38-2014.pdf - 3986.368 KB) Data publikacji: 2014-10-20 13:07:29 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Gminy w Złotej oraz w planach innych jednostek w 2014 roku

zarzadzenie 39
(zarzadzenie-39-2014.pdf - 5472.59 KB) Data publikacji: 2014-10-20 13:12:00 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

zarzadzenie 42
(zarzadzenie-42-2014.pdf - 5252.505 KB) Data publikacji: 2014-10-20 13:18:08 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

zarzadzenie 43
(zarzadzenie-43-2014.pdf - 6449.879 KB) Data publikacji: 2014-10-20 13:35:31 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Gminy w Złotej oraz w planach innych jednostek w 2014 roku

zarzadzenie1-2014
(zarzadzenie1-2014.pdf - 15092.764 KB) Data publikacji: 2014-10-20 14:09:00 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Złota na 2014 rok.

zarzadzenie16-2014
(zarzadzenie16-2014.pdf - 27209.618 KB) Data publikacji: 2014-10-20 14:22:28 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Złota za rok 2013

zarzadzenie 51
(zarzadzenie-51-2014.pdf - 4860.131 KB) Data publikacji: 2014-10-21 08:17:55 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

zarzadzenie 52
(zarzadzenie-52-2014.pdf - 5506.494 KB) Data publikacji: 2014-10-21 08:25:51 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Gminy w Złotej oraz w planach innych jednostek w 2014 roku

zarzadzenie 53
(zarzadzenie-53-2014.pdf - 296.554 KB) Data publikacji: 2014-10-21 08:30:35 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - "Wyprawka szkolna"

zarzadzenie 54
(zarzadzenie-54-2014.pdf - 1075.227 KB) Data publikacji: 2014-10-21 08:37:14 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przyznania nagród pieniężnych za wieńce dożynkowe wykonane przez mieszkańców Gminy Złota na dożynki gminne w dniu 24 sierpnia 2014 rokuu

zarzadzenie 55
(zarzadzenie-55-2014.pdf - 1523.233 KB) Data publikacji: 2014-10-21 08:52:50 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania lokali znajdujących się w zarządzie GZEASiPS w Złotej

zarzadzenie 56
(zarzadzenie-56-2014.pdf - 3987.055 KB) Data publikacji: 2014-10-21 09:09:36 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

zarzadzenie 57
(zarzadzenie-57-2014.pdf - 4894.618 KB) Data publikacji: 2014-10-21 09:12:34 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Gminu w Złotej oraz w planach innych jednostek w 2014 roku

zarzadzenie 59
(zarzadzenie-59-2014.pdf - 2486.09 KB) Data publikacji: 2014-10-21 11:51:47 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

zarzadzenie 60
(zarzadzenie-60-2014.pdf - 2520.035 KB) Data publikacji: 2014-10-21 11:54:58 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Gminy w Złotej oraz w planach innych jednostek w 2014 roku

zarzadzenie 61
(zarzadzenie-61-2014.pdf - 508.205 KB) Data publikacji: 2014-10-21 11:56:13 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

zarzadzenie 62
(zarzadzenie-62-2014.pdf - 547.924 KB) Data publikacji: 2014-10-21 11:57:48 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych jednostek w 2014 roku

zarzadzenie 63
(zarzadzenie-63-2014.pdf - 2379.617 KB) Data publikacji: 2014-10-21 12:00:47 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie wprowadzania regulaminu dowożenia uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Złota

zarzadzenie 64
(zarzadzenie-64-2014.pdf - 4072.74 KB) Data publikacji: 2014-10-21 12:09:01 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Gminy w Złotej oraz w planach innych jednostek w 2014 roku

zarzadzenie 65
(zarzadzenie-65-2014.pdf - 5390.861 KB) Data publikacji: 2014-10-21 12:16:46 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

zarzadzenie 66
(zarzadzenie-66-2014.pdf - 5427.189 KB) Data publikacji: 2014-10-21 12:43:41 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Gminy w Złotej oraz w planach innych jednostek w 2014 roku

zarzadzenie 69
(zarzadzenie-69-2014.pdf - 561.729 KB) Data publikacji: 2014-10-21 12:46:59 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie powołania zespołu ds. obsługi administracyjno-techniczno-materialnej prac gminnej komisji wyborczej oraz obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborach wójtów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

zarzadzenie 70
(zarzadzenie-70-2014.pdf - 4833.923 KB) Data publikacji: 2014-10-27 13:39:33 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

zarzadzenie 71
(zarzadzenie-71-2014.pdf - 6359.241 KB) Data publikacji: 2014-10-27 15:06:39 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Gminy w Złotej oraz w planach innych jednostek w 2014 roku

zarzadzenie 72
(zarzadzenie-72-2014.pdf - 2501.085 KB) Data publikacji: 2014-12-10 07:46:34 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek w 2014 roku

zarzadzenie 73
(zarzadzenie-73-2014.pdf - 2130.122 KB) Data publikacji: 2014-12-10 07:48:20 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

zarzadzenie 74
(zarzadzenie-74-2014.pdf - 686.067 KB) Data publikacji: 2014-12-10 07:51:02 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek w 2014 roku

zarzadzenie 75
(zarzadzenie-75-2014.pdf - 4257.31 KB) Data publikacji: 2014-12-10 08:00:12 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

zarzadzenie 76
(zarzadzenie-76-2014.pdf - 1806.412 KB) Data publikacji: 2014-12-10 08:01:31 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek w 2014 roku

zarzadzenie 77
(zarzadzenie-77-2014.pdf - 5997.875 KB) Data publikacji: 2014-12-10 08:23:53 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

zarzadzenie 78
(zarzadzenie-78-2014.pdf - 2065 KB) Data publikacji: 2014-12-10 08:27:07 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek w 2014 roku

zarzadzenie 80
(zarzadzenie-80-2014.pdf - 9188.734 KB) Data publikacji: 2014-12-10 09:06:34 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złota na lata 2014 - 2021

zarzadzenie 81
(zarzadzenie-81-2014.pdf - 3631.48 KB) Data publikacji: 2014-12-12 09:56:18 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

zarzadzenie 82
(zarzadzenie-82-2014.pdf - 4794.039 KB) Data publikacji: 2014-12-12 10:01:15 Redaktor: Paweł Bochniak

Opis: w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Gminy w Złotej oraz innych jednostek w 2014 roku

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3594

Wprowadził(a) do systemu: Paweł Bochniak, data: 2014-04-02 12:03:14
Opublikował(a): Paweł Bochniak, data publikacji: 2014-04-02 12:03:26
Ostatnia zmiana: Paweł Bochniak, data: 2014-12-12 10:40:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony